Ruokatuotannon johtamisen polkuopinnot, Avoin AMK

Kuvituskuva: hotelli-, ravintola- ja matkailu

Kiinnostaako sinua ruokatuotannon johtamisen korkeakouluopinnot?

Avoimessa AMK:ssa voit opiskella joustavasti pohjakoulutuksestasi riippumatta. Polkuopinnot on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Suoritettuasi polkuopintoja vähintään 55 opintopistettä (keskiarvo vähintään 3,00) voit hakea avoimen väylän haun kautta tutkinto-opiskelijaksi Ruokatuotannon johtamisen tutkintoon (monimuoto-opinnot).

Opinnoissa korostuu liikkeenjohdollisuus, joka näkyy etenkin johtamisen, markkinoinnin, laskentatoimen ja juridiikan opinnoissa. Opinnoissa menestyminen vaatii hyvää suomen kielen taitoa, riittävää emglannin kielen osaamista ja hyviä opiskeluvalmiuksia.

Tutustu opintoihin ja ilmoittaudu
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään opintoihin alkaa 8.12.2022 klo 9.00.

Polkuopintojen opintomaksu on 150 euroa/lukukausi ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä.