Jari Virtanen sai tukea ammatilliseen kehittymiseen kunto- ja terveysliikunnan Master-opinnoista

Jari Virtanen aloitti liikunnanohjaajan YAMK-opinnot syksyllä 2022. Sosiaalialalta liikunnan pariin siirtyneen miehen opinnoissa suuntautumisena on kunto- ja terveysliikunta.

jari virtanen
23.02.2023
Opiskelijatarina

Hämeen ammattikorkeakoulussa liikuntasuunnittelijana työskentelevä Jari kertoo, että opinnot on ollut helppo yhdistää työelämän kanssa. Oikea aika opinnoille olikin juuri nyt.

– Edellisestä tutkinnostani on jo melkein 20 vuotta aikaa, joten opintojen aloittaminen oli tietysti monella tapaa myös jännittävää. Alusta alkaen on kuitenkin ollut selvää, että opiskelu on tässä vaiheessa työuraani oikea valinta. Haaga-Helian koulutus on myös järjestetty tavalla, joka soveltuu nykyiseen elämänvaiheeseeni todella hyvin. Edellinen tutkintoni on sosionomi AMK, ja tein sosiaalialan töitä valmistumisen jälkeen hieman toistakymmentä vuotta. Nyt olen työskennellyt liikunnan parissa viimeiset viisi, kuusi vuotta ja halusin oman liikunta-alan työkokemukseni rinnalle ja tueksi tutkittua tietoa alaan liittyen, Jari kertoo.

– Olin jo jonkin aikaa etsinyt sopivaa opintokokonaisuutta, mutta ehkä nyt myös elämäntilanteeni soveltui opintoihin keskittymiseen paremmin. Sitten kun löysin Haaga-Helian ja tämän tutkinnon, niin päätös hakea syntyi nopeasti. Myös maantieteellisesti Vierumäki on sopivan lähellä asuinpaikkaani Hämeenlinnaa, Jari kertoo.

Jarin mukaan Master-tutkinnossa opiskeltavat sisällöt ovat juuri sellaisia, joihin hän on oman ammatillisen kehittymisen kannalta halunnutkin täydennystä ja tukea.

– Opiskelussa otetaan mielestäni erittäin hyvin huomioon jokaisen erilaiset taustat työelämästä. Nämä yhdistetään oppimistapahtumiksi, joissa myös annetaan jokaisen tuoda se oma panos koko ryhmän käyttöön, Jari tähdentää.

Opiskelut ylemmän ammattikorkeakoulun tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa ovat monipuoto-opintoja, eli lähijaksoja on noin kuukauden tai kahden välein. Niiden välinen aika tehdään erilaisia tehtäviä ja projekteja liittyen meneillään oleviin opintojaksoihin.

Mukavia kokemuksia opiskeluajalta on ehtinyt jo kertyä monia. Haaga-Helian Vierumäen kampus on oivallinen ympäristö lähiopintojaksoille.

– Tutustuimme Vierumäen kampukseen ja ryhmäydyimme opiskelutovereiden kanssa ensimmäisellä lähijaksolla, jossa järjestettiim mm. Amazing Race -kisa opiskelijoille. Myös muiden suuntautumisten opiskelijoiden tapaaminen heti opintojen alussa oli mielestäni tärkeää.  Sen jälkeen iltaurheiluja ja muita aktiviteetteja on suunniteltu ja tehty yhdessä. Ehkä pysyvin muisto ajasta Vierumäellä tuleekin olemaan se vaihtelu, mitä intensiivisen opiskelupäivän jälkeiset illat urheilun ja yhdessäolon merkeissä ovat antaneet, Jari muistelee.

Työelämää ajatellen opinnot Haaga-Heliassa ovat antaneet opintojen vielä kesken ollessakin jo paljon. Käytännössä jokaisen harjoitustehtävän tai -projektin on pystynyt yhdistämään omaan työhön. Tähän myös kannustetaan opettajien puolelta vahvasti.

–Asetin yhdeksi päätavoitteeksi opinnoilleni sen, että pystyisin niiden kautta saamaan työni pohjaksi tutkittua tietoa, jolla perustelen ne valinnat, jotka työtehtäviäni korkeakoululiikunnassa ohjaavat ja suuntaavat.Tärkeää on toki valita juuri ne itselle tärkeät opit ja tiedot ja syventää oppimista niiden kautta. Jollain tapaa ajatteluni on muuttunut pohtivammaksi ja ehkä analyyttisemmäksi. Mietin enemmän lukemaani, kuulemaani ja oppimaani juuri omaan alaani peilaten, Jari summaa.

Konkreettisen oppimisen lisäksi Jari näkee myös verkostoitumisen samalla alalla mutta hyvin erilaisten työtehtävien parissa työskentelevien opiskelukavereiden kanssa todella arvokkaaksi.

– Ajatukseni opintoihin lähtiessä ei ollut työpaikan tai työn sisällön vaihtaminen, vaan koin, että nimenomaan tämän työn pohjaksi ja oman ammattitaitoni kehittämiseksi halusin jotain lisää. Työtehtäväni ovat todella monipuoliset, kenttä on laaja ja saan isolta osin itse suunnitella ja toteuttaa tekemistäni. Totta kai ylempi ammattikorkeakoulututkinto on myös paperina arvokas. Kuka tietää tulevaisuudesta, millaisia ovia se tulee meistä kenellekin avaamaan.

Jari suosittelee opintoja jokaiselle, joka kokee halua ja tarvetta kehittää omaa ammattitaitoaan ja osaamistaan. Opiskelu voi pitkän tauon jälkeen haastaa sopivalla tavalla uuteen ja rikkoa mukavasti ehkä jo vakiintuneitakin rutiineja niin työssä kuin muussakin tekemisessä.

– Oma elämäntilanne tulee kuitenkin ainakin näin työn ja kaiken muunkin ohessa opiskellessa olla sellainen, että se mahdollistaa opintojen mukana tulevan lisäyksen kalenteriin ja omaan ajankäyttöön. Opintojen on aikuisiälläkin oltava kuitenkin mielekästä, hauskaa ja ennen kaikkea itselle hyödyllistä. Opiskelu ei saisi olla stressaava tekijä, eikä pelkästään aikatauluista ja tehtävistä selviytymistä. Kun siihen on riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä, on opiskelu hieno mahdollisuus, josta kannattaa ottaa kaikki irti, tiivistää Jari.