POVERI

shutterstock kuvitus kädet

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tuki on intensiivistä, pitkäkestoista, moniammatillista ja yksilöllistä, ja ulottuu opintojen lisäksi myös arkeen ja työllistymiseen. Oppivelvollisuuden laajeneminen sekä uusien hyvinvointialueiden palvelusektoreiden uudistukset ovat tuottaneet ammatillisen koulutuksen erityisen tuen järjestämiseen uudenlaisia yhteistyön ja työnjaon haasteita, jotka ylittävät moniammatillisia, monialaisia ja palvelusektoreiden rajoja.
Tämä lisää opetus- ja ohjaushenkilöstön tarvetta kehittää osaamistaan tukea ja ohjata erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

POVERI -koulutus on suunniteltu vastaamaan tähän tarpeeseen. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun ammatilliset opettajakorkeakoulut toteuttavat yhdessä koulutuskokonaisuuden, jonka lähtökohtana on erityisen tuen opiskelijan huomioiminen toimijana ja kumppanina eikä tukitoimien kohteena. POVERIn koulutuksissa osallistujan on mahdollista kehittää

 • pedagogista osaamistaan
 • valmiuksiaan toimia haastavissa ohjaustilanteissa
 • kehittää työelämäyhteistyön ja työllistymisen tuen käytäntöjä
 •  kehittää tiimimäistä työtapaa ja
 • rakentaa moniammatillisen ja monialaisen yhteistyön toimintamalleja.
   

Koulutukset toteutetaan vuosien 2023-2025 aikana.

Koulutuksia on mahdollista järjestää oppilaitoskohtaisina toteutuksina, jolloin sisältö ja toteutustapa voidaan sovittaa tilaajan tarpeisiin.

Monialainen ja moniammatillinen tuki, 3 op

Tämä on oiva mahdollisuus kehittyä ja jakaa hyviä käytäntöjä yhdessä muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa!

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ammatillisen koulutuksen erityisen tuen toimijoiden onnistumisen edellytyksiä laadukkaaseen moniammatilliseen yhteistyöhön ja opiskelijan henkilökohtaistamisen yhteydessä tapahtuvaan tukeen, ohjaukseen ja kuntoutukseen.

Miten erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelua ja arjen hallintaa voi tukea yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa? Miten opiskelijan osallisuutta ja toimijuutta voi edistää moniammatillisen yhteistyön rakentamisessa? Millaisia ovat moniammatillisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet tänä päivänä? Miten voit hyödyntää alueellista moniammatillista verkostoa opiskelijan tai oman työsi tukena?

Lisäksi tavoitteena on perehdyttää ammatillisen koulutuksen erityisen tuen opetus- ja ohjaushenkilöstö moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä antaa valmiuksia osallistua uusien yhteistyömuotojen ja toimintatapojen kehittämiseen.

Koulutuksen keskeiset sisällöt:

 • Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys, periaatteet, käytännöt ja tehtävät
 • Yhteistyön rakenteet oppilaitoksessa ja alueellisesti
 • Opiskelijaa tukevat verkostot 
 • Opiskelijan osallisuuden tuki ja läheisyhteistyö
 • Moniammatillinen ja monialainen pedagoginen, yksilökohtaisen opiskeluhuollon, uraohjauksen ja kuntoutuksen yhteistyö
 • Uudistusten vaikutus yhteistyöhön: Sote-uudistus, oppivelvollisuuden laajeneminen, jatkuva oppiminen
 • Moniammatillisessa yhteistyössä toimiminen ja verkosto-osaaminen

Toteutus: monimuotoisesti sisältäen ennakkotehtävän, yhden lähitapaamiseen (tilanteen salliessa) sekä kolme webinaaria Zoomissa, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä omaan työtehtävään liittyvän kehittämistehtävän.

Kohderyhmä: Erityisen tuen ohjaus- ja opetushenkilöstö sekä muut kuntoutuksen asiantuntijat.

Koulutuspäivät syksyllä 2024 tarkentuvat nettisivuille myöhemmin.

Kouluttajat: Leena Nuutila, Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Seija Eskola, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätietoja koulutuksesta
Jutta Paukkonen, jutta-paukkonen(at)haaga-helia.fi

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä
Opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisissa oppilaitoksissa, ammatillisissa erityisoppilaitoksissa, rajatun erityistehtävän oppilaitoksissa, TUVA-koulutuksessa, TELMA-koulutuksessa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä muut kuntoutuksen asiantuntijat.

Hinta
Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Toteutusaika: Monialainen ja moniammatillinen tuki
Syksyllä 2024.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
leena.nuutila@haaga-helia.fi