Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Kuvituskuva tietokone ja kädet

Haaga-Helian journalismikoulutuksessa voit opiskella vuodessa suoritettavan 30 opintopisteen Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä- ja ryhmätehtäviä sekä työelämäprojekteja. Uusi ryhmä valittiin syksyllä 2020 ja seuraava haku on todennäköisesti keväällä 2022.

Koulutus antaa valmiudet monimediaiseen journalistiseen työskentelyyn urheilutoimittajana eri medioissa, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa.

Koulutuksen sisältöalueet:

Lähiopetuksen aikataulu syksyllä 2020, Haaga-Helian Pasilan kampus
  • 5.–7.10. klo 17.00–20.30
  • 12.–14.10. klo 17.00–20.30
  • 2.4.11. klo 17.00–20.30
  • 14.11. klo 10.00–17.00
  • 23.25.11. klo 17.00–20.30
  • 11.12. klo 10.00–17.00
  • 14.16.12. klo 17.00–20.30

Kevään 2021 lähiopetuksen aikataulut ilmoitetaan opiskelijoille marraskuun 2020 loppuun mennessä.

Pienet muutokset aikatauluihin mahdollisia.

Hinta

Syksyllä 2021 aloittaneen ryhmän opiskelijamaksu on 1950 € (alv 0 %). Maksu laskutetaan kolmessa erässä: ennen koulutuksen alkua (550 €) tammikuussa 2021 (700 €) ja toukokuussa 2021 (700 €). Koko koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeen yhteydessä koulutukseen valituille.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % ensimmäisestä erästä valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, koulutusmaksua ei palauteta. Peruminen tehdään sähköpostitse journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtajalle.

Journalismin erikoistumiskoulutus ei ole päätoimista opiskelua eikä se valmista tutkintoon. Erikoistumiskoulutukset eivät näin ollen oikeuta tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin opintososiaalisiin etuihin kuten opintotuki. 

Tietoa koulutuksesta

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla todetaan muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen kohdalla tällaisia voivat olla muun muassa liikunta-alan opistotasoinen koulutus, liikunta-alan työkokemus, oma pitkäaikainen urheilutausta tai muu soveltuva koulutus. Koulutus tarjoaa myös jo alalla työskenteleville tai muuten journalistisen osaamisen saavuttaneille mahdollisuuden täydentää osaamistaan. Hakijalta odotetaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta urheilujournalismiin, liikuntaan ja urheiluun.

Toteutus

Erikoistumiskoulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, tiimityöskentelystä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella (Ratapihantie 13, Helsinki). Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat saavat itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii sovituissa aikatauluissa pysymistä. Opiskelussa suositellaan käyttämään omaa tietokonetta ja mobiililaitetta, mutta Haaga-Helian opetuksessa käytettävät tietokoneet ovat käytössä lähiopetuksessa sekä kuvankäsittelyssä sekä äänen ja videoiden editoinnissa.

Ota yhteyttä
Esko
Hatunen
opettaja
+358 294471216
Esko.Hatunen@haaga-helia.fi
Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi
Markkinointi ja viestintä -suuntautuminen
Suuntautusopinnot | Liiketalouden tradenomi AMK
Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi YAMK
Tutkintokoulutus | 60 op | Yhteishaku
04.08.2021
Alumnitarina
‘’Haaga-Heliassa kokeiltiin itse käytännössä teoriasta ammennettua tietoa sen sijaan että ...