Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Tutustu koulutusohjelmiimme

Haaga-Heliassa voit suorittaa oman alasi ammatillisen opettajan, ammatillisen erityisopettajan tai ammatillisen opinto-ohjaajan koulutuksen. Ammatilliseksi opettajaksi voi kouluttautua myös englanninkielisessä ohjelmassa.

Ajankohtaista

Pedagogiikka

19.11.2020
Uutinen
Haaga-Helian ammatillista opettajankoulutusta jo 70 vuotta

Pedagogiikka

02.10.2020
Uutinen
Etäopiskelun selvitys Haaga-Heliassa jatkuu: opiskelijat kaipaavat enemmän neuvontaa ja oh...

Pedagogiikka

25.03.2020
Uutinen
Haaga-Helialle iso kansainvälinen hanke - "Sustainability in Finance" vastaa työelämän kes...

Kiinnostaako täydennyskoulutus?

Meillä on ratkaisuja oppilaitosten ja yritysten osaamisen kehittämiseksi sekä asiantuntijuuden päivittämiseksi. Tutustu täydennyskoulutukseen, jolla voit edistää ammatillista osaamistasi.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Erkkaa kaikille – ERKKA

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kielitietoinen opetus verkossa

Tutkimus ja kehittäminen

Tutkimme ja kehitämme ammatillista koulutusta, korkeakoulupedagogiikkaa, ammattikasvatusta ja erityspedagogiikkaa. Tutkimusteemamme liittyvät esimerkiksi jatkuvaan oppimiseen, osaamisen arviointiin, työelämätaitoihin ja digitaalisiin ohjaus- ja oppimisympäristöihin.

Palvelut

Hanke
ATK - Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavu...

Matkailu

Hanke
Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistamine...

Pedagogiikka

Hanke
INAPPME WBL – Innovative and Applicative Methods i...

Julkaisuja

Pedagogiikka

27.11.2020
Julkaisu
Oppimisen iloa ilmiöpohjaisesti

Pedagogiikka

16.11.2020
Julkaisu
Oppimisen taikaa ja menestystarinoita

Pedagogiikka

16.11.2020
Julkaisu
Mentoroinnin opas – Mentori aloittavan yrittäjän kriittisenä ystävänä

Opiskelijoiden kokemuksia

Tutustu Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta valmistuneiden alumneiden opiskelijatarinoihin.

Pedagogiikka

09.11.2020
Alumnitarina
Erityisopettajuus on yksin ja yhdessä rakentamista

Pedagogiikka

09.11.2020
Alumnitarina
"Ammatillisena erityisopettajana pystyn kohtaamaan opiskelijat ennakkoluulottomasti"

Pedagogiikka

15.09.2020
Alumnitarina
Pedagogi mahdollistaa ja avaa kokonaisuuksia
Ota yhteyttä
Jari
Laukia
johtaja
+358 294471710
Jari.Laukia@haaga-helia.fi

Pedagogiikka

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi