Korkeakoulupedagoginen KOPEDA-verstas

Kuvituskuva ihmiset tietokoneella

Lead paragraph

KOPEDA-verstaassa yhdistyvät opettajakorkeakoulun kokemus korkeakoulupedagogisesta koulutus-, kehittämis- ja tutkimustoiminnasta yhteistoiminnaksi kansallisten sekä kansainvälisten korkeakouluosaajien kanssa.

KOPEDA-verstaan moniulotteisessa toiminnassa kehitetään korkeakoulupedagogisia ratkaisuja, osaamista ja johtamista korkeakouluorganisaatioissa.

Toiminta tuottaa osaamista, jota hyödynnämme ja sovellamme myös opettajien osaamisen kehittämisessä täydennyskoulutuksessamme. Räätälöimme yhdessä asiakkaan kanssa korkeakouluille suunnattuja kehittämisohjelmia, joissa hyödynnämme KOPEDA-verstaassa syntynyttä osaamista.

Verstas koordinoi maamme ammattikorkeakoulujen pedagogisista toiminnoista vastaavien kehittäjien ja tutkijoiden verkostoa. Kansallinen AMKpeda-verkostotoiminta on vakiintumassa työseminaarien ja osaamisen jakamisen foorumiksi.

KOPEDA-verstas tuottaa ammattikorkeakoulupedagogisia julkaisuja, puheenvuoroja sekä valmennus- ja TKI-tuotteita. Verstas rakentaa myös yhteistyötä elinkeinoelämän ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden välillä.

Tutkiva ja kehittävä korkeakoulupedagogiikkamme on tuottanut useita työkaluja osaamisperustaiseen korkeakoulutoimintaan. Työkalut ja toimintamallit ovat syntyneet lukuisissa verkostohankkeissamme yhteistyönä toisten korkeakoulujen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Mallit ja ratkaisut ovat vapaasti käytettävissä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kehittämiseksi omissa organisaatioissa.

Tutkimus ja kehittäminen

Pedagogiikka

Hanke
Työpeda - Työelämäpedagogiikka koulutuksessa – Asi...

Pedagogiikka

Hanke
Work&Study Fast Track - Nopeasti työelämään

Pedagogiikka

Hanke
Ohjaus tulevaisuuden työhön

Ajankohtaista

Pedagogiikka

13.01.2021
Uutinen
Korkeakoulujen työtä poikkeusoloissa tutkitaan

Pedagogiikka

03.12.2020
Uutinen
Uusi tutkimus valottaa alumnien käsityksiä amk-opinnäytetöiden vaikuttavuudesta 

Ota yhteyttä

Pedagogiikka

Kimmo
Mäki
yliopettaja
+358 294471357
Kimmo.Maki@haaga-helia.fi
Hannu
Kotila
yliopettaja
+358 294471612
Hannu.Kotila@haaga-helia.fi
Liisa
Vanhanen-Nuutinen
yliopettaja
+358 294471571
Liisa.Vanhanen-Nuutinen@haaga-helia.fi