Johtajuus ja henkilöstövoimavarat, Master-suuntautuminen

Millaisia ovat opettajan muutosvoimat?

Johtajuus ja henkilöstövoimavarat -suuntautumisessa tutkitaan ja kehitetään strategista ja liiketoimintalähtöistä ihmisten johtamista. Se pureutuu sekä henkilöstöjohtamiseen että lähijohtamiseen.

Suuntautumisessa tarkastellaan strategisia, liiketoimintalähtöisiä näkökulmia ihmisten johtamisen ilmiöihin ja ihmisten toimintaan vaikuttaviin tekijöihin. Tällöin keskeistä on ymmärtää henkilöstön merkitys yrityksen menestykselle. Opintojen keskiössä ovat käytännöt, joilla vaikutetaan ihmisten toimintaan työpaikalla. Opinnot tarjoavat näkökulmia henkilöstön kehittämiseen liittyen.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  • Strateginen henkilöstöjohtaminen
  • Työntekijäkokemus ja työnantajabrändi
  • Monimuotoisuuden johtaminen
  • Esihenkilötyö ja sen haasteissa onnistuminen
  • Näkökulmia johtajuuteen

Suuntautumisen opinnot soveltuvat esimerkiksi henkilöstöhallinnon ammattilaisille ja esihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat laajentaa tai täydentää omaa osaamistaan. Suuntautuminen sopii myös aiheesta kiinnostuneille tai alan vaihtajille edellyttäen, että opiskelija perehtyy itsenäisesti myös perustietoihin.

Suuntautuminen antaa eväitä monentyyppisiin tehtäviin, joissa tarvitaan ymmärrystä ihmisten toimintaan vaikuttavista tekijöistä työelämässä ja kykyä analysoida ihmisten toimintaa työelämässä. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi erilaiset henkilöstöjohtamisen (HR) asiantuntijatehtävät ja esihenkilötehtävät.

Kiinnostuitko?

Suuntautumista voi opiskella seuraavissa koulutuksissa:

Lisää tietoa suuntautumisesta ja opiskelusta

Tutustu tarkemmin suuntautumisen opintojaksoihin ja Master-opiskelun käytäntöihin.

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Suuntautumisesta vastaava

Master-opetuksessa jokaisella suuntautumisella on jatkotutkinnon suorittanut vastaava, jonka vastuulla ovat mm. suuntautumisen opintojaksot, opinnäytetöiden aiheet ja suuntautumisen opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen.

Johanna
Maaniemi
yliopettaja
+358405762484
johanna.maaniemi@haaga-helia.fi
Anu
Hakonen
tutkintojohtaja
+358 294471069
anu.hakonen@haaga-helia.fi

Tutustu alumniemme ja opiskelijoidemme kokemuksiin Master-opiskelusta