Luo tulevaisuutesi: Master-tutkinnot

Kuvituskuva Haaga-Helia YAMK-tutkinnot

Lead paragraph

Haaga-Helian Master-opinnot tarjoavat joustavan ja monialaisen polun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Opinnot tukevat kehittymistäsi asiantuntijana ja etenemistäsi työuralla. Voit hakea opintoihin, kun olet suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja sen jälkeen kerännyt työkokemusta soveltuvista työtehtävistä vähintään kahden vuoden ajan.

Seuraa intohimoasi ja luo tulevaisuutesi Haaga-Helian Master-opinnoissa! Laajasta tarjonnastamme voit suunnitella oman opintopolkusi, jonka kautta syvennät asiantuntijuuttasi ja vetovoimaisuuttasi työmarkkinoilla.

Haaga-Heliassa Master-tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa tai päätoimisena opiskeluna suomen ja englannin kielellä. Tutkinnon laajuus on koulutuksesta riippuen 60-90 opintopistettä, ja opinnot suoritetaan 1-3 vuodessa. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkisiin virkoihin kuin yliopistossa suoritettu maisterin tutkinto.

Master-opintoja on tarjolla Pasilan ja Vierumäen kampuksilla sekä verkon kautta. Opinnot sisältävät pakollisia opintoja, suuntautumisopintoja ja vapaavalintaisia opintoja. Opinnot suunnitellaan oman tarpeen mukaan, ja opintojen alussa opiskelijat tekevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Suuntautumisopinnot syventävät ammatillista kehittymistä, ja opiskelijalla on koulutuksesta riippuen mahdollisuus valita jopa seitsemästä eri suuntautumisesta. Tutkinnon keskeinen osa on opinnäytetyö, joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa.

Haku Master-koulutuksiimme:

Haku keväällä:

 • Strategiatyö organisaatioissa -koulutus (verkko)
 • Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus (Pasila)
 • Liiketoiminnan teknologiat -koulutus (Pasila)
 • Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus (Pasila)
 • Liikunta-alan koulutus (Vierumäki)

Haku syksyllä:

 • Uudistuvan journalismin koulutus (Pasila)
 • DP in Sustainable Aviation Business (online)
 • DP in Business Technologies (Pasila)
 • DP in Leading Business Transformation (Pasila)
 • DP in Strategising in Organisations (online)
 • DP in Tourism and Hospitality Management (Pasila)

Tutustu Master-koulutuksiin

Tutustu Master-koulutuksiimme, niiden sisältämiin suuntautumisvaihtoehtoihin ja opintojaksoihin:

Strategiatyö organisaatioissa, tradenomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus, restonomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Liiketoiminnan teknologiat -koulutus, tradenomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Liikunta-alan koulutus, liikunnanohjaaja YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, tradenomi YAMK
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Strategising in Organisations, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK
Tutkintokoulutus | 60 op | Yhteishaku
Degree Programme in Tourism and Hospitality Business, Master of Hospitality Management
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Sustainable Aviation Business, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Leading Business Transformation, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku
Degree Programme in Business Technologies, Master of Business Administration
Tutkintokoulutus | 90 op | Yhteishaku

Tutustu suuntautumisiin

Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin ja niiden sisältöihin:

Kunto- ja terveysliikunta, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liikunnanohjaaja YAMK
Valmennus, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liikunnanohjaaja YAMK
Liikuntajohtaminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Liikunnanohjaaja YAMK
Yrittäjämäinen liiketoiminnan johtaminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Viestinnän ja markkinoinnin johtaminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Strateginen ajattelu ja johtaminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
Johtajuus ja henkilöstövoimavarat, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Restonomi YAMK | Tradenomi YAMK
Elämystalous ja palveluiden kehittäminen, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK | Restonomi YAMK
ICT-palvelut ja tietojärjestelmät, Master-suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | Tradenomi YAMK
Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet, Master-suuntautuminen

Lisätietoja Master-opiskelusta Haaga-Heliassa

Tutustu tarkemmin Master-opiskelun käytänteisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin sekä avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin.

Ajankohtaista Master-opinnoissa

Seuraa tapahtumiamme sekä tutustu Master-opiskelijoiden, alumnien ja henkilökunnan kokemuksiin.

24.08.2022
Opiskelijatarina
Haaga-Heliassa opiskelevan Joni Ervastin haave ulkomailla asumisesta kävi toteen YAMK-opin...
29.06.2022
Opiskelijatarina
Haaga-Heliasta strategista näkökulmaa työhön
23.11.2021
Opiskelijatarina
Liiketalouden Master-opinnot mahdollistivat oman osaamisen kehittämisen uudelle tasolle