Avoimen väylän joustava erillishaku

Osaamisen tunnistamisen malli yritysyhteistyöllä

Lead paragraph

Avoimen väylän joustavan erillishaun kautta voi hakea suurimpaan osaan suomen- ja englanninkielisistä amk- (Bachelor-) ja ylemmistä amk- (Master-) tutkintokoulutuksista.

Avoimen väylän joustava erillishaku on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Haaga-Heliassa kesken jääneessä koulutusohjelmassa ja sen jälkeen Haaga-Helian avoimessa ammattikorkeakoulussa yhteensä vähintään

  • 210 opintopistettä (amk-tutkinnot)
  • 240 opintopistettä (journalismin koulutus)
  • 90 opintopistettä (ylemmät amk-tutkinnot)
  • 60 opintopistettä (uudistuvan journalismin ylempi amk-koulutus)

Suoritettujen opintojen tulee muodostaa tutkintoon vaadittavat opinnot ja niihin tulee sisältyä opinnäytetyö. Valmiilla, jo suoritetulla tutkinnolla, ei kuitenkaan voi hakea. Hakukelpoisuuden tuottavat opintopisteet eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja.

Kaikkien opintojen (mukaan lukien opinnäytetyön) tulee olla kirjattuna opintorekisterissä hakemusta jätettäessä siten, että ne näkyvät virallisella opintosuoritusotteella. Huomaathan, että ei riitä, että olet palauttanut kurssien tehtävät ja/tai opinnäytetyön, vaan opintosuoritukset arviointeineen tulee olla kirjattuna opintorekisteriin hakemusta jätettäessä, viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä. Campusonlinessa suoritettuja opintoja ei hyväksytä tässä haussa, vaan tutkinnosta puuttuvat opinnot tulee suorittaa Haaga-Helian avoimessa AMK:ssa.

Huom. Hakijan tulee ennen hakemuksen täyttämistä ottaa yhteyttä kyseessä olevan koulutusohjelman opinto-ohjaajaan ja varmistaa, että kaikki vaadittavat opinnot on suoritettu.

Hakijalla ei saa olla voimassaolevaa opinto-oikeutta mihinkään suomalaiseen ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijana.

Koulutus on yhden korkeakoulupaikan säännöksen piirissä. Hakija voi vastaanottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavista opinnoista.

Vilppi avoimen ammattikorkeakoulun opintojen aikana voi johtaa hylkäykseen tutkintoon johtavan koulutuksen haussa.

Huomaathan, että englanninkielisissä koulutuksissa on käytössä lukuvuosimaksut. Lukuvuosimaksut eivät koske mm. EU-/ETA-maiden ja Sveitsin kansalaisia.

Huom. Hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja otettuasi tarjotun opiskelupaikan vastaan, sinulle luodaan uusi läsnä olevan tutkinto-opiskelijan rooli tutkintoon johtavaan koulutukseen.  Samalla olet velvollinen maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun (YTHS) kuluvalta lukukaudelta.

Hakeminen

Hakuaika

Hakuaika syyslukukaudella 2023 alkaviin opintoihin on 14.8.-6.11.2023 klo 15.00. Hakemus tulee lähettää viimeistään 6.11.2023 klo 15.00 mennessä. Kaikkien opintosuoritusten (mukaan lukien opinnäytetyön) tulee olla  kirjattuna opintorekisteriin arviointeineen viimeistään 6.11.2023.

Kevään 2023 haku on päättynyt.

Kysymyksiä avoimen väylän joustavasta erillishausta?
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi