Osaamisen tunnistaminen ja Work & Study

Kuvituskuva

Lead paragraph

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun: Ratkaisevaa on osaaminen, ei se tapa, miten ja missä tiedot ja taidot on hankittu.

Osaamisen tunnistaminen

Voit edetä opinnoissasi

  • osallistumalla opintojaksototeutuksiin
  • hyödyntämällä aiemmin hankittua osaamistaan (AHOT eli hyväksiluku ja näytöt) tai
  • hyödyntämällä opintojen aikana työssä karttuvaa osaamista (Work & Study eli työn opinnollistaminen).
Opiskelun tavat Haaga-Heliassa - Kuvituskuva

 


Tässä alla kuvattuna osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen perusperiaatteet.
Löydät kattavan tietopaketin osaamisen tunnistamisesta myös MyNetistä!

Hyväksiluku

Voit korvata tutkinnon pakollisia opintoja aiemmilla korkeakouluopinnoilla tai aiempia korkeakouluopintojasi voidaan sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Edellytyksenä on, että korvaavien opintojaksojen osaamistavoitteet vastaavat Haaga-Heliassa tarjolla olevien opintojaksojen tavoitteita.

Hyväksiluvuista kannattaa keskustella oman opinto-ohjaajan kanssa jo heti opintojen alkaessa. Huomioithan, että hyväksilukuja tehdään vain alle 10 vuotta vanhoista korkeakouluopinnoista.

Aiemmin hankitun osaamisen näyttäminen

Mikäli olet hankkinut tutkintotavoitteiden mukaista osaamista esimerkiksi työkokemuksen, vapaaehtoistyön, harrastuksen tai muun kuin korkea-asteen opiskelun kautta, voit osoittaa osaamisesi näytöllä. Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamista voi hakea milloin tahansa opintojen aikana, mutta toivottavaa on, että se hoidetaan mahdollisimman pian opintojen alettua.
Näyttöön voit osallistua vain yhden kerran. Arviointi tehdään samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssisuoritukset. Hyväksytty näyttö arvioidaan opintojaksojen tapaan asteikolla 1–5, eikä näytöstä saatua arvosanaa voi korottaa. Jos saat näytöstä hylätyn arvosanan, voit osallistua toteutukselle normaalisti. 

Näytöistä kerrotaan opintojen alussa. Voit keskustella näytöistä oman opinto-ohjaajan kanssa.

Work & Study - työn opinnollistaminen

Sekä pakollisia että vapaavalintaisia opintoja voi tehdä myös työssä oppien, jos työtehtäväsi tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Opinnollistaminen (Work & Study) tarkoittaa sitä, että tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan työtä tekemällä ja kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan. Työ voi olla palkkatyötä, yrittäjyyttä, harrastustoimintaa tai esimerkiksi vapaaehtoistyötä.

Opinnollistamisesta voit kysyä lisää omalta opinto-ohjaajaltasi opintojen alettua.