INKLU-hanke kehittää opiskelijoiden yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua ja oppia ammatillisessa koulutuksessa

Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on ohjata ja tukea kaikkia oppijoita yhdenvertaisesti tuen tarpeesta ja opinahjosta riippumatta. Haaga-Helia vastaa INKLU-hankkeessa inklusiivisen koulutuksen ja erityisen tuen koulutus- ja perehdytyspaketista opettajankouluttajille.

Ylhäältä otetussa kuvassa on ihmisiä pöydän ääressä läppärien, kännyköiden ja kertakäyttökahvikuppien kanssa.
Uutinen

Body

Ammatillisessa koulutuksessa inkluusion periaate tarkoittaa sitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus yhdenvertaisesti osallistua ja oppia. Eri aloilla opiskelee paljon erilaisia opiskelijoita saavuttaakseen koulutuksen tai tutkinnon.

– Osa opiskelijoista oppii helposti ja osa tarvitsee tukea saavuttaakseen osaamisen tai tutkinnon, päästäkseen jatko-opintoihin tai työllistyäkseen. Ammatillisen koulutuksen tehtävänä on ohjata ja tukea kaikkia oppijoita, projektipäällikkö Eija Honkanen Haaga-Heliasta sanoo.

Maaliskuun alussa käynnistyneessä kansallisessa INKLU – kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hankkeessa tuetaan opiskelijoiden oppimista ja tuen tarvetta ja varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki opiskelupaikasta riippumatta. 

Honkasen mukaan inklusiivisuus edellyttää myötätuntoista kohtaamista ja kaikkia osallistavaa pedagogiikkaa ammatillisessa koulutuksessa.

– Ammatillisessa koulutuksessa tavoitteena on mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden kohtaaminen ja aktiivinen osallistuminen. Tärkeää on myös huomata jokainen opiskelija yksilönä ja vahvistaa yhteisöllistä tekemistä. Nämä ovat tärkeitä työelämän ja elämän taitoja meille jokaiselle, Honkanen sanoo.

Käytännön ratkaisuja yhdessä ammatillisten opettajien kanssa

INKLU-hankkeessa 11 koulutuksen järjestäjää kehittää yhdessä opiskelijoiden tarvitsemaa erityistä tukea, moniammatillista yhteistyötä ja henkilöstön osaamista. Lisäksi kehitetään opettajankouluttajien osaamista inklusiiviseen koulutukseen ja erityiseen tukeen liittyen. Tavoitteena on kehittää, juurruttaa ja levittää hyviä käytäntöjä kansallisesti.  

Eija Honkasen mukaan hankkeessa huomioidaan opiskelijoiden erilaisuuden lisäksi se, että alat ja koulutusmuodot ovat erilaisia. Niinpä tarvitaan myös erilaisia tuen toteuttamistapoja, joissa huomioidaan muun muassa alojen toimintaa, kulttuuria, oppimisympäristöjä ja työpaikkoja. 

– Kehitämme tiiviissä yhteistyössä ammatillisten opettajien ja muiden toimijoiden kanssa hyviä, toimivia ja sopivia käytännön ratkaisuja. Kun ratkaisuja löydetään, niitä jaetaan avoimesti ja kansallisesti hankkeen verkkosivuilla sekä erilaisissa tapahtumissa, Honkanen kertoo. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu toimii hankkeessa Uudenmaan alueella yhdessä Keudan kanssa ja kansallisesti tiiviissä yhteistyössä muiden ammatillisten oppilaitosten kanssa. Haaga-Helia vastaa pilotoidusta inklusiivisen koulutuksen ja erityisen tuen koulutus- ja perehdyttämispaketista ammatillisen opettajankoulutuksen kouluttajille sekä erityisopettajakoulutuksen yhteisten osaamistavoitteiden ja -periaatteiden kehittämisestä muiden kanssa.

INKLU-hankkeessa tavoitellaan laajaa kansallista vaikuttavuutta, ja niinpä mukana on 11 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomea. Tavoitteena on saavuttaa 80 prosenttia ammatillisen koulutuksenjärjestäjistä hankkeen aikana. Hanketta koordinoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Hankkeessa ovat mukana seuraavat koulutuksen järjestäjät eri puolilta Suomea

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 
Hämeen ammattikorkeakoulu 
Oulun ammattikorkeakoulu 
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ammattiopisto Spesia 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda 
Koulutuskeskus Brahe
Koulutuskeskus Salpaus 
Savon ammattiopisto 
Valkeakosken ammattiopisto

 

INKLU – Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta -hanke toteutetaan 1.3.2024–31.8.2026 Euroopan unionin rahoituksella osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmaa.

EU-lippulogo: Euroopan unionin osarahoittama