Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki

Valokuva opiskelijoista

Haagan restonomikampuksen majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittämiseen painottuva koulutus profiloituu vaativien ja monipuolisten liikkeenjohdollisten kompetenssien tuottamiseen.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu on johtava ja kansainvälisesti tunnettu restonomikouluttaja. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa.

Monimuotototeutus on suunniteltu opiskelijalle, jolla on jo kattavaa työelämäkokemusta. Opinnot sopivat urakehitystä tavoittelevalle sekä alan vaihtajille. Koulutus on suunniteltu siten, että opiskelija voi opiskella ja olla samalla päätoimisesti töissä. Opiskelu edellyttää kuitenkin myös monimuoto-opiskelijalta mittavaa ajallista panostusta opintoihin. Osa opinnoista toteutetaan englanniksi.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa sinulle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkuasi eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksesi mukaan sekä yhdistää opintoihisi osaamista myös muista Haaga-Helian tutkinnoista. Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan eri sektoreiden liikkeenjohdossa vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa sekä osaa toimia asiakaslähtöisesti ja tuloksellisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Opintojen rakenne

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

YHTEENSÄ 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä majoitus- tai ravintola-alan ammattilaiseksi.

Monimuotototeutuksessa lähiopiskelua on muutamana päivänä kuukaudessa, pääosin arkisin. Lähiopetusta voi olla myös iltaisin.

Monimuotototeutuksessa opiskelu sisältää lähiopetuksen lisäksi monimuotoisesti itsenäistä opiskelua, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Suuntautumisvaihtoehdot

Suuntautumisopintoina (30op) restonomin oppimispolullasi on ensisijaisesti Haagassa tarjottava:

 • Majoitus- ja ravintolaliiketoiminnan kehittäminen

Lue lisää suuntautumisesta

Tämän lisäksi, riippuen opintosuunnitelmastasi, on mahdollista valita myös jokin muu restonomitutkinnon suuntautuminen esimerkiksi päivätoteutuksista, Porvoon kampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista.

Lisäksi sinun on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkintosi tarjonnasta.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Kansainvälistyminen

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta sekä monipuolisesta kielitarjonnasta. Haaga-Helian yhteiseen kielitarjontaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Haagan restonomikampuksella opiskelija opiskelee kansainvälisessä ja monikulttuurisessa korkeakouluyhteisössä. Koulutuksen tekemä yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen kanssa mahdollistaa yhteisesti toteutetut moduulit ja projektit sekä vaihto-opiskelun ulkomailla. Lisäksi on mahdollista suorittaa harjoitteluja ulkomailla ja osallistua kansainvälisille opintomatkoille.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opinnot kytkeytyvät kaiken aikaa vahvasti työelämään, ja niissä yhdistetään teoriaa sekä käytäntöä. Työelämälähtöisyys antaa opiskelijalle vahvan ja realistisen näkemyksen toimialasta sekä hyvän perustan uralla etenemiseen.

Tutkiminen, kehittäminen ja innovointi ovat osa oppimista työelämän kanssa. Ne harjaannuttavat opiskelijaa myös tiedon kriittiseen hakemiseen, analysointiin ja soveltamiseen käytännön tilanteissa. Työelämäyhteistyön muotoja ovat esimerkiksi yritysluennot, case-harjoitukset, yritysvierailut, toimeksiantotehtävät, harjoittelut ja hankkeistetut opinnäytetyöt.

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja.

HAKEMINEN

Kevään 2024 yhteishaku

Syksyn 2024 yhteishaku

 • Hakuaika: 28.8.2024 klo 8.00 – 11.9.2024 klo 15.00.
 • Hakijat valitaan yhdestä valintatapajonosta: valintakurssijonosta
 • Valintakurssille ilmoittaudutaan syksyn yhteishaun yhteydessä, 11.9.2024 klo 15 mennessä. Ilmoittautuminen tapahtuu tällä lomakkeella (julkaistaan myöhemmin). Lomakkeen täyttämisen lisäksi hakijan tulee hakea ruokatuotannon johtamisen koulutukseen Opintopolun yhteishakulomakkeella. Lisää tietoa valintakurssista voit lukea Opintopolusta.
 • Koulutus alkaa tammikuussa 2025.
 • Valintaperusteet ja hakulomake julkaistaan myöhemmin Opintopolussa.
 • Lisätietoja valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä

Restonomi amk

Laajuus: 210 op

Koulutus: Majoitus-, ravintola- ja matkailuala

Kampus: Haaga

Opiskelu: Monimuotototeutus

Mihin restonomi työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä esim. people and culture manager, ravintolapäällikkö, hotellipäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö, matkailupäällikkö, innovator for hospitality services

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi