Korkeakoulupedagoginen KOPEDA-verstas

Kuvituskuva ihmiset tietokoneella

Lead paragraph

KOPEDA-verstaassa yhdistyvät opettajakorkeakoulun kokemus korkeakoulupedagogisesta koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnasta yhteistoiminnaksi kansallisten sekä kansainvälisten korkeakouluosaajien kanssa.

KOPEDA-verstaan moniulotteisessa toiminnassa kehitetään korkeakoulupedagogisia ratkaisuja, osaamista ja johtamista korkeakouluorganisaatioissa. Toiminta tuottaa osaamista, jota hyödynnämme ja sovellamme myös opettajien osaamisen kehittämisessä täydennyskoulutuksessamme. Räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa korkeakouluille suunnattuja kehittämisohjelmia, joissa hyödynnämme KOPEDA-verstaassa syntynyttä osaamista.

Verstas koordinoi maamme ammattikorkeakoulujen pedagogisista toiminnoista vastaavien kehittäjien ja tutkijoiden verkostoa. Kansallinen AMKpeda-verkostotoiminta on vakiintumassa työseminaarien ja osaamisen jakamisen foorumiksi. KOPEDA-verstas tuottaa ammattikorkeakoulupedagogisia julkaisuja, puheenvuoroja sekä valmennus- ja TKI-tuotteita. Verstas rakentaa myös yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä.

Tutkiva ja kehittävä korkeakoulupedagogiikkamme on tuottanut useita työkaluja osaamisperustaiseen korkeakoulutoimintaan. Työkalut ja toimintamallit ovat syntyneet lukuisissa verkostohankkeissamme yhteistyönä toisten korkeakoulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Mallit ja ratkaisut ovat vapaasti käytettävissä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämiseksi omissa organisaatioissa.

Tutkimus ja kehittäminen

Hanke
Work&Study Fast Track - Nopeasti työelämään
Hanke
Ohjaus tulevaisuuden työhön
Hanke
NAU! – Naiset tasa-arvoisesti työelämään

Ajankohtaista

14.04.2021
Uutinen
Jatkuva oppiminen puhuttaa korkeakouluja
13.01.2021
Uutinen
Korkeakoulujen työtä poikkeusoloissa tutkitaan
03.12.2020
Uutinen
Uusi tutkimus valottaa alumnien käsityksiä amk-opinnäytetöiden vaikuttavuudesta 

Tapahtumia

Webinaari
27
huhti
Korkeakoulupedagogiikka ristiaallokossa – ohoi, mi...

Ota yhteyttä

Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi
Liisa
Vanhanen-Nuutinen
yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi