Kunto- ja terveysliikunnan opinnot tarjoavat työkaluja työuralla etenemiseen ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen

Liikunta-alan Master-opinnot kehittävät akateemisia valmiuksia ja tarjoavat tärkeitä verkostoja, jotka kantavat opinnoista aina työelämään saakka.

Inka Sipilä
27.02.2023
Opiskelijatarina

Inka Sipilä opiskelee Haaga-Helian liikunta-alan Master-koulutuksen ensimmäistä vuotta, suuntautumisenaan kunto- ja terveysliikunta. Hän työskentelee samanaikaisesti Vantaan kaupungilla liikuntakoordinaattorina ja hyvinvointimentorina elintapaohjauksen parissa.

Haaga-Helian opinnot soveltuvat Sipilän mukaan helposti ja joustavasti työelämään ja vapaa-aikaan, tehden niistä entistä antoisampia.

–  Opettajat ovat ammattitaitoisia ja ryhmästä saa vertaistukea. Opiskelijoiden erilaiset koulutus- ja työtaustat tuovat opintoihin lisäarvoa, kun aiheisiin löytyy aina monia erilaisia näkökulmia. Pidän itsenäisen työskentelyn ja lähijaksojen yhdistelmästä, Sipilä kertoo.

Hän päätyi opiskelemaan YAMK-tutkintoaan Haaga-Heliaan aikaisempien hyvien kokemusten perusteella. Vierumäki on ollut hänelle entuudestaan tuttu ja mieluisa ympäristö, jonka yhteisöllisyys, luonto ja liikuntamahdollisuudet tuntuvat viihtyisältä ja inspiroivalta. Mahdollisuus yhdistää opinnot täysipäiväiseen työhön oli osaltaan myös tärkeä tekijä, kun Sipilä pohti jatko-opintoja ja tulevaa tutkintoaan.

–  Opintoni ovat alkuvaiheessa YAMKissa, mutta aiemmista Haaga-Helian opinnoista ikimuistoisimpina mieleen on jäänyt kansainväliset mahdollisuudet kuten vaihto-opiskelu ja työharjoittelu ulkomailla, Sipilä muistelee.

YAMK-opintojen aikana on myös mahdollisuus hakeutua kansainvälisille kursseille vapaasti valittavien opintojen kautta.

Ensimmäisen YAMK-opintojen vuoden aikana tärkeimmiksi kokemuksiksi ovat muodostuneet Sipilän mukaan Vierumäen ympäristössä opiskelutovereiden kanssa vietetty aika.

– Intensiivisten ja antoisien koulupäivien jälkeen on kivaa liikkua yhdessä ja jakaa ajatuksia opinnoista ja kaikesta muustakin.

Opinnot tuovat uusia mahdollisuuksia ja urapolkuja työelämään

Sipilän tavoitteena on saada opinnoista lisää akateemisia valmiuksia, jotka mahdollistavat toiminnan vaativimmissa työtehtävissä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa. Opinnot tarjoavat konkreettista tietoa, työkaluja ja menetelmiä kehittämistyöhön ja ohjaavat asiantuntijana kehittymiseen. Sipilä kertoo myös, että opinnot antavat mahdollisuuden reflektoida omaa työympäristöä, työskentelytapoja ja kehityskohteita.

– Omalla kohdallani työnantaja tukee opiskelua ja olen pystynyt tekemään lähes kaikki tehtävät omaan työympäristööni. Toisaalta opinnot ja ''opiskelijan titteli'' tuovat myös mahdollisuuden päästä sisään aivan uusiin paikkoihin, joihin ei vielä välttämättä ole verkostoja tai kontakteja, Sipilä kertoo.

Vierumäellä Sipilän kokemusten mukaan yksi suurimmista anneista on opintojen aikana verkostoituminen, mikä on ollut merkittävä lisähyöty myös YAMK-opintojen aikana.

– Minulla on hyvin vahva liikunta-alan koulutustausta (lpt + amk) ja olen työelämässä kulkenut koko ajan enemmän kohti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntijuutta. Koen, että opinnot auttavat minua myös profiloitumaan paremmin terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin asiantuntijana liikkumisen lisäksi. Olen myös saanut sisällytettyä itselleni tärkeää kiinnostuksen kohdetta, viestintää, osaksi opintoja, Sipilä kertoo.

Sipilä suosittelee liikunta-alan Master-opintoja lämpimästi motivoituneille ja liikunnasta kiinnostuneille ihmisille.

– Koulutukseen kannattaa hakeutua, jos haluat kehittyä asiantuntijana liikunnan, urheilun ja/tai hyvinvoinnin parissa. Opiskelu vaatii itsensä johtamista, aikataulutusta ja oikeanlaista avointa asennetta oppimista kohtaan. Voit itse vaikuttaa kuinka paljon hyödyt opinnoista näillä elementeillä, hän tiivistää.