Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus

Kuvituskuva tietokone ja kädet

Haku syyskuussa 2023 käynnistyvään Urheilujournalismin erikoistumiskoulutukseen on päättynyt.

Haaga-Helian journalismikoulutuksessa voit opiskella vuodessa suoritettavan 30 opintopisteen Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja verkko-opetusta, itsenäisiä- ja ryhmätehtäviä sekä työelämäprojekteja.

Koulutus antaa valmiudet monimediaiseen journalistiseen työskentelyyn urheilutoimittajana eri medioissa, alan viestintätehtävissä sekä seura- ja järjestötoiminnassa.

Koulutuksen sisältöalueet:

HAKU KOULUTUKSEEN

  • Haku on päättynyt ja opiskelijat valittu koulutukseen.
  • Koulutus alkaa tiistaina 12.9.2023 ja päättyy toukokuussa 2024.

ENNAKKOTEHTÄVÄT

Anna tehtävä 1:lle nimeksi oman nimesi mukaan ”Sukunimi_Etunimi_Liite1” ja tehtävä 2:lle ”Sukunimi_Etunimi_Liite2.” Lisää hakulomakkeen liitteisiin myös CV:si, jonka nimeät oman nimesi mukaan ”Sukunimi_Etunimi_CV”. Liitteet tulee olla joko Word-yhteensopivassa tiedostomuodossa tai pdf-tiedostona. Liitä vastauksesi hakulomakkeelle.

Tehtävä 1 

Kirjoita noin sivun mittainen hakemus, josta käy ilmi miksi haet Haaga-Helia ammattikorkeakoulun urheilujournalismin erikoistumisopintoihin. Kerro hakemuksessasi myös, mitä odotat koulutuksessa oppivasi ja missä näet itsesi ammatillisesti kolmen vuoden kuluttua. Muista laittaa tehtävään nimesi. 

Tehtävä 2

Millainen on hyvä urheilutoimittaja ja mitkä ovat tällä hetkellä urheilujournalismin merkittävimmät haasteet? Kirjoita aiheesta maksimissaan kahden sivun mittainen essee. Käytä alla olevia lähteitä. Otsikoi tekstisi. Muista laittaa tehtävään nimesi.

Ennakkotehtävässä käytettävät lähteet:

  • Hyvä Journalismi, käytännön opas kirjoittajalle; Jaakkola Maarit, Kansanvalistusseura 2013
  • Suomalaisen urheilujournalismin bibliografia (https://urheilujournalismi.jyu.fi).

Arviointikriteerit:

Molemmat tehtävät pisteytetään asteikolla 0-10:een.

  • Tehtävä 1:n arvioinnissa painotetaan motivaatiota, tavoitteellisuutta, olemassa olevaa osaamista, odotusten realistisuutta sekä tehtäväannon noudattamista. 
  • Tehtävä 2:n arvioinnissa painotetaan hakijan tietämystä ja ymmärrystä alasta, kykyä hankkia, argumentoida ja lähteistää tietoa, kykyä jäsennellä ja tuottaa relevanttia tietoa hyvällä suomen kielellä sekä tehtäväannon noudattamista.

Hinta

Opiskelijamaksu on 2050 € (alv 0 %). Maksu laskutetaan kolmessa erässä: ennen koulutuksen alkua (650 €), marraskuussa 2023 (700 €) ja helmikuussa 2024 (700 €). Koko koulutuksen voi maksaa myös yhdessä erässä ennen koulutuksen alkua. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeen yhteydessä koulutukseen valituille.

Opiskelupaikan peruminen tai koulutuksen keskeyttäminen

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen ennen koulutuksen alkua tehdyistä perumisista peritään 50 % ensimmäisestä erästä valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, koulutusmaksua ei palauteta. Peruminen tehdään sähköpostitse journalismin koulutusohjelman koulutusohjelmajohtajalle.

Journalismin erikoistumiskoulutus ei ole päätoimista opiskelua eikä se valmista tutkintoon. Erikoistumiskoulutukset eivät näin ollen oikeuta tutkinto-opiskelijoille myönnettäviin opintososiaalisiin etuihin kuten opintotuki. 

Tietoa koulutuksesta

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset on tarkoitettu korkeakoulututkinnon suorittaneille ja niille, joilla todetaan muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Urheilujournalismin erikoistumiskoulutuksen kohdalla tällaisia voivat olla muun muassa liikunta-alan opistotasoinen koulutus, liikunta-alan työkokemus, oma pitkäaikainen urheilutausta tai muu soveltuva koulutus. Koulutus tarjoaa myös jo alalla työskenteleville tai muuten journalistisen osaamisen saavuttaneille mahdollisuuden täydentää osaamistaan. Hakijalta odotetaan perehtyneisyyttä ja kiinnostusta urheilujournalismiin, liikuntaan ja urheiluun.

Toteutus

Erikoistumiskoulutus koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta, itsenäisestä työskentelystä, tiimityöskentelystä sekä osallistumisesta työelämäprojekteihin. Lähiopetus järjestetään pääosin Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella (Ratapihantie 13, Helsinki). Lähiopetuksen lisäksi opiskelijat saavat itsenäisiä tehtäviä. Koulutuksen menestyksellinen suorittaminen vaatii sovituissa aikatauluissa pysymistä. Opiskelussa suositellaan käyttämään omaa tietokonetta ja mobiililaitetta, mutta Haaga-Helian opetuksessa käytettävät tietokoneet ovat käytössä lähiopetuksessa sekä kuvankäsittelyssä sekä äänen ja videoiden editoinnissa.

Ota yhteyttä
Esko
Hatunen
opettaja
+358 294471216
Esko.Hatunen@haaga-helia.fi
Anne
Leppäjärvi
tutkintojohtaja
+358 294471456
Anne.Leppajarvi@haaga-helia.fi