Medianomi (AMK), journalismin koulutus, Helsinki

Valokuva opiskelijoista

Haaga-Helian medianomitutkinnosta valmistut journalismin huippuammattilaiseksi!

Koulutuksessamme voit luoda oman oppimispolkusi vahvuuksiesi ja kiinnostustesi mukaan sekä yhdistää journalismin opintoihisi osaamista myös Haaga-Helian muista tutkinnoista - vaikkapa kieliä, koodaustaitoja, sisältömarkkinointia tai talouden syventäviä opintoja.

Omissa valinnoissasi sinua tukevat journalismin opintojen esimerkkioppimispolut, joita ovat Uutisjournalisti, Journalisti yrittäjänä, Journalisti tuottajana, Journalistinen dataosaaja, Monimediainen sisällöntuottaja sekä Tekstin osaaja. 

Koulutuksen tavoitteet

  • Opiskelija saavuttaa journalistin työssä tarvittavan pätevyyden. Hän hallitsee journalistisen prosessin vaiheet, tiimityön sekä erilaisilla välineillä ilmaisun, tuntee talouden ja yhteiskunnan rakenteet sekä käyttää hyvää ja elävää suomen kieltä. 
  • Opiskelija tuntee journalismin erityisen tehtävän yhteiskunnassa ja on sitoutunut alan eettisiin ohjeisiin. 
  • Opiskelija rakentaa oman erityisosaamisensa, joka on yhdistelmä journalismin ja muiden alojen opintoja.
  • Opiskelija oppii jäsentämään ja arvioimaan omaa osaamistaan ja voi näin jatkaa ammattitaitonsa kehittämistä koko uransa ajan.

Journalismin koulutuksemme on tunnettu suomalaisella mediakentällä ja palkittu innovatiivisesta työelämäyhteistyöstä. Oman monipuolisen opettajajoukon lisäksi opintojaksoilla vierailee runsaasti media-alan asiantuntijoita ja tekijöitä. Tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta opintojaksojen sisällöt kehittyvät jatkuvasti. 

Journalismin koulutuksella on kaksi omaa verkkomediaa: pääasiallisesti suomenkielistä sisältöä tuottava 360° journalismia sekä monikielinen journalistinen media Satakieli, jonka tavoitteena on tarjota ajankohtaista journalistista sisältöä Suomessa asuville erikielisille yhteisöille. Molemmat ovat  Julkisen Sanan Neuvoston itsesääntelyn piirissä ja sitoutuneet noudattamaan journalistin eettisiä ohjeita. Haaga-Helian journalismin koulutus on European Journalism Training Associationin jäsen ja kuuluu valtakunnalliseen toimittajakoulutuksen neuvottelukuntaan. 

Opiskelu käytännössä

Opiskelijat työskentelevät opintojen aikana vaihtelevissa ja erikokoisissa ryhmissä harjoitustoimituksessa sekä erilaisissa työelämäprojekteissa, koska yhdessä tekeminen on journalismin ydinosaamista. Oppiminen on käytännönläheistä ja omaa yksilöllistä kehittymistä tukevaa palautetta saa paljon. Käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu luentoja ja kirjallisuutta, etätehtäviä, verkko-opintoja sekä aktiivista ja analyyttistä median seurantaa. 

Opettajat toimivat oppimisen ohjaajina yhteistyössä: oppisisältöjen integroinnilla tuetaan moniammatillisuutta sekä teoriatietojen hyödyntämistä ja soveltamista käytännön tilanteisiin. Opinnoissa menestyminen edellyttää aloitteellisuutta, sitoutumista ja opiskelijan aktiivista ja kehittävää otetta. Opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma (HOPS), joka ottaa huomioon aiemmin hankitun osaamisen ja sen kehittämisen. Opiskeluaika on neljä vuotta, mutta valmistua voi myös nopeammin. 

Lähiopetus on pääosin päivisin lukuun ottamatta vapaavalintaisia asiantuntijaopintoja, joita järjestetään myös ilta-, viikonloppu- ja intensiivitoteutuksina. Osa opinnoista tehdään kokonaan verkossa. Lähiopetuspäivien lisäksi opintoihin kuuluu yksilö- ja ryhmätyöskentelyä. Erityisesti kahtena ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetukseen osallistuminen on välttämätöntä. Medianomitutkinnon opetus järjestetään Pasilan kampuksellamme. 

Opiskelijalla on mahdollisuus lähteä vaihtoon johonkin Haaga-Helian monista kumppanikorkeakouluista tai suorittaa työharjoittelunsa ulkomailla. Vuosittain järjestämme opintomatkoja ulkomaille.

Koulutuksesta valmistuneet ovat sijoittuneet hyvin työelämään. He toimivat pääasiassa journalisteina eri tiedotusvälineissä, mutta myös muissa viestinnän tehtävissä. Haaga-Heliassa voi suorittaa myös journalismin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

HAKEMINEN

Kevään 2024 yhteishaku

Päivätoteutus (tutkintoon johtavaa koulutusta)

Minustako journalisti? -podcast

Kuvituskuva

Journalismin opiskelijat Emma ja Jani sukeltavat Minustako journalisti? -podcastsarjassa journalismin valintakokeisiin, opiskelun huippuhetkiin ja kriiseihin, työnhakuun, opinnäytetyöhön ja jatko-opintoihin. Jaksoissa myös mielenkiintoisia puhujavieraita.

MEDIANOMI AMK

Laajuus: 240 op

Koulutus: Journalismikoulutus

Kampus: Pasila

Opiskelu: Päivätoteutus

Mihin medianomi työllistyy? Journalismin koulutuksesta valmistuneiden nimikkeitä esim. toimittaja, tiedottaja, viestinnän asiantuntija.

Ota yhteyttä