Osaamista ohjaava opettaja

Kuvituskuva

Lead paragraph

Osaamista ohjaavat opettajat, eli OSOt, ovat Haaga-Helian AMK-tutkinnoissa tarjottavien suuntautumisten ja muiden osaamisten asiantuntijoita. He tukevat Haaga-Heliassa vuonna 2022 tai sen jälkeen AMK-tutkinnoissa aloittaneita opiskelijoita ja henkilöstöä osaamisiin liittyvissä kysymyksissä.

  • Huomaathan, että Haaga-Helian opiskelijana sinulla on oma, nimetty opinto-ohjaajajoka tukee sinua opintojesi ja urasi suunnittelussa kokonaisvaltaisesti koko opintojen ajan ja osaa kertoa myös suuntautumisista yleisemmällä tasolla.
  • YAMK-tutkinnoissa ei ole OSOja vaan suuntautumisten asiantuntijoina toimivat suuntautumisista vastaavat opettajat. Tutustu heihin.

Voit ottaa yhteyttä kehen tahansa osaamista ohjaavaan opettajaan riippumatta tutkinnostasi tai suuntautumisestasi

OSO on apunasi esimerkiksi silloin, kun

  • haluat lisätietoja suuntautumisen sisällöistä.
  • valitset suuntautumisia tukevia täydentäviä opintoja omasta tai muista Haaga-Helian tutkinnoista.
  • suunnittelet opintojesi täydentämistä jonkin toisen suuntautumisen yksittäisillä opintojaksoilla. 
  • tarvitset neuvoja tai tukea suuntautumisopintojen näyttöihin tai opinnollistamiseen (Work & Study).
  • suunnittelet suuntautumisharjoittelua tai yhdistettyä perus- ja suuntautumisharjoittelua 
  • haluat tietoja ura- ja työllistymismahdollisuuksista, tai olet kiinnostunut kehittämään omaa yritysideaasi opintojesi yhteydessä.

Haaga-Helian osaamista ohjaavat opettajat

Alta löydät listauksen Haaga-Helian osaamista ohjaavista opettajista.

Tutkinto: Tutkinto, johon OSOn vastuualue keskeisimmin liittyy

Suuntautuminen / vastuualue: OSOn vastuualue, johon liittyvissä kysymyksissä hän osaa auttaa. Vastuualueen kieli kertoo, että vastaako OSO suomenkielisistä vai englanninkielisistä koulutuksista.

Osaamista ohjaava opettaja: OSOn nimi, löydät hänen yhteystietonsa sivun yläosan haku -toiminnolla.

Kampus: Mainittu, jos OSO vastaa erityisesti tietyllä kampuksella tarjottavista opinnoista.

Vastaa suuntautumisharjoittelusta: Valittu, jos kyseinen OSO ohjaa suuntautumisensa suuntautumisharjoitteluita

//

Lue lisää