Avoimen väylän haku

Kuvituskuva opiskelijat yhdessä

Lead paragraph

Voit hakea tutkinto-opiskelijaksi myös suorittamalla opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Avoimen väylän haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Jos haet amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, tulee sinulla olla hakuajan päättymiseen mennessä vähintään 55 opintopistettä tutkintoon soveltuvia avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia kirjattuna opintorekisteriin. Kokonaisten opintojaksojen tulee näkyä hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella. Jos tarkoituksesi on hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi vuonna 2023, katsothan ennakkotiedot valintaperustemuutoksista alempaa tältä sivulta.

Jos haet ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen (master-koulutukseen), tulee sinulla olla vähintään 30 op hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin valintaperusteissa mainittuun määräaikaan mennessä. Kokonaisten opintojaksojen tulee näkyä hyväksytysti suoritettuina virallisella opintosuoritusotteella. Huomaathan, että jos haet suomenkieliseen yamk-koulutukseen, sinulla tulee olla hakukelpoisuuden tuottavissa opinnoissa vähintään yksi opintojakso suoritettuna englannin kielellä. Lisäksi ylempään amk-tutkintoon hakevan tulee täyttää koulutusohjelman hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta. Jos tarkoituksesi on hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi vuonna 2023, katsothan ennakkotiedot valintaperustemuutoksista alempaa tältä sivulta.

Vaaditut opinnot on voinut suorittaa myös kesken jääneissä, tutkintoon johtavissa opinnoissa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Huomaathan, että opintopistemäärällä painotettu keskiarvovaatimus kaikissa koulutuksissa on 3,00. Mikäli hakija on suorittanut Haaga-Heliassa vähintään 180 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia, hakukelpoisuuteen vaadittavia opintoja, hän voi tulla valituksi koulutusohjelman harkinnan perusteella ilman ehdotonta vähimmäiskeskiarvorajaa.

Hakukelpoisuuteen vaadittavien opintojen tulee olla suoritettu viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kymmenen vuotta lasketaan taaksepäin siitä päivämäärästä, jolloin hakijan opiskeluoikeus Haaga-Heliassa alkaisi, jos hänet hyväksytään avoimen väylän haussa tutkinto-opiskelijaksi.

Hakiessasi avoimen väylän kautta sinulla ei saa olla voimassa olevaa opiskeluoikeutta tutkintoon johtavassa koulutuksessa missään suomalaisessa ammattikorkeakoulussa.

Hakuprosessissa voidaan käyttää haastattelua tai ennakkotehtävää.

Tarkemmat valintaperusteet ovat saatavilla Opintopolusta, www.opintopolku.fi. Tutustuthan valintaperusteisiin huolellisesti ennen hakemuksen täyttämistä.

Seuraaviin amk-koulutuksiin ei ole enää hakua avoimen väylän kautta, mutta voit hakea liiketalouden tradenomikoulutukseen ja opiskella aloittamasi koulutusohjelman opintoja suuntautumisissa:
Tradenomi (AMK), myyntityö (uusi hakukohde: Liiketalous, päivätoteutus, Helsinki)
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet (uusi hakukohde: Liiketalous, päivätoteutus, Helsinki)
Tradenomi (AMK), myynti ja visuaalinen markkinointi (uusi hakukohde: Liiketalous, päivätoteutus, Porvoo)
Tradenomi (AMK), finanssi- ja talousasiantuntija (uusi hakukohde: Liiketalous, päivätoteutus, Helsinki)

Seuraavaan amk-koulutukseen ei ole toistaiseksi hakua avoimen väylän kautta:
Bachelor of Business Administration, Digital Business Innovations, Porvoo

Seuraaviin ylempiin amk-koulutuksiin ei voi hakea avoimen väylän kautta:
Tradenomi (ylempi AMK), strategiatyö organisaatioissa
Master of Business Administration, Strategizing in Organizations

Haaga-Helian vanhan koulutusrakenteen mukaisiin koulutusohjelmiin ei ole enää hakua avoimen väylän kautta. Löydät avoimen väylän haussa mukana olevat koulutukset Opintopolusta, www.opintopolku.fi.

Huomaathan, että englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksut. Lukuvuosimaksut eivät koske mm. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia.

Mikäli olet suorittanut kaikki amk- tai Bachelor-tutkintoon vaadittavat opinnot Haaga-Heliassa, mutta et ole valmistunut, tutustu avoimen väylän joustavaan erillishakuun.

Lisätiedot koskien liiketalouden alan AMK-hakukohteita

Opintojen suunnittelu ja suorittaminen ennen hakemista

Hakeminen vuonna 2023

Hakeminen

Haku avoimen väylän kautta tammikuussa 2023 alkavaan tutkintokoulutukseen on 4.-18.10.2022 klo 15.00. Valintaperusteet on julkaistu Opintopolussa, www.opintopolku.fi.

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2023 alkavaan tutkintokoulutukseen on 28.3.-11.4.2023 klo 15.00. Katso ennakkotiedot valintaperustemuutoksista yllä olevan otsikon alta. Valintaperusteet julkaistaan myöhemmin Opintopolussa, www.opintopolku.fi.

Kysymyksiä avoimen väylän hausta?
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi