Master-opinnoilla laajensin osaamistani politiikan journalismin maailmaan

Satu Hotakainen valmistui joulukuussa 2017 ensimmäisten joukossa Haaga Helian journalismin ylemmän amk-tutkinnon koulutusohjelmasta. Opiskelujensa aikana hän erikoistui politiikan journalismiin ja kehitti eteenpäin verkkojulkaisuaan, joka keskittyy EU-uutisointiin.

master_uratarinat_satu_hotakainen
23.11.2020
Opiskelijatarina

- Kävin Strasbourgissa tutustumassa EU-parlamenttiin ja huomasin siellä, kuinka moni mielenkiintoinen asia jää kertomatta Suomessa. Tästä tuli idea alkaa tehdä omaa EU-uutisiin keskittyvää verkkolehteä. Törmäsin journalismin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon mainokseen ja ajattelin hyödyntää noita opintoja lehtikonseptin teossa. Opinnäytetyön aihe minulla oli siis jo valmiina ennen Haaga-Heliaan hakemista.

Pystyin hyödyntämään oikeastaan melkein kaikki kurssit eli 60 opintopistettä niin, että ne auttoivat ja edistivät kehittämistyötäni. Opintojen aikana rakensin verkkolehdelleni mediakonseptia. Sain kirjoitettua opinnäytetyöhöni lukuja kursseillani oppimistani asioista. Kävin myös markkinoinnin kurssilla. Sieltä poimin ideoita lehden perustamiseen ja rahoittamiseen.

Se oli hyvää, että Haaga-Heliassa opiskelijalle annettiin riittävästi tilaa ottaa oma hyöty irti kursseista. Pystyin muokkaamaan opintojeni sisältöjä omien tarpeideni mukaisesti. Joustavuus oli selkeä plussa.

Varsinkin perheelliselle opintojen joustavuus ja se, että ne voi räätälöidä itselleen tehokkaaksi ja aikatauluiltaan järkeviksi, on ehdoton edellytys opintojen onnistumiselle."

Suomenkielistä EU-journalismia tarvitaan lisää

- Valmistuin medianomiksi Oulun seudun ammattikorkeakoulusta vuonna 2007.  Työskentelen freelancer-toimittajana ja olen työskennellyt freelancer-toimeksiantojen lisäksi erilaisissa määräaikaisissa työsuhteissa esimerkiksi Suomen Tietotoimisto STT:n uutisdeskissä, llta-Sanomien viihdetoimituksessa ja Keskipohjanmaan uutistoimituksessa.

Olen tehnyt paljon esimerkiksi kulttuurijuttuja oman kulttuuriharrastuneisuuteni vuoksi. Opintojen aikana otin haltuuni journalismin alueen, josta minulla ei ollut aiemmin kokemusta. Politiikan journalismi on avannut minulle uuden maailman.

Tavoitteenani on, että Suomeen saataisiin enemmän suomenkielistä EU-journalismia. Sillä saamme myös uusia toimittajia tutustutettua aiheen pariin. Minua pyydettiin Haaga-Heliaan vierailevaksi ohjaajaksi syksyllä 2018 alkavalle EU-journalismin kurssille. Luvassa on esimerkiksi työpajatyöskentelyä tiedonhankinnan ja journalismin parissa.

Seuraan EU-asioita päivittäin, mutta verkkolehteni eu-uutiset.fi ei juuri tällä hetkellä päivity aktiivisesti. Kokoan sinne kyllä tietoa, jota muutenkin kerään pysyväksi EU-politiikassa kartalla.

Haaga-Helia on innostava, joustava ja työelämäorientoitunut. Olisi ollut kiva opiskella enemmänkin. Olisin hyvin voinut jatkaa esimerkiksi liiketalouden ja markkinoinnin opinnoilla. Niistä olisi hyötyä verkkolehteni kehittämisessä ja freelancer-toimittajan työssä muutenkin.