Uutta virtaa ja näkemystä työhön Master-opinnoista

Toni Stubinilla on taustallaan pitkä ura ja laajasti kokemusta viestinnästä ja toimittajan työstä. Journalismin Master-tutkinto toi alati omaa osaamistaan kehittävälle Stubinille uutta näkökulmaa, näkemystä ja vaikutteita. Opintojen sivujuonteena löytyi myös uusi aluevaltaus, jonka tutkimista Stubin aikoo tulevaisuudessa jatkaa.

master_uratarinat_toni_stubin
23.11.2020
Opiskelijatarina

Aikoinaan kesken jäänyt yliopistotutkinto sekä 90-luvulla Haaga-Heliassa suoritettu tradenomitutkinto loivat pohjaa sille, että ylempi ammattikorkeakoulututkinto kiehtoi.

- Journalismin Master-tutkinto houkutteli ihan työnkin takia. Halusin nähdä, millaista on mennä opiskelemaan tavallaan näin nurinkurisesti, että kerryttää ensin kokemusta alalta lähes 20 vuoden ajan ja palaa sen jälkeen koulun penkille, Stubin summaa.

Erilaisia verkkokursseja ja lyhyempiä kokonaisuuksia työn ohessa suorittaneelle Stubinille työn ja opintojen yhdistäminen sujui luontevasti.

- Opiskelu oli kaikin puolin antoisa kokemus. Välillä oli paljon töitä ja kiirettä, mutta sekään ei tuntunut sellaiselta raskaalta, sillä opintoja oli mielekästä tehdä. Pidin erityisesti siitä, miten hyvin opetus oli järjestetty. Opinnoissa oli paljon vapautta, mutta myös selkeät raamit. Se tavallaan tuki etenemistä kaikissa vaiheissa, Stubin kertoo.

Oppeja aidoista työelämäkokemuksista

- Nykypäivän työelämässä laajat kontaktiverkostot ovat kullanarvoisia. Yksi iso plussa opinnoissa olikin se, että pääsi tutustumaan muihin aikuisopiskelijoihin ja laajentamaan omia verkostoja. Oli todella mielenkiintoista päästä kuulemaan muiden työstä ja oppimaan heidän kokemuksistaan, sillä vaikka kaikki kurssilla olleet tekivät samankaltaista työtä, oli jokaisella täysin erilainen tausta, Stubin iloitsee.

Opintojen parhaiksi puoliksi Stubin nostaa myös hyvät työelämäyhteydet ja käytännönläheisen opetuksen.

- Kursseilla vierailleet luennoitsijat toivat opintoihin aitoa työelämänäkökulmaa. Oli kiinnostavaa kuulla, miten he tekevät omaa työtään. Siitä sai sellaisia hyviä käytännönläheisiä vinkkejä, että ahaa voisimme kokeilla tätä ja mitä jos tekisimmekin näin.

Stubin pääsi ottamaan myös vapaasti valittavia kursseja, jotka antoivat uutta näkemystä alalle ja omaan työhön.

- Data-analytiikkakurssilla tuli paljon yksittäisiä työkaluja, mitä voisin hyödyntää omassa työssäni. Osa asioista oli jo sellaisia, joita olin tehnyt, mutta sain myös uusia näkökulmia päivittäiseen tekemiseen mm. analytiikan seurantaan, Stubin kertoo.

Näkökulmia media-alan tulevaisuuteen

Opinnäytetyössään Stubin tutki puheohjattavien älyapurien vaikutusta uutismediaan Suomessa. Aihe kiinnosti erityisesti siitä syystä, että siinä yhdistyivät hänen kiinnostuksensa teknologiaa kohtaan sekä journalistinen näkökulma.

- Teknologiapuoli kiinnosti, sillä olen toiminut yli puolet viestintäurastani tietokonelehden toimittajana ja seurannut tarkasti alaa. Mietin, mitä journalismin puolella olisi tapahtumassa, mikä liittyisi teknologiaan ja huomasin, että moni kansainvälinen media on alkanut tuottamaan erilaisia uutispalveluita, joita voi kuunnella älyapurien, esim. Amazonin Alexan avulla. Mietin, olisiko Suomessa mitään saumaa tällaiselle palvelulle tai mikä tilanne meillä ylipäätään on, Stubin summaa.

Tulevaisuuteen tähtäävässä työssään Stubin loi kolme erilaista skenaariota siitä, mihin kehitys johtaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

- Älyapurien hyödyntäminen journalistisessa mielessä on tapahtuakseen Suomessa vasta tulevaisuudessa. Oli todella mielenkiintoista kehittää näitä eri skenaarioita ja miettiä, millä tavoin mediatalojen ja muiden journalististen tahojen kannattaisi etukäteen valmistautua muutokseen.

Opinnäytetyön sivujuonteena Stubin kiinnostui tarkemmin yhtenä tutkimusmenetelmänä käyttämästään delfoi-menetelmästä. Nykyään hän osallistuukin aktiivisesti delfoi-kehittäjäyhteisön ja Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toimintaan.

Uutta lisävirtaa omaan työhön

Stubin kertoo saaneensa opinnoista paljon uusia ajatuksia ja työkaluja työhönsä.

- Koulutus osui minulle hyvään hetkeen, sillä olen tehnyt samantyyppistä työtä jo niin pitkään. Täältä sai haettua sellaista uutta näkökulmaa, näkemystä ja vaikutteita. Koen, että sain omaan työhöni taas lisää virtaa, Stubin iloitsee.

- Opinnot muistuttivat myös siitä, miten tärkeää tällainen tutkimustyössä käytetty järjestelmällinen lähestymistapa asioihin on. Työelämässä tehdään helposti kiireellä juttuja sitä mukaan, kun niitä tulee eteen, joten oli virkistävää saada keskittyä yhteen asiaan kunnolla.