Digiope – erikoistumiskoulutus, 30 op

Kuvituskuva ihmiset tietokoneella

Ammatillinen opettaja oppimisympäristöjen pedagogisena kehittäjänä!

Koulutuksen tavoitteena on lisätä oppilaitosten pedagogista asiantuntemusta työelämälähtöisten digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä vahvistamalla koulutukseen osallistuvien erityisosaamista. Koulutus antaa valmiudet kehittää digitaalisia oppimisympäristöjä, jossa otetaan huomioon uusimman tekniikat kuten tekoäly, XR tekniikat ja oppimisen muotoilu.

Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omissa, autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen tai aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen osaamisvaatimusten mukaisesti. Mikäli samasta organisaatiosta on useampia henkilöitä, koulutuksen aikana tehtävä kehittämistyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja oppilaitosta hyödyntävää, koska koulutukseen kuuluu myös laaja omaan työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä.

Koulutuksen suorittamiseksi laaditaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmin hankittu osaaminen. Edellytyksenä ovat riittävät tvt-opetuskäytön ja pedagogiikan perustaidot (esim. pedagogiset opinnot).

Sisältö

  • Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus 2 op
  • Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä 15 op
  • Moduuli 3: Medialukutaito 3 op
  • Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen 10 op

Koulutuksen teemat ja tavoitteet moduuleittain

Moduuli 1: Tulevaisuuden työelämä ja tulevaisuuden koulutus,
2 op (27.8.2024–9.10.2024)

Koulutuspäivä verkossa: 27.8.2024, klo 9.00–16.00
Webinaari verkossa: 17.9.2024, klo 17.00–19.00

Teemat:
•    Työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin
•    Tulevaisuuden työelämän osaamisten tunnistaminen ja kehittäminen
•    Työelämä oppimisympäristönä
•    Huomisen opettajuus ja pedagoginen ajattelu

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää työ- ja elinkeinoelämän murroksen ja digitalisoitumisen vaikutukset eri ammatteihin sekä tunnistaa, millaista osaamista tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan ja mitä se merkitsee koulutuksen kehittämisessä, opetuksen tavoitteissa, pedagogisessa toteutuksessa sekä opettajan työssä.

Moduuli 2: Oppimisprosessin ohjaaminen digitaalisissa ympäristöissä, 15 op (10.10.2024–25.3.2025)

Koulutuspäivä verkossa:    10.10.2024, klo 9.00–16.00
Webinaari verkossa:           5.11.2024, klo 17.00 - 19.00
Koulutuspäivät Pasilassa:    25.-26.11.2024, klo 9.00 - 16.00
Koulutuspäivä verkossa:   13.1.2025, klo 9.00–16.00
Webinaari verkossa:          4.2.2025, klo 17.00–19.00

Teemat:
•    Henkilökohtaistaminen, oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus digitaalisissa ympäristöissä
•    Verkko-ohjauksen suunnittelu ja toteutus monipuolisia digitaalisia välineitä hyödyntäen
•    Osaamisen osoittaminen ja arviointi digitaalisilla välineillä
•    Työssä ja autenttisissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen ohjaaminen digitaalisilla työkaluilla

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti monimuotoisen oppimisprosessin digitaalisessa ja digitaalisia työkaluja hyödyntävässä oppimisympäristössä.

Moduuli 3: Medialukutaito, 3 op (1.9.202431.12.2024)

Verkkototeutus

Teemat

•    Avoimet oppimateriaalit ja tekijänoikeudet
•    Avoimet oppimisympäristöt ja tietosuoja

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan osallistuja osaa hyödyntää avoimia oppimateriaaleja opetuksessaan. Hän ymmärtää opetusalan keskeiset tekijänoikeuskysymykset. Osallistuja tuntee avoimiin oppimisympäristöihin liittyvät tietosuojakysymykset sekä lupakäytänteet. Hän osaa ohjata opiskelijoitaan avointen oppimisympäristöjen tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Moduuli 4: Toimintakulttuurin kehittäminen, 10 op
(26.3.2025–9.5.2025)

Koulutuspäivä verkossa:   26.3.2025, klo 9.00–16.00  
Webinaari verkossa:           8.4.2025, klo 17.00–19.00
Koulutuspäivä Pasilassa:  9.5.2025, klo 9.00–16.00

Teemat

•    Erilaiset toimintakulttuurit
•    Yhteisöllinen ja verkostomainen kehittäminen vertaismentoroinnin ja valmentamisen keinoin
•    Kehittämishanke

Osaamistavoitteet: Moduulin suoritettuaan henkilö tunnistaa erilaisia toimintakulttuureita ja hänellä on valmiudet johtaa oppilaitoksen tai asiantuntijayhteisön pedagogista kehittämistä sekä toimia digitaalisen osaamisen vertaismentorina.

Toteutus

Henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan pohjaava, joustava toteutus, jossa sovelletaan monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja:

•    aidot tapauskuvaukset
•    koulutuspäivät ja työpajat
•    pienryhmätyöskentely ja ohjaus verkossa
•    osallistujien itsenäinen työskentely
•    osaamisen osoittaminen osaamismerkein
•    webinaarit.

Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omissa, autenttisissa työtehtävissä tapahtuvaan kehittämiseen tai aiemmin hankitun osaamisen osoittamiseen.

Tietoa koulutuksesta

Aikataulu: Koulutus kestää vuoden ja käynnistyy elokuussa 2024.

Kohderyhmä ja hakeutuminen ja hakukelpoisuus: Koulutus on suunnattu toisen asteen ammatillisten oppilaitosten sekä ammattikorkeakoulujen opettajille, ammatillisen opettajan tehtävissä toimiville ja muille oppilaitosten asiantuntijoille, jotka ovat innostuneita kehittämään omaa ja työyhteisönsä osaamista digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä.

Huomioithan, että koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat vanha Ope.fi-taitotasoasteikon tasolla 1. Vaadittava taso vastaa vähintään DigCompEdu-viitekehyksen tasoa A2 (kokeilijat): Kokeilijat ovat tietoisia digitaalitekniikan mahdollisuuksista ja ovat kiinnostuneita tutkimaan niitä pedagogiikan parantamiseksi ja ammatillisten käytäntöjen kehittämiseksi. He ovat alkaneet käyttää digitaalista teknologiaa joillakin digitaalisen osaamisen alueilla, mutta eivät noudata mitään kokonaisvaltaista tai johdonmukaista lähestymistapaa. Kokeilijat tarvitsevat rohkaisua, näkemystä ja inspiraatiota, esim. kollegoiden esimerkin ja ohjauksen kautta, osana yhteistoiminnallista tekemistä.

Lisää DigCompEdu-taitotasoista sekä myös suomenkielisen itsearviointitestin löydät tästä linkistä.

Valinta perustuu hakemuksiin, jotka pisteytetään. Tarvittaessa tasapistetilanteessa opiskelupaikka arvotaan. Hakemuksessa täytyy perustella koulutuksessa saatava hyöty oman asiantuntijuutesi ja toimintaympäristösi kehittymiselle sekä työnantajan sitoutuminen kehittämistehtävien toteuttamiselle.

Koulutukseen haetaan kirjallisesti hakulomakkeella Ilmoittautuminen kohdassa.

Hakemukseen liitettävien liitetiedostojen yhteenlaskettu tiedostokoko saa olla enintään 40 megatavua (Mt) ja yksittäisen tiedoston koko maks. 20 megatavua (Mt). Tarkemmat ohjeet hakulomakkeessa.

Liitteet 

  • tutkintotodistus/-todistukset
  • CV- tai ePortfolio
  • video maks. 2 min. Videon toteutusmuoto on vapaa. Kerro videolla vapaamuotoisesti perustellen oman digiosaamisesi kuvaus ja mitä hyötyä koulutuksesta on sinulle omassa työssäsi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittaudu tästä.

Haku on auki 1.11.2023 -3.6.2024 .

Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamia paikkoja on 20 kappaletta. Hakija saa tiedon hyväksytystä opiskelupaikastaan 14.6.2024 mennessä.

Hinta: 700,- € (alv 0 %) / opiskelija (henkilökohtaisesti maksaville maksu kahdessa erässä).

Toteutus: Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa koulutuksen toteutuksesta.

Opetus ja kulttuuriministeriön hanke -logo
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi
Haluatko lisätietoja - ota yhteyttä
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi