Maaniemi_Johanna

Johanna Maaniemi

yliopettaja
Johanna.Maaniemi@haaga-helia.fi

Johanna.Maaniemi(at)Haaga-Helia.fi

Johanna Maaniemi vastaa Haaga-Helian Master-opintojen Johtajuus ja Henkilöstövoimavarat -suuntautumisesta. 

Johanna on tutkinut, konsultoinut ja kehittänyt henkilöstöjohtamisen käytäntöjä lähes 20 vuoden ajan. Hänen erityisosaamistaan on suorituksen johtaminen ja palkitseminen.  

Johannan työuran tausta on Aalto-yliopistossa, jossa on toimi tutkijana, opettajana ja hankevastaavana lähes kymmenen vuoden ajan. Hän väitteli suoritusperusteisen palkitsemisen oikeudenmukaisuudesta 2013. Tutkimustaustan lisäksi Johanna on toiminut pitkään liikkeenjohdon konsulttina ja yrityksen sisäisenä kehittäjänä. Hän on tottunut työskentelemään erilaisten HR-sidosryhmien kanssa johtoryhmistä luottamusmiesorganisaatioon. Hänellä on myös pitkä kokemus liikkeenjohdon konsultointipalveluiden myynnistä.  

Haaga-Heliassa Maaniemen tutkimus- ja opetusaiheita ovat mm. strateginen henkilöstöjohtaminen, palkitseminen ja suorituksen johtaminen ja oppimista edistävä organisaatio.

Koulutus: TkT, (Työpsykologia ja Johtaminen), VTM (Sosiaalipsykologia)