Master-opinnoista uusia välineitä yritystoiminnan kehittämiseen - ”Yrittäjämäisestä ajattelutavasta hyötyvät niin yksilö kuin yritys”

Reetta Björn suuntautuu opinnoissaan yrittäjämäisen liiketoiminnan johtamiseen. Koulutus antaa oppeja ja välineitä niin oman yrityksen perustamiseen kuin yrittäjämäisen asenteen sisäistämiseen – taitoon, josta Björnin mukaan jokainen voi nykypäivän työelämässä hyötyä.

master_uratarinat_reetta_bjorn
23.11.2020
Opiskelijatarina

- Olen taustaltani sairaanhoitaja. Toimittuani muutaman vuoden alan työtehtävissä hakeuduin lukemaan terveystaloustiedettä silloiseen Kuopion yliopistoon (nyk. Itä-Suomen yliopisto), josta valmistuin terveystieteiden maisteriksi. Tätä kautta päädyin töihin lääketeollisuuden pariin, Boehringer Ingelheim nimisessä saksalaisessa lääkeyrityksessä projektipäällikkönä toimiva Björn kertoo.

Jonkin aikaa lääketeollisuuteen parissa työskenneltyään Björn huomasi kaipaavansa ammatillisen osaamisen rinnalle liiketoiminnallista lisänäkemystä. Hän alkoi etsiä tietoa jatkokoulutusmahdollisuuksista ja löysi tiensä Haaga-Helian englanninkieliseen Leading Business Transformation Master-koulutukseen.

Koulutuksesta saadut opit pystyy soveltamaan suoraan työelämään

Opinnoissaan Björn suuntautuu yrittäjämäisen liiketoiminnan johtamiseen. Vaikka hänen tavoitteenaan ei ole oman yrityksen perustaminen, uskoo hän, että nykypäivän työelämässä jokainen hyötyy yrittäjämäisestä tavasta ajatella ja toimia.

- Koulutus tarjoaa paljon muutakin kuin oppeja ja välineitä oman yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen. Totta kai opinnot mahdollistavat tämänkin, mutta haluan itse nähdä yrittäjyyden opinnot sellaisessa laajemmassa kontekstissa ja taitoina, joita pystyy hyödyntämään, missä tahansa työssä. Ne ovat selkeää osaamiseen liittyvää pääomaa jokaiselle yksilölle, Björn kertoo.

Opinnot ovat tarjonneet Björnille paljon uusia näkökulmia ja oppeja. Opintojen parhaimmiksi puoliksi hän nostaa teoriaopinnoista saadut opit, jotka hän on pystynyt tuomaan välittömästi käytäntöön omassa työssään.

- Opetuksessa on ollut paljon liikkumavaraa ja meitä opiskelijoita on kannustettu soveltamaan ja hyödyntämään annettuja tehtävänantoja suoraan omassa työssä vastaantulevien asioiden ja ongelmien ratkomiseksi. Tämä on tehnyt opiskelusta todella mielekästä, Björn toteaa.

Myös opiskelijakollegoiden kanssa käydyt keskustelut ja ajatuksenvaihto ovat Björnin mukaan olleet erittäin opettavaisia.

- On ollut äärimmäisen kiehtovaa ja opettavaista keskustella eri toimialoilla työskentelevien ihmisten kanssa ja kuulla heidän kokemuksiaan, varsinkin, koska minulla ei itselläni ole liiketalouspuolen taustaa, Björn kertoo.

Toimintamalleja sisäinen yrittäjyyden hyödyntämiseen globaalissa yritystoiminnassa

Opinnäytetyössään Björn tutkii sisäistä yrittäjyyttä eli intrapreneurshippia. Hänen tavoitteenaan on löytää keinoja, joilla sisäisen yrittäjyyden toimintatapoja voisi kehittää ja vahvistaa globaalissa yritystoiminnassa.

- Sisäisestä yrittäjyydestä on tullut maailmanlaajuinen kompetenssi, jota arvostetaan yksilössä. Startup-henkisen lähestymistavan sekä kokeilemisen kulttuurin lisääntymisen tietyillä osa-alueilla ja järkevässä mittakaavassa uskotaan tuovan lisäarvoa yritykselle. Tämä vaatii sisäisen yrittäjyyden toimintamallia, jonka käyttöönottoa opinnäytetyöni tukee, Björn kertoo.

Opinnäytetyön tekeminen ja uusien toimintatapojen käyttöönoton tutkiminen ovat tarjonneet Björnille uusia työkaluja, joista on hyötyä varmasti myös tulevaisuudessa.

- Koen, että en ole hyötynyt opinnoista vain yksilönä, vaan olen pystynyt tuomaan myös yrityksen toimintaan uutta. Opinnäytetyössäni käytän tutkimusmenetelmänä action researchia, jossa aluksi identifioidaan haluttu toiminnan muutos ja päätetään, millä tavalla sitä lähdetään tavoittelemaan. Seuraavassa vaiheessa suoritetaan valittu toimenpide, jonka jälkeen arvioidaan sen aikaansaama vaikutus ja päätetään jatkotoimenpiteistä, Björn kertoo.

- Kyseinen tutkimusmenetelmä sopii erittäin hyvin nykypäivän työelämään ja on ollut todella mielenkiintoista perehtyä siihen tarkemmin. Action research on hyvin osallistava lähestymistapa uusien toimintatapojen käyttöönoton tutkimiseen ja sen avulla voidaan myös mahdollistaa organisaation jatkuva kehittyminen, hän jatkaa.

Opinnoista uutta osaamista ja kansainvälistä näkökulmaa alalle

- Koen, että teoreettinen ajatteluni, teoriapohjani sekä osaaminen ovat laajentuneet todella paljon. Opinnot ovat antaneet työvälineitä omien ajatusten konkretisoimiseksi ja oppeja siihen, miten navigoida uusien tai kehitteillä olevien toimintamallien parissa, mistä ei ole vielä täysin selkeää roadmappia sekä miten jalostaa näistä organisaation sisällä hyödynnettävää tietoa, Björn kertoo.

Hän suosittelee hakemaan Master-opintoihin rohkeasti ja avoimin mielin.

- Jos yhtään on sellainen tunne, että opinnot vaikuttavat mielenkiintoisilta, niin kannattaa hakea! Oma kokemukseni on, että opinnot ovat vielä mielenkiintoisempia sitten todellisuudessa, kun pääsee sisälle. Totta kai työn ohessa opiskelu vaatii aikaa ja hyvää itsensä johtamista, mutta koen, että opinnot ovat sisältäneet niin mielenkiintoisia aiheita, että niille on ollut helppo priorisoida aikaa omassa arjessa, Björn toteaa.

- Suosittelen opintojen suorittamista englanniksi, sillä koulutuksessa pääsee verkostoitumaan myös kansainvälisten toimijoiden kanssa ja tätä kautta avartamaan omaa näkemystä alasta, saamaan uusia näkökulmia omaan työhön sekä kehittämään omaa kielitaitoa, hän summaa.