Journalismin Master-koulutus tarjosi uusia oivalluksia elokuva-alan ammattilaisen luovaan työhön

Sini Hormio on liikkuvan kuvan ammattilainen, joka työskentelee elokuvanteon lisäksi yleisö- ja vaikuttavuustyön parissa.

Sini Hormio
27.02.2023
Alumnitarina

Photocredit LEILA LAHBI - FIPADOC

Journalismin ylemmän AMK-tutkinnon suorittanut Sini Hormio työskentelee DocPoint-elokuvatapahtumat ry:ssä Head of Industry, Impact and Outreach -tehtävässä.

Journalismin Master-tutkinnon opinnot Haaga-Heliassa sujuivat Hormion mukaan vauhdikkaasti ja määrätietoisesti. Hän aloitti opinnot tammikuussa 2020, joten lähiopetusta ei ehtinyt kestää kovin kauaa, ennen kuin opinnot siirtyivät koronan takia verkkoon. Opinnot sujuivat tästä huolimatta hyvin, ja Hormio oli vaikuttunut kanssaopiskelijoiden monipuolisista taustoista ja kokemuksista.

Myös kurssien sisällöt olivat niin mielenkiintoisia, että se aiheutti aika ajoin jopa valinnanvaikeutta.

– Opiskelu nuorena ja opiskelu parikymmentä vuotta työelämässä olleena eroavat kuin yö päivästä. Palaset loksahtavat kohdalleen paljon nopeammin ja ammattikorkeakoulutukseen oleellisesti kuuluva käytännön soveltaminen on hyvin nautinnollista, Hormio kertoo.

Aikaisemmalta koulutukseltaan Hormio on elokuvakoulun käynyt monipuolinen liikkuvan kuvan ammattilainen, ja Haaga-Helian opinnoilta hän kaipasi mahdollisuutta opiskella laaja-alaisesti erilaisia taitoja muiltakin aloilta. Ajatus jatko-opinnoista oli hautunut Hormion mielessä jo useita vuosia, kunnes haku tuli ajankohtaiseksi.

– Hain lopulta ainoastaan Haaga-Heliaan, koska olin kuullut koulutuksesta hyvää ja sen rakenne mahdollisti työskentelyn opintojen aikana. Halusin olla varma, että koulu pystyy tarjoamaan tarpeeksi laadukasta koulutusta, enkä joutunut pettymään, Hormio taustoittaa.

Haaga-Helian Master-tutkinnon rakenne mahdollisti monipuolisen jatkokoulutuksen hankkimisen. Erityisen tärkeäksi kokemukseksi Hormio nimeää Strateginen brändin rakentaminen -kurssin, jonka sisältöä ja rakennetta hän kuvailee jopa täydelliseksi.

–Kurssi oli hyödyllinen oman opinnäytetyön prosessin hahmottamisessa. Vaikka poikkeusoloissa opiskelu ei ollut aina helppoa, Hormio kiittää Haaga-Helian opettajia poikkeukselliseen tilanteeseen mukautumisesta, ja kaikkien kurssien suorittamisen mahdollistamisesta.

Hän kertoo, että journalismin Master-opinnot päivittivät hänen ammatillista osaamistaan ja teroittivat oppimisen työkaluja. Hän on entistä varmempi oman tekemisensä suhteen ja tietää, että kykenee ottamaan uusia taitoja haltuun tarpeen vaatiessa.

– Jatko-opinnot toivat ahaa-elämysten ketjun omaan tekemiseen. Sain kaipaamiani työkaluja työhöni, joka on voimakkaasti uutta kehittävää. Liikkuva kuva on vahva väline ja sen yhteiskunnallinen vaikutusmahdollisuus monipuolinen. Luovuutta ei ole ainoastaan sisällön luominen, vaan sen soveltaminen eri käyttötarkoituksiin, Hormio kertoo.

Hormion työ DocPointilla on itsenäistä asiantuntijatyötä, jossa tarvitaan erilaisen uuden tiedon monialaista soveltamista. Opinnoistaan hän kertoo saaneensa syvempää ja laajempaa osaamista dokumenttielokuvien yhteiskunnalliseen vaikuttavuuden tuottamiseen.

Osaamisen kehittäminen on auttanut myös strategioiden luomisessa ja elokuvantekijöiden sparraamisessa yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden suunnittelussa.

– Suosittelen jatkokouluttautumista lämpimästi. Vaikka opinnot vaativat paljon aikaa ja voimia, on rutistus sen arvoinen ja uuden oppimisesta saa valtavasti energiaa. Työkokemuksen tuoma know-how ja jatko-opintojen antamat työkalut ovat lyömätön yhdistelmä, Hormio summaa.

Työnantajien kannattaa ehdottomasti tukea työntekijöiden jatkokouluttautumista ja ottaa ilo irti kehittämismahdollisuuksista. Freelancereidenkin kannattaa pyrkiä paketoimaan kurssitehtävät, ja varsinkin opinnäytetyöt omien toimeksiantajiensa kanssa järkeväksi paketiksi, jos suinkaan mahdollista, Hormio päättää.