Strateginen ajattelu ja johtaminen, Master-suuntautuminen

Kuvituskuva suunnitelmia

Strateginen ajattelu ja johtaminen -suuntautumisessa tutkitaan ja kehitetään organisaatioiden pitkän aikavälin menestykseen tähtäävää strategiatyötä. Fokus on sekä strategisessa päätöksenteossa että strategian toimeenpanossa.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  • Organisaatioiden toimintaympäristön ja strategian analysoiminen
  • Strategiatyökalujen hyödyntäminen kokeilevasti, yhteisöllisesti, kriittisesti ja tarvittaessa virtuaalisesti
  • Talous- ja tuottavuusnäkökulman yhteensovittaminen päätöksenteossa
  • Strategisen johtamisen kehitys, nykytila ja tulevaisuus

Suuntautumisen opinnot valmentavat osallistumaan ja vaikuttamaan organisaatioiden strategiaprosesseihin. Nykyään tällaisesta kyvykkyydestä on hyötyä riippumatta tehtävästä organisaatiossa. Johtotehtävissä ja strategiaprosessin asiantuntijatehtävissä strategiaosaaminen on luonnollisesti välttämätöntä.

Kiinnostuitko? Suuntautumista voi opiskella seuraavissa koulutuksissa:

Lisäksi lähes vastaavat opinnot voi opiskella Strategiatyö organisaatioissa -koulutuksessa.

Lisää tietoa suuntautumisesta ja opiskelusta

Tutustu tarkemmin suuntautumisen opintojaksoihin ja Master-opiskelun käytäntöihin.

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Suuntautumisesta vastaava

Master-opetuksessa jokaisella suuntautumisella on jatkotutkinnon suorittanut vastaava, jonka vastuulla ovat mm. suuntautumisen opintojaksot, opinnäytetöiden aiheet ja suuntautumisen opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen.

Juha
Olava
yliopettaja
+358469235769
juha.olava@haaga-helia.fi

Tutustu opiskelijoidemme ja alumniemme kokemuksiin