Valintakokeen yksilölliset järjestelyt

Lead paragraph

Hakija voi hakea valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeen suorittamiseen erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa hakija kuvaa järjestelytarpeensa sekä perustelut järjestelyjen hakemiselle.

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä tai oppimisvaikeudesta). Lukihäiriön vuoksi tukitoimia, esimerkiksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Lausunnosta tulee käydä ilmi, miksi hakija tarvitsee yksilöllisiä järjestelyitä ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä hakijalle suositellaan. Korkeakoulu voi hyväksyä ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, jos siitä ilmenee myönnetyt tukitoimet.

Lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukihäiriön osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka ovat hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Alkuperäisiä todistuksia ei tule lähettää. Hakijan tulee varautua siihen, että  alkuperäiset todistukset tulee esittää opintojen alkaessa. Terveyttäsi koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä (JulkL 24 §).

Haaga-Helia ilmoittaa hakijalle sähköpostitse riittävän hyvissä ajoin ennen valintakoetta niistä yksilöllisistä järjestelyistä, jotka hänelle on myönnetty. Mikäli yksilöllisiä järjestelyjä ei jostain syystä voida toteuttaa hakijan hakemuksen mukaisesti, lähettää Haaga-Helia ko. tapauksessa hakijalle sähköpostitse ilmoituksen perusteluineen. Päätöksenteossa noudatetaan hyvän hallintotavan mukaisia menettelyjä.

Yksilöllisinä järjestelyinä ei voi saada pistehyvityksiä. Lisäaikaa kokeeseen ei voida myöntää puutteellisen kielitaidon vuoksi.

AMK-valintakoe

Haaga-Helian järjestämään valintakoetilaisuuteen ilmoittautunut hakija hakee yksilöllisiä järjestelyjä Haaga-Helian sähköisellä lomakkeella (lomake avautuu hakuaikana).

Jos hakija on ilmoittautunut jonkun muun ammattikorkeakoulun järjestämään valintakoetilaisuuteen, hakemus toimitetaan sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, missä hakija on osallistumassa AMK-valintakokeeseen. Tarkemmat ohjeet ammattikorkeakoulukohtaisista toimitustavoista saa ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.

Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 3.4.2024 klo 15.00. Hakemukseen tulee liittää kopio todistuksesta tai lausunnosta (esim. lääkärintodistus), joka osoittaa yksilölliseen järjestelyyn oikeuttavan perusteen.

Jos yksilöllisiä järjestelyjä vaativa este syntyy tai se todetaan hakuajan päättymisen jälkeen, tulee hakemus yksilöllisistä järjestelyistä toimittaa viipymättä siihen ammattikorkeakouluun, missä hakija on osallistumassa valintakokeeseen. Korkeakoulu voi evätä hakijalta mahdollisuuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Haaga-Helian muut valintakokeet

Jos tarve valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin on jo olemassa hakuaikana, hakemus (lomake alla) liitteineen on toimitettava liitteineen Haaga-Helian hakijapalveluihin seuraavasti:

  • Kevään 2024 ensimmäisessä yhteishaussa hakemus tulee olla toimitettuna viimeistään 24.1.2024 klo 15.00
  • Kevään 2024 toisessa yhteishaussa hakemus tulee olla toimitettuna viimeistään 3.4.2024 klo 15.00. 
  • Hakemuslomake ja liitteet toimitetaan sähköpostitse tietoturva huomioiden tai postitse Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut, Ratapihantie 13, 00520 Helsinki

Valintakoemateriaalin saavutettavuus

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakokeen ennakkomateriaalista Celialta. Yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit yhteishaun viimeisenä hakupäivänä. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian valintakokeen ennakkomateriaalin tilausta koskevalta sivulta.

 

 

Turvapostin lähettäminen hakijapalveluille

Jos hakemuksesi sisältää arkaluontoista tietoa, kuten terveydentiaan liittyviä tietoja, voit lähettää sen turvapostin kautta. 

Lisätietoa turvapostin lähettämisestä

Jos tarve valintakokeen yksilöllisiin järjestelyihin syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan toimittaa hakemus viipymättä Haaga-Helian hakijapalveluihin. Korkeakoulu voi evätä hakijalta mahdollisuuden yksilöllisiin järjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa.

Valintakokeen yksilölliset järjestelyt ovat hakukohdekohtaisia ja voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä.

Yhteystiedot
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi