Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet, Master-suuntautuminen

Kuvituskuva tietokone ja kädet

Digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet -suuntautuminen antaa valmiudet tunnistaa ja hyödyntää uusien digitaalisten teknologioiden tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia. Suuntautuminen tarjoaa monialaisen opiskelualustan liiketoiminnan kehittämiseen digitaalista teknologiaa hyödyntäen. Suuntautuminen kehittää opiskelijan kykyä arvioida uusien teknologioiden kypsyyttä ja soveltaa niitä liiketoiminnan digitaalisessa murroksessa.

Suuntautumisessa voi opiskella muun muassa seuraavia aihepiirejä:

  • asiakaskokemukseen perustuvan digitaalisen palvelun muotoilua
  • tekoälypohjaisen analytiikan soveltamista liiketoiminnan kehittämiseen
  • liiketoimintaprosessien tehostamista robottiautomaation avulla
  • liiketoiminnan uudistamista digitaalisiin teknologioihin ja trendeihin perustuen

Suuntautuminen antaa opiskelijalle teknologiaosaamisen perustan, jota voidaan soveltaa laajasti millä tahansa toimialalla ja liiketoiminnassa tai julkisella sektorilla. Suuntautumisen opinnoissa opiskelijalta vaaditaan kykyä loogiseen päättelyyn, mutta aiempaa ohjelmointiosaamista ei edellytetä. Opiskelijan on kuitenkin oltava valmis hankkimaan ohjelmoinnin perustaidot itsenäisesti, mikäli hänen valitsemassaan kurssissa niitä edellytetään.


Suuntautuminen sopii tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisille, jotka haluavat erikoistua liiketoiminnan kehittämiseen, sekä liiketoiminnan kehittäjille, jotka haluavat erikoistua uuden digitaalisen teknologian hyödyntämiseen. Opinnot antavat erinomaisen pätevyyden liiketoiminnan digitaalisen murroksen johto- ja asiantuntijatehtäviin. Suuntautumisesta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi kehityspäällikköinä, teknologiapäällikköinä, liiketoiminnan kehittäjinä, digitalisaatioasiantuntijoina tai digitaalisen muutoksen konsultteina.

Kiinnostuitko?

Suuntautumista voi opiskella seuraavassa koulutuksessa:

Lisää tietoa suuntautumisesta ja opiskelusta

Tutustu tarkemmin suuntautumisen opintojaksoihin ja Master-opiskelun käytäntöihin.

Master-suuntautuminen

Suuntautuminen on Master-opintojen keskiössä. Suuntautumisen opinnot ja sen aihepiiristä tehtävä opinnäytetyö muodostavat suurimman osan Master-opinnoista. Samalla suuntautuminen on ammatillisen kehittymisen ja verkostoitumisen kotipesä.

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa ja sen voi valita vapaasti koulutuksessa tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi

Suuntautumisesta vastaava

Master-opetuksessa jokaisella suuntautumisella on jatkotutkinnon suorittanut vastaava, jonka vastuulla ovat mm. suuntautumisen opintojaksot, opinnäytetöiden aiheet ja suuntautumisen opiskelijoiden keskinäinen verkostoituminen.

Kari
Hiekkanen
yliopettaja
+358 294471148
kari.hiekkanen@haaga-helia.fi

Tutustu opiskelijoidemme ja alumniemme kokemuksiin Master-opinnoista