Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki

Ruokatuotannon johtaminen

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikouluttaja.

Haagan restonomikampuksen ruokatuotannon johtamisen koulutuksen tarkoituksena on yhdistää ruokatuotannon suunnittelun ja johtamisen teoreettinen tieto tarvittaviin ammatillisiin kädentaitoihin. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös Porvoon kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista. Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa keskityt tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luot oman ammatillisen profiilisi.

Koulutuksen tavoitteena on, että muodostat itsellesi selkeän käsityksen ruokatuotannon johtamisessa ja ammattikeittiössä vaadittavasta asiakaskeskeisestä, laadukkaasta ja tuloksellisesta toiminnasta. Osaat soveltaa oppimaasi alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Kasvat opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Monimuotototeutuksessa sinun kannattaa varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja. Work&Study -mallissa suoritat opintojasi myös työn ohessa omalla työpaikallasi.

Opintojen rakenne

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op
  • Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä ruokatuotannon johtamisen ammattilaiseksi.

Osa opinnoista toteutetaan englanniksi. Päivätoteutuksessa päätoiminen opiskelu järjestetään opintojaksoilla, jotka voivat sisältää lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssäoppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Syksyisin alkavassa päivätoteutuksessa opetus tapahtuu pääosin arkisin klo 8-17.

Keväisin alkavassa Work&Study-ryhmässä opetus tapahtuu pääosin työpaikalla sekä kahtena lähipäivänä noin neljä kertaa lukukaudessa.

Opintojen alussa opiskelija tutustuu monipuolisesti ruokapalvelualan liiketoimintaympäristöön sekä ruokakulttuuriin, saavuttaa alalla tarvittavan ammatillisen perusammattitaidon ja oppii asiakaslähtöisen palveluliiketoiminnan perusteet. Näitä tavoitteita tukee myös harjoittelun suorittaminen alan yrityksessä. Toisena ja kolmantena vuotena opinnot keskittyvät liiketoiminnallisiin aihealueisiin. Opiskelija kytkee ja soveltaa opintojen aikana oppimaansa työharjoitteluihin.

Suuntautumisvaihtoehdot

Ruokatuotannon johtamisen suuntautuminen (30op) on:

 • Keittiömestari

Lue lisää suuntautumisesta

Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkintosi tarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 10 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja voit valita vapaasti opintoja myös englanninkielisestä opetustarjonnasta sekä monipuolisesta kielitarjonnasta. Haaga-Helian yhteiseen kielitarjontaan pääset tutustumaan tarkemmin verkkosivuillamme.

Haagan restonomikampuksella opiskelija opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen tekemä yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa yhteisesti toteutetut moduulit ja projektit sekä vaihto-opiskelun ulkomailla. Lisäksi on mahdollista suorittaa harjoitteluja ulkomailla ja osallistua kansainvälisille opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät kaiken aikaa vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa sinulle vahvan ja realistisen näkemyksen toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat sinua myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, case-harjoitukset, yritysvierailut, toimeksiantotehtävät, harjoittelut ja hankkeistetut opinnäytetyöt.

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja.

HAKEMINEN

Kevään 2024 yhteishaku (päivätoteutus)

Syksyn 2024 yhteishaku (monimuotototeutus)

 • Hakuaika: 28.8.2024 klo 8.00 – 11.9.2024 klo 15.00.
 • Hakijat valitaan yhdestä valintatapajonosta: valintakurssijonosta
 • Valintakurssille ilmoittaudutaan syksyn yhteishaun yhteydessä, 11.9.2024 klo 15 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu tällä lomakkeella (julkaistaan myöhemmin). Lomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee hakea ruokatuotannon johtamisen koulutukseen Opintopolun yhteishakulomakkeella. Lisää tietoa valintakurssista voit lukea Opintopolusta.
 • Valintaperusteet ja hakulomake julkaistaan myöhemmin Opintopolussa.
 • Lisätietoja valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä
 • Koulutus alkaa tammikuussa 2025.

Restonomi AMK

Laajuus: 210 op

Koulutus: Ruokatuotannon johtaminen

Toimipiste: Haaga 

Opiskelu: Päivä- ja monimuotototeutus, Work&Study

Mihin ruokatuotannon johtamisen koulutuksesta työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä esim. keittiömestari, keittiöpäällikkö, vuoromestari, yrittäjä, tuotekehittäjä, Food Designer

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi