Kansainvälisyys - Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kansainvälisyys

Lead paragraph

Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu on kansainvälinen. Viemme koulutustamme aktiivisesti ulkomaille, ja meiltä valmistuu ammatillisia opettajia englanninkielisestä koulutusohjelmasta.

Koulutusvienti kasvaa ja kehittyy

Koulutusvienti on merkittävä osa Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun toimintaa. Koulutuksen vienti alkoi 2007, ja viime vuosina  opettajankoulutusta on viety esimerkiksi  Etelä-Afrikkaan, Kolumbiaan ja Uruguay'hin.

Etelä-Afrikan Pretoriassa on koulutettu  jo vuodesta 2015 asti ammatillisia opettajia  60 opintopisteen laajuisesta Vocational Teacher Education Programme of Finnish Touch -ohjelmassa. Vuonna 2019 yhteistyö sai uudenlaisen suunnan, kun Haaga-Helia aloitti Training the Trainers -ohjelman, jossa osallistujat kouluttautuvat opettajankouluttajiksi.

Koulutusviennissä opettajankoulutus on työelämälähtöistä. Opettajaopiskelijoita kannustetaan tekemään yhteistyötä työelämän kanssa sekä kehittämään koulutusta kotimaassaan. Myös tulevaisuuslähtöinen oppiminen on tärkeää. Opetuksessa käytetään uusimpia moderneja työkaluja ja pedagogisia menetelmiä.

Kansainvälisyys näkyy monessa

Kansainvälisyys näkyy myös opettajakorkeakoulun TKI-toiminnassa sekä opiskelija- ja henkilöstövaihdoissa. Opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon Erasmus-sopimuskorkeakouluihin tai hankkia vaihtokohteen itse. Opettajakorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa on kansainvälistä toimintaa, joka voidaan hyväksyä osaksi opettajaopintoja.

Ammatillisella opettajakorkeakoululla on yhteistyöoppilaitoksia esimerkiksi Etelä-Koreassa, Itävallassa, Saksassa ja Virossa. Opettajakorkeakoulun keskeisiä partnereita ulkomailla ovat: 

  • Tshwane University of Technology (TUT), Etelä-Afrikka
  • ChungNam National University, Etelä-Korea
  • Pädagogische Hochschule Oberösterreich, Itävalta
  • University of Paderborn, Saksa
  • University of Tartu, Viro

Haaga-Heliassa voi myös opiskella englanninkielisessä opettajankoulutusohjelmassa. Joka vuosi Vocational Teacher Education -ohjelmassa aloittaa noin 20 uutta opettajaopiskelijaa.

Erasmus- ja muuhun kv-vaihtooon liittyvät asiat

Sini Bask, puh. 029227586, s-posti sini.bask@haaga-helia.fi

Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
Jutta.Paukkonen@haaga-helia.fi
Hakijapalvelut Opettajankoulutus
050 501 3079
opehaku@haaga-helia.fi