Journalismin koulutus, medianomi YAMK

Valokuva työelämätaitojen kehittäjänä

Journalismin master-tutkinto tarjoaa tietoja, taitoja ja verkostoja, joilla kehität osaamistasi ja media-alaa!

Haaga-Helian journalismin koulutus tunnetaan hyvin mediakentällä ja se on palkittu innovatiivisesta työelämäyhteistyöstä. Oman monipuolisen opettajajoukon lisäksi opintojaksoilla opettaa runsaasti vierailevia alan asiantuntijoita ja tekijöitä. Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta opintojaksojen sisällöt kehittyvät jatkuvasti. Huom! Koulutuksen nimi on aiemmin ollut Uudistuva journalismi.

Journalismin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on Suomessa ainoa laatuaan. Tutustu alumniemme uratarinoihin tämän sivun alaosassa! Meiltä valmistuneita toimittajia ja viestinnän asiantuntijoita toimii laajasti suomalaisella mediakentällä.

Haaga-Helian journalismin koulutus on European Journalism Teaching Associationin jäsen ja kuuluu valtakunnalliseen toimittajakoulutuksen neuvottelukuntaan. Journalismin koulutuksella on myös oma verkkomedia 360 astetta journalismia, joka on Julkisen sanan neuvoston jäsen ja johon sisältöä tuottavat erityisesti perustutkinnon opiskelijat.

Mitä opintoja tutkintoon kuuluu?

Journalismin master-tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä, mikä laskennallisesti tarkoittaa yhden kokonaisen vuoden päätoimista opiskelua. Useimmin tutkintomme tehdään 1,5–2 vuodessa työn ohessa.   

Tutkinto koostuu kolmesta osasta:

 • Opinnäytetyönä tehtävä kehittämistyö on puolet tutkinnosta, 30 opintopistettä. Alumniemme opinnäytetöihin voit tutustua Theseus-sivustolla.  
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot, 10 op, tukevat opinnäytetyön tekemistä.
 • Vapaavalintaisia opintoja on 20 opintopistettä. Nämä kukin opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa pohjalta siten, että vähintään 10 opintopistettä on nimenomaan journalismin suuntautumisen opintoja.  

Jokaisella meiltä valmistuvalla on siis räätälöity kokonaisuus, johon vaikuttavat opiskelijan omat kehittymistarpeet. Journalismin opintojen lisäksi opiskelija voi valita opintoja Haaga-Helian muista master-tutkintojen opinnoista.  

Tutkinnosta valmistuva on medianomi (yamk), englanniksi Master of Culture and Arts.

Miten opiskelu on järjestetty käytännössä? 

Journalismin yamk-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Koulutukseen valittu ryhmä jaetaan noin viiden opiskelijan valmennusryhmiin, joilla on yhteinen valmentava ohjaaja.

Opinnot voi suorittaa työn ohessa, mutta niihin kuuluu myös lähiopetusta erityisesti ensimmäisellä lukukaudella. Sen jälkeen lähiopetuksen määrän ratkaisevat omat opintovalinnat. Opintojen alussa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman valmentavan ohjaajansa kanssa.

Yhden opintojakson eli kurssin laajuus on 5 opintopistettä eli käytännössä opinnäytetyön lisäksi tutkintoon kuuluu yhteensä 6 opintojaksoa. Master-kurssien lähiopetus on pääosin joko viikonloppu- tai iltakursseina. Tarjolla on myös runsaasti verkko-opintoja. Myös opinnäytetyöohjausta saa verkossa.

Tutkinnon opinnot alkavat kolmen kokonaisen arkipäivän intensiivijaksolla ensimmäisen lukukauden alussa tammikuussa. Tammikuussa 2025 aloittavan ryhmän orientointipäivät: 8.-9.1.2025 (klo 9-16 välillä). Lisäksi perjantaina on 10.1.2025 on mahdollisuus tarpeen mukaan käydä ohjauskeskusteluja etäyhteydellä tai Pasilassa sopimuksen mukaan. Keskusteluista sovitaan orientaatiopäivien aikana. Tämän jälkeen käynnistyvä valmennusryhmätyöskentely on kevätlukukauden ajan sijoitettu arki-iltaan (todennäköisesti ma-ilta klo 17-20).

Jo hakuvaiheen ennakkotehtävässään hakija esittelee kehittämisidean, josta hän voisi tehdä tulevan opinnäytetyönsä. Hakuvaiheen kehittämisidean työstäminen jatkuu heti opintojen alussa ja usein siitä myös rakentuu tuleva opinnäytetyö.

Miten aiempi osaaminen ja nykyinen työ voi hyödyttää opintoja? 

Opiskelija käy oman ohjaajansa kanssa lävitse mahdollisuudet hyödyntää aiempaa osaamistaan tai nykyistä työtään opinnoissa.   

 • Aiempien opintojen hyväksiluku: Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa muiden korkeakoulujen vähintään vastaavan tasoisia opintoja (YAMK/Master-taso) edellyttäen, että hän saavuttaa koulutusohjelman tavoitteet. Mikäli aiemmat opinnot ovat yli 10 vuotta vanhoja, niitä ei voi sellaisenaan sisällyttää opinto-ohjelmaan, vaan osaamista osoitetaan näytöillä.
 • Aiemman osaamisen näyttäminen: Tutkintotavoitteiden mukaista osaamista voi osoittaa myös näytöillä. Osaamista on voinut kertyä työkokemuksen, vapaaehtoistyön, harrastuksen tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta. Näyttötapoja ovat esimerkiksi esitys, raportti, portfolio, haastattelu, ryhmäkeskustelu, näyttökoe tai näiden yhdistelmä. Arviointi tehdään samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssisuoritukset.
 • Opinnollistaminen: Opiskelija voi suorittaa sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja myös omaa työtään opinnollistamalla, jos työtehtävät tukevat tutkinnon osaamistavoitteita.  

Lue tarkemmin mahdollisuuksista master-sivuiltamme.

Kuka voi hakea? 

Master-tutkinnot ovat jatkotutkintoja ja hakijoilta vaaditaan AMK-lain mukaisesti vähintään alempi korkeakoulututkinto sekä kyseessä olevan alan perusosaaminen. Lisäksi aiemman tutkinnon jälkeen tulee täyttyä kaksi vuotta (24 kuukautta) työkokemusta. Syksyn 2024 yhteishaussa vaadittavan työkokemusajan tulee täyttyä 31.12.2024 mennessä.  

Journalismin master-tutkintoon voi hakea kolmella yhdistelmällä:

 • Sekä aiempi korkeakoulututkinto että sen jälkeinen kahden vuoden työkokemus on journalismin tai viestinnän alalta.
 • Aiempi korkeakoulututkinto on journalismin tai viestinnän alalta ja sen jälkeinen kahden vuoden työkokemus muulta alalta.
 • Aiempi korkeakoulututkinto on toiselta alalta ja sen jälkeinen kahden vuoden työkokemus on joko viestinnän tai journalismin alalta. Hakija on työskennellyt toimittajana, tiedottajana tai viestinnän asiantuntijatehtävissä.

Tutustu tarkemmin hakukelpoisuusehtoihin Opintopolussa. 

Seuraavan kerran journalismin master-ohjelmaan voi hakea syksyn 2024 yhteishaussa. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa ja opinnot käynnistyvät tammikuussa 2025.

Jos journalismin opinnot kiinnostavat, mutta hakukelpoisuus ei täyttyisi yamk-opintoihin, huomaathan, että Haaga-Heliassa on mahdollista opiskella myös journalismin amk-tutkinto. Se on yhteishaussa keväisin.

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin koulutuksen rakenteeseen, Master-opiskelun käytäntöihin, opinnäytetöihin sekä hakuohjeisiin alla olevien linkkien kautta.

Voit aloittaa journalismin ylemmän tutkinnon opinnot myös avoimessa ammattikorkeakoulussa ja pyrkiä tutkinto-opiskelijaksi, kun koossa on 30 opintopistettä. Syksyn 2024 avoimen opetustarjonta päivittyy verkkosivuillemme touko-kesäkuun vaihteessa.  

Hakeminen

Syksyn yhteishaku

 • Hakuaika: 28.8. - 11.9.2024 klo 15.00
 • Valintaperusteet ja hakulomake julkaistaan myöhemmin Opintopolku.fi -palvelussa
 • Ennakkotehtävä ja CV julkaistaan 6.6.2024 ja ne tulee liittää Opintopolku.fi -palvelussa hakulomakkeelle 18.9.2024 klo 15.00 mennessä.
 • Valintakoe: 5.11.2024 Pasilan kampuksella
 • Aloituspaikat: 20
 • Koulutus alkaa: tammikuussa 2025

MEDIANOMI (YLEMPI AMK)

Koulutus: Journalismi

Laajuus: 60 opintopistettä

Kesto: 1-2 vuotta

Kampus: Pasila

Opiskelumuoto: pääosin intensiivi-, ilta- ja verkko-opiskelu

Opetuskieli: Suomi

Ota yhteyttä