Merja Alanko-Turunen

Merja Alanko-Turunen

yliopettaja
+358 294471344
Merja.Alanko-Turunen@haaga-helia.fi

Merja Alanko-Turunen on työskennellyt ammatillisen koulutuksen parissa yli 30 vuotta, joista 20 vuotta ammatillisen opettajankoulutuksen parissa. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori kasvatustieteistä ja kauppatieteiden maisteri.

Alanko-Turusen tutkimus- ja kehityskohteita ovat olleet erilaiset pedagogiset infrastruktuuriratkaisut monenlaisissa toimintaympäristöissä. Viime aikoina hän on tutkinut työelämä-  ja digipedagogisia ratkaisuja korkeakouluympäristöissä.

Tämän lisäksi hän kehittänyt vertaisryhmämentorointia ja osaamismerkkejä (open badges) kansallisissa hankkeissa sekä kehittänyt opettajakouluttajien koulutusta kansainvälisesti.

Erityisosaamisalueet: oppimisen muotoilu, digipedagogiikka, korkeakoulupedagogiikka, ammattipedagogiikka

Julkaisuja

Alanko-Turunen, M. & Pietilä, I. 2020. Yksin ei ole kaksista – digipedagogiset asiantuntijaparit kehittämässä osaamistaan