Ilmoittautumisohjeet, Avoin AMK

Kuvituskuva

Lead paragraph

Kehitä osaamistasi suorittamalla korkeakouluopintoja avoimessa AMK:ssa.

Ilmoittautuminen kevätlukukauden 2024 opintoihin on käynnissä!

Linkki ilmoittautumiseen ja ilmoittautumisajat löytyvät kunkin opinnon tietojen kohdalta. Opiskelijat hyväksytään mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin mainita. Opinto suoritetaan opinnon tietoihin merkittynä aikana. Opinnoissa menestyminen edellyttää hyvää opetuskielen taitoa sekä riittäviä opiskeluvalmiuksia. Englanninkielisten opintojen suorittaminen edellyttää hyvää kirjallista ja suullista englannin kielen taitoa.

Avoimen AMK:n opintomaksu on enintään 15 euroa/opintopiste ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Mahdollinen opintomaksu on kerrottu kunkin opinnon tiedoissa. Katso maksu- ja peruutusehdot tämän sivun lopusta. Lukukausimaksun maksaminen on mahdollista vain erikseen sovituille opiskelijaryhmille.

Huom! Ylempien AMK-koulutusten (YAMK/Master-taso) opintoja suorittaaksesi sinulla täytyy olla suoritettuna opintoihin soveltuva korkeakoulututkinto. Pyyntö todistuksen toimittamisesta lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisen jälkeen. Vaadittu todistus tulee toimittaa pyydetyssä ajassa tai ilmoittautuminen peruuntuu. Katso tarkemmin alta kohdasta Pääsyvaatimukset.

PÄÄSYVAATIMUKSET

Maksu- ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen opintoihin on sitova. Opintomaksua ei palauteta.

Poikkeuksena voivat olla:

  • lääkärintodistuksen perusteella tehdyt perumiset sekä
  • polkuopiskelijaksi ilmoittautuneet, jotka tulevat valituiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiksi vastaavaan koulutukseen ennen polkuopintojen alkua.

Edellä mainituista syistä johtuvat mahdolliset ilmoittautumisen perumiset tulee tehdä viipymättä, viimeistään kaksi viikkoa ennen opintojen alkamista, sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@haaga-helia.fi, ja ne käsitellään tapauskohtaisesti.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi pääseminen kesken polkuopintojen tai muuhun ammattikorkeakouluun tai oppilaitokseen tutkinto-opiskelijaksi pääsy ei oikeuta maksun hyvitykseen. Mikäli opiskelija ei toimita Master-tason opintoihin vaadittavaa tutkintotodistusta ilmoittautumisen jälkeen sähköpostiin saamansa ohjeen mukaisesti annettuun ajankohtaan mennessä, ilmoittautuminen hylätään eikä opintomaksua palauteta. Mikäli uusi opiskelija on ilmoittautunut vain opintojaan jatkaville opiskelijoille tarkoitettuun ryhmään, hänen ilmoittautumisensa poistetaan, eikä opintomaksua palauteta.

Haaga-Helia ammattikorkeakoululla on oikeus perua opinnot ilmoittautuneiden vähäisen määrän tai muun vastaavan syyn vuoksi. Mahdollisesta opintojen perumisesta ilmoitetaan ilmoittautuneille ja opintomaksu voidaan palauttaa. Mikäli opintokokonaisuudesta joudutaan perumaan jokin siihen kuuluvista opintojaksoista, pyrimme ensisijaisesti löytämään tilalle korvaavan opintojakson. Jos korvaavaa opintojaksoa ei löydy ja opintomaksu jää korkeammaksi kuin 15 euroa/opintopiste, palautamme ylimenevän osan.

Suorita Haaga-Heliassa kesken olevasta tutkinnostasi puuttuvat opinnot avoimessa AMK:ssa