Osaamisen tunnistaminen ja Work & Study

Kuvituskuva

Lead paragraph

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun: Ratkaisevaa on osaaminen, ei se tapa, miten ja missä tiedot ja taidot on hankittu.

Osaamisen tunnistaminen

Voit edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (AHOT eli hyväksiluku ja näytöt) tai
  • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).
Ohjeet osaamisen tunnistamiseen (AMK):

Ohjeet osaamisen tunnistamiseen (master)