Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Kuvituskuva tietokone ja kädet

Haaga-Helian journalismikoulutuksessa voit opiskella vuodessa suoritettavan 30 opintopisteen Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen.

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä- ja ryhmätehtäviä sekä työelämäprojekteja. Seuraava haku järjestetään lokakuussa 2022 ja ryhmä aloittaa tammikuussa 2023.

Lähiopetuksen aikataulu julkaistaan haun avautumisen yhteydessä.

Koulutus antaa valmiudet monimediaiseen journalistiseen työskentelyyn urheilutoimittajana eri medioissa, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa.

Koulutuksen sisältöalueet:

Hinta

Syksyllä 2020 aloittaneen ryhmän opiskelijamaksu oli 1950 € (alv 0 %). Maksu laskutettiin kolmessa erässä: ennen koulutuksen alkua (550 €) tammikuussa 2021 (700 €) ja toukokuussa 2021 (700 €). Koko koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeen yhteydessä koulutukseen valituille.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % ensimmäisestä erästä valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, koulutusmaksua ei palauteta. Peruminen tehdään sähköpostitse journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtajalle.

Journalismin erikoistumiskoulutus ei ole päätoimista opiskelua eikä se valmista tutkintoon. Erikoistumiskoulutukset eivät näin ollen oikeuta tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin opintososiaalisiin etuihin kuten opintotuki. 

Tietoa koulutuksesta

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla todetaan muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen kohdalla tällaisia voivat olla muun muassa liikunta-alan opistotasoinen koulutus, liikunta-alan työkokemus, oma pitkäaikainen urheilutausta tai muu soveltuva koulutus. Koulutus tarjoaa myös jo alalla työskenteleville tai muuten journalistisen osaamisen saavuttaneille mahdollisuuden täydentää osaamistaan. Hakijalta odotetaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta urheilujournalismiin, liikuntaan ja urheiluun.

Toteutus

Erikoistumiskoulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, tiimityöskentelystä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella (Ratapihantie 13, Helsinki). Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat saavat itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii sovituissa aikatauluissa pysymistä. Opiskelussa suositellaan käyttämään omaa tietokonetta ja mobiililaitetta, mutta Haaga-Helian opetuksessa käytettävät tietokoneet ovat käytössä lähiopetuksessa sekä kuvankäsittelyssä sekä äänen ja videoiden editoinnissa.

Ota yhteyttä
Esko
Hatunen
opettaja
+358 294471216
Esko.Hatunen@haaga-helia.fi
Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi
03.06.2022
Alumnitarina
”Uudistuvan journalismin koulutusohjelma kehittää paitsi opiskelijoiden osaamista, myös ko...
12.05.2022
Opiskelijatarina
Kiekkoilijan tähtäimessä tradenomin tutkinto
Digimarkkinoinnin osaaja