Liikuntajohtamista opiskeleva Elli Kirijatshenko kaipasi sysäystä tietotaitojen kehittämiseen

Monipuolisen kansainvälisen kokemuksen omaava esihenkilötyön ja liiketoiminnan kehittämisen ammattilainen Elli Kirijatshenko opiskelee Haaga-Heliassa liikuntajohtamisen Master-ohjelmassa.

Ellin kuva
23.02.2023
Opiskelijatarina

Elli Kirijatshenko on toiminut aiemmin useamman vuoden kansainvälisen kuntosaliketjuorganisaation Suomen organisaation valmennusosaston johdossa esihenkilönä sekä on liiketoiminnan kasvattaja ja kehittäjä. Nyt Kirijatshenko kaipasi tuntuvaa sysäystä tietotaitojensa kehittämiseen.

Hän halusi kehittää johtajuuttaan kokonaisvaltaisesti, jossa opinnot omalta osin mahdollistaisivat etenemisen yhä haastavampiin työntekijöiden hyvinvointia ja liiketoiminnan kasvua edistäviin johtotehtäviin.

Haaga-Helian liikunnan- ja vapaa-ajan koulutusohjelman käyneenä opinahjo oli entuudestaan tuttu käytännönläheisenä, ajan hermoilla liikkuvana ja aktiivisesti verkostoivana kokonaisuutena.

–Jos tahdot kehittää itseäsi monipuolisesti johtajuuden ja liiketoiminnan kehityksen parissa liikunta-alan kontekstissa ja etsit kokonaisuutta, joka olisi toteutettavissa täysipäiväisten töiden ohella, tarjoaa Haaga-Helia tähän loistavan vaihtoehdon, Kirijatshenko toteaa.

Työ ja opinnot kulkevat koko tutkinnon ajan käsi kädessä, ja tämä korostuu eritoten itsenäisten opintotehtävien suorittamisessa. Opiskelija voi valita toteuttaako tehtäviä omalle työnantajalleen vai valitseeko mieluummin jonkun muun kiinnostavan tahon, jos kokee sen kehittymisensä tai uranäkymiensä kannalta hedelmällisemmäksi vaihtoehdoksi.

– Koulutus on yllättänyt minut ketteryydellään. Opintotehtävät ovat luotu niin, että niitä on mahdollisuus soveltaa juuri sinun taitotasosi ja kiinnostuksesi pohjalta, jolloin opinnot tukevat parhaiten ammatillista kehittymistäsi, Kirijatshenko summaa.

– Moni punnitsee opintojen aloittamista itsellä olevien resurssien puitteissa. Kiire on läsnä lähes jokaisen työssä, ja lisäksi on kaiken maailman oman elämän härdellit täyttämässä kalenteria. Opintojen kuormittavuutta on kuitenkin tässä kokonaisuudessa turha pelätä liikaa. Opiskelijalähtöinen opintojen soveltaminen auttaa yhdistämään opinnot tämänhetkiseen työelämääsi ja pystyt helposti lyömään useita kärpäsiä yhtä aikaa. Samalla kehität huomaamatta itsesi johtamisen taitoja, joiden merkitystä ei nykytyöelämässä voi korostaa liikaa, hän kannustaa. 

Uraminän itsevarmuuden vahvistuminen itsetuntemuksen lisääntymisen keinoin

Kirijatshenko kertoo, että opinnoissa tulee tehtyä kattava läpileikkaus omiin johtajuustaitoihin. Ei voi välttyä reflektoimasta itseään liiketoiminnan kehittäjänä, strategisena johtajana, organisaatioviestijänä, esihenkilönä sekä palveluiden tuottajana tai kehittäjänä ja markkinoijana. Jatkuva peilaaminen omaan työhistoriaan ja tämänhetkiseen työskentelyyn auttaa osoittamaan toki omat kehityskohdat, mutta myös ne vahvuudet, jotka jo ovat olemassa.

– Opintokokonaisuuksissa olen saanut vahvistusta sille, kuinka oikeansuuntaista johtajuutta jo toteutan valmentavana, työntekijälähtöisenä ja palvelevana esihenkilönä. Tietoperustan lisääntyessä olen huomannut myös toteuttaneeni monia erilaisia projekteja liiketoiminnan kehittämisen parissa oikeita menetelmiä hyödyntäen, eikä pelkästään hyvillä tuloksilla mitaten. Omien vahvuuksien tunnistaminen on lisännyt itsevarmuutta omaa osaamista ja pystyvyyttä kohtaan, mikä on ollut itselleni jopa huojentava kokemus, Kirijatshenko kertoo.

– Sen sijaan, että keskittyy aina vain kehityskohtiinsa, olisi välillä hyvä pysähtyä analysoimaan myös omia vahvuuksiaan. Tällöin resursseja vapautuu enemmän kehityskohtien vahvistamiseen, ilman, että kokee laiminlyövänsä niitä asioita, jotka ovat jo loistavalla tolalla. Tähän opinnot antavat myös loistavat puitteet, hän toteaa.

Opintokollegoiden tuomat mielettömät puitteet osaamisen kehittymiselle ja vinkit opintoihin

Heterogeeninen opintoryhmä, jossa yhdistyvät niin kolmannen sektorin, kuntasektorin, kuin yrityssektorin ammattilaiset, antaa valtavan monipuolisesti näkemyksiä johtajuuteen ja liikunta-alan nykytilaan ja luo näin mielettömät puitteet osaamisen kehittymiselle.

– Keskustelkaa avoimesti ja keskittykää eritoten kuulemaan, sillä jokainen näkemys antaa sinulle tulevaisuuden johtajana mahdollisuuden avartaa näkemystäsi asioihin ja laajentaa näin omaa osaamistasi, Kirijatshenko kannustaa.

– Haastakaa itseänne opinnoissa ja heittäytykää rohkeasti vaikeiltakin kuuluviin projektien rooleihin, sillä tämä on turvallinen ympäristö harjoitella ja huomata mihin kaikkeen sitä pystyykään, hän vinkkaa.
 
Eikä itsensä kehittäminen tai uusi tutkintonimike ole opintojen ainoa hyvä puoli.

– Ikimuistoset opinnoista ovat tehneet opiskelutoverini, joista on tullut myös erittäin hyviä ystäviä, joiden kanssa on ollut ilo viettää aikaa lähijaksoilla niin kehittämisprojektien kuin iltapelien merkeissä, Kirijatshenko lisää.