Opinto-ohjaaja

Jokaisella Haaga-Helian opiskelijalla on oma henkilökohtainen opinto-ohjaaja. Hän toimii opiskelijan tuttuna ja turvallisena lähikontaktina kulkien hänen rinnallaan koko opintojen ajan. Hän tukee opiskelijaa opintojen ja uran edistämisessä sekä hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä tarjoten sekä henkilökohtaista että ryhmämuotoista ohjausta. Opinto-ohjaaja toimii tiiviissä yhteistyössä koko korkeakoulun ohjausverkoston kanssa, joten hänen puoleensa opiskelija voi kääntyä asiassa kuin asiassa. 

Opiskelija tutustuu omaan opinto-ohjaajaansa heti opintojen alussa. Opinto-ohjaaja vastaa uusien opiskelijoiden orientointipäivien toteutuksesta ja ensimmäisestä AMK tutkinto-opiskelijoiden ensimmäisestä pakollisesta opintojaksosta Johdanto opiskeluun. Lisäksi hän ohjaa omien opiskelijoidensa perusharjoittelua ja tukee opiskelijoiden ryhmäytymistä yhteistyössä tutoreiden kanssa. 

Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa, opintojen ajoittamisessa sekä opintojen suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Heti opintojen alussa opiskelija voi keskustella opinto-ohjaajansa kanssa osaamisen tunnustamisen mahdollisuuksista, joita ovat hyväksilukeminen, työn opinnollistaminen (work&study) ja osaamisen näyttäminen.  

Opinto-ohjaaja tukee ja seuraa aktiivisesti opiskelijan opintojen tavoiteaikaista etenemistä. Opinto-ohjaus Haaga-Heliassa on uraohjauksellista, joten siinä tarkastellaan opintoja aina suhteessa pidemmän aikajänteen uratavoitteisiin. Opintojen aikana opiskelija saa opinto-ohjaajaltaan ohjausta urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin. Haaga-Helian strategian mukaisesti opinto-ohjaus avaa ovet työelämään. 

Kun sivulla on kysymyksiä HOPS-suunnittelusta ja ilmoittautumisista, muistathan ensin tarkistaa ohjeet opintojen suunnitteluun ja toteutuksille ilmoittautumiseen. Jos tarvitset teknistä tukea HOPS -työkalun käyttöön, voit olla yhteydessä opintoneuvojaasi. HOPSin sisällöllisessä suunnittelussa sinua auttaa opinto-ohjaaja.

Haaga-Helian opinto-ohjauksen kokonaisuuden johtamisesta, koordinoinnista ja kehittämisestä vastaavat ohjaus-, ura- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Elizabeth SanMiguel ja apulaisrehtori Katja Komulainen

Elizabeth
SanMiguel
Ohjaus-, ura- ja hyvinvointipalveluiden päällikkö
+358 294471131
Elizabeth.SanMiguel@haaga-helia.fi