Osaamisen tunnistaminen ja Work & Study

Kuvituskuva

Lead paragraph

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun: Ratkaisevaa on osaaminen, ei se tapa, miten ja missä tiedot ja taidot on hankittu.

Osaamisen tunnistaminen

Voit edetä opinnoissasi

 • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
 • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (AHOT eli hyväksiluku ja näytöt) tai
 • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).
Opiskelun tavat Haaga-Heliassa - Kuvituskuva

Hyväksiluku

Voit korvata tutkinnon pakollisia opintoja aiemmilla korkeakouluopinnoilla tai aiempia korkeakouluopintojasi voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Edellytyksenä on, että korvaavien opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat Haaga-Heliassa tarjolla olevien opintojaksojen tavoitteita.

Hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa jo heti opintojen alkaessa. Huomioithan, että hyväksilukuja tehdään vain alle 10 vuotta vanhoista korkeakouluopinnoista.

Toimi näin:

Hyväksiluvut haetaan hyväksilukulomakkeella (vaatii kirjautumisen). 

Hyväksilukulomakkeella haet hyväksilukua muissa korkeakouluissa tai vaihdossa suorittamistasi opinnoistasi. Muistathan lukea ohjeet huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä. Tarkista myös, että sinulla on hakemukseen liitettävissä virallinen opintosuoritusote suomeksi ja englanniksi sekä opintojaksokuvaukset suoritetuista opinnoista. Tarvittaessa voit sopia ohjaajasi kanssa ensin ohjauskeskustelun. Hän auttaa mikäli sinulla on kysyttävää hyväksiluettaviin opintoihin liittyen. Tutustu myös hyväksilukuohjeeseen (vaatii kirjautumisen)

Aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen

Jos olet hankkinut tutkintotavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön, harrastuksen tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, voit osoittaa osaamisesi näytöillä. Näyttötapoja ovat esimerkiksi esitys, raportti, portfolio, haastattelu, ryhmäkeskustelu, näyttökoe tai näiden yhdistelmä. Opintojaksojen vastuuopettajat päättävät miten näyttö toteutetaan. Arviointi tehdään samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssisuoritukset.

Voit hakea aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista milloin tahansa opintojen aikana, mutta toivottavaa on että se hoidetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näyttöön voit osallistua vain yhden kerran ennen opintojakson alkua. Hyväksytty näyttö arvioidaan opintojaksojen tapaan asteikolla 1–5, eikä näytöstä saatua arvosanaa voi korottaa. Jos saat näytöstä hylätyn arvosanan, voit osallistua toteutukselle normaalisti.

Toimi näin

Näyttöjen organisointitavoissa on hieman eroja riippuen tutkinnosta ja osaamisalueesta.

Haaga-Helian yhteisten avainosaamisten sekä perusharjoittelun näyttöohjeet löytyvät kootusti Näytä osaamisesi -sivulta.

Muiden opintojaksojen näyttöohjeet löydät kyseisen opintojakson opintojaksokuvauksesta tai kysymällä opintojakson vastuuopettajalta.
Tarvittaessa voit kysyä apua opinto-ohjaajaltasi. He osaavat ohjata sinut eteenpäin näyttöasioissa.

Huom! Tutustu huolellisesti opintojaksokuvaukseen ennen näyttöön ilmoittautumista. Näyttäessäsi osaamistasi sinun tulee hallita opintojakson osaamistavoitteissa määritellyt asiat hyvin.

Työn opinnollistaminen, Work & Study

Work & Study on Haaga-Helian oma työn opinnollistamisen malli, jonka mahdollistaa työn ja opintojen joustavan yhdistämisen.

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla palkkatyötä, yrittäjyyttä tai myös esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastustoimintaa.

Opinnollistamalla voi tehdä sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja, jos työtehtäväsi tukevat tutkinnon osaamistavoitteita.

Mikäli pohdit vielä, että onko opinnollistaminen sinua varten, voit aina kysyä omalta opinto-ohjaajaltasi vinkkejä siihen miten sinun kannattaisi toimia.

Mikäli haluat opinnollistaa työtäsi, toimi näin:

 1. Tutustu Work & Study-ohjeisiin huolellisesti ja varmista, että olet ymmärtänyt mitä opinnollistaminen tarkoittaa.
  (Mikäli jo osaat asian, kyse ei ole opinnollistamisesta vaan aiemmin hankitun osaamisen näyttämisestä eli ahotoinnista!)
   
 2. Tutustu tutkintosi tavoitteisiin ja opintojaksokuvauksiin ja vertaa osaamistavoitteita omaan osaamiseesi
   
  • Löytyykö tutkinnostasi opintojaksoja, joiden osaamistavoitteet voit saavuttaa työssäsi lähitulevaisuudessa?
   Silloin opinnollistaminen on sinua varten.
    
  • Tai kertyykö sinulle lähiaikoina sellaista osaamista, joka sopii tutkintoosi, mutta josta Haaga-Helialla ei ole opintojaksoa tarjolla?
   Silloin voit hakea opinnollistamista räätälöidystä kokonaisuudesta.
 3. Sovi työpaikallasi opinnollistamisesta.
   
 4. Avaa Work & Study -hakemuslomake ja täytä se.
  Huom! Lomakkeessa sinun tulee osata kuvata omaa osaamistasi suhteessa opinnollistettavan opintojakson/moduulin tai muun kokonaisuuden osaamistavoitteisiin. Lomakkeet käydään läpi kerran viikossa loma-aikoja lukuun ottamatta.
   
 5. Kun olet lähettänyt lomakkeen, on Work & Study -ohjaajasi sinuun yhteydessä. Hänen kanssaan sovitte tapaamisen ja teette tarkemman opinnollistamissuunnitelman.

Mikäli et ole varma soveltuuko työssäsi kertyvä osaaminen opinnollistamiseen, keskustele asiasta oman opinto-ohjaajasi kanssa.