Journalismin Master-opinnot olivat hyvä tapa oppia uutta nopeasti muuttuvalla alalla

Halu pitää itsensä ammatillisesti uteliaana sai Hämeen Sanomien uutispäällikön Juho Peltoniemen suorittamaan Master-tutkinnon Haaga-Heliassa.

Juho Peltoniemi
15.08.2023
Alumnitarina

Uudistuvan journalismin Master-opintoihin suunnanneen Juho Peltoniemen aiemmasta tutkinnosta oli aikaa jo noin 20 vuotta.  Alkuaan medianomiksi (AMK) kouluttautunut mies on ehtinyt tehdä kattavan työuran erilaisissa media-alan tehtävissä niin liikkuvan kuvan kuin sanomalehtienkin parissa.
 
– Nykyisessä työssäni Hämeen Sanomien uutispäällikkönä vastaan työvuorojeni aikana lehden uutisdeskistä eli verkkosivuston uutistarjonnasta ja aikataulutuksesta. Osallistun myös erilaisiin projekteihin sekä sisältöjen kehittämiseen, ideoin ja editoin toimituksen tuottamia juttuja sekä sammutan tulipaloja eli kirjoitan tyypillisesti nopeaa reagointia vaativia uutisia, Juho avaa nykyistä työnkuvaansa.

Master-opinnot tuntuivat omalta

Juho naurahtaa, että muutama vuosi sitten hän huomasi olevansa hieman kateellinen toimituksensa kesätoimittajille, sillä omat opinnot olivat jääneet aikoinaan tietyllä tapaa kesken. Uusien opintomahdollisuuksien selvittely alkoi, ja Haaga-Helian uudistuvan journalismin Master- eli YAMK-opinnot tuntuivat juuri sopivalta vaihtoehdolta.

– Aloin selvitellä, millaisia mahdollisuuksia minulla olisi päivittää osaamistani myös jatkuvan työssä oppimisen lisäksi. Master-tutkinto tuntui hyvältä vaihtoehdolta oppia uutta nopeasti muuttuvalla alalla ja samalla pitää itsensä ammatillisesti virkeänä ja uteliaana. Haaga-Heliaan pyrin, koska oppilaitoksella oli hyvä maine ja koulutusohjelman kuvaus vastasi Master-tarjonnasta parhaiten tavoitteitani.

Juho kertoo opiskelun olleen hyvin mielenkiintoista, mutta vaatineen melko kurillista ajankäyttöä ja suunnittelua. Hän aloitti opiskelut korona-aikana, jolloin kurssit järjestettiin pääosin etänä ja opinnot muodostuivat aiottuakin enemmän etäopinnoiksi. Vaikka etänä opiskelu oli välillä yksinäistä puurtamista, kurssien aikana tuli vaihdettua ajatuksia ja kokemuksia myös muiden opiskelijoiden kanssa.  

– Opinnot olivat kokonaisuutena kokemus: paluu koulun penkille tehtävineen ja deadlineineen oli eräänlainen aikahyppy 20 vuoden taakse opiskeluvuosiin. Ennen olennaisesti opiskeluaikaan liittynyt railakas vapaa-ajanvietto opiskelijatovereiden kanssa jäi tosin nyt kokonaan kokematta.  

Työelämälähtöisyyttä ja digitaalisuutta

Master-opintoihin kuuluu opinnäytetyö, jonka aiheen Juho löysi päivätyönsä piiristä. Kehittämistyö kytkeytyi usean sanomalehden yhteiseen pilottiprojektiin niille uudenlaisten verkkosisältöjen parissa.

– Opintojen ansiosta pääsin pilottiprojektiin todennäköisesti paremmin sisälle kuin muuten, tutustuin ja olin yhteydessä kollegoihin muissa sanomalehdissä ja medioissa. Olin itse hyvin kiinnostunut projektista, ja opinnot olivat konkreettisesti yhteydessä työhöni, hän muistelee.

– Pidin Master-opintojen ja osana niitä tehdyn kehittämistyön työelämälähtöisyyttä jo opintoihin hakiessa erittäin tärkeänä kriteerinä. Tämä antoi varsinkin opintojen loppurutistukselle hyvät raamit. Uskon opintojen myös syventäneen tietämystäni ja ymmärrystäni sanomalehdistössä ja media-alalla ylipäätään käynnissä jo pitkään olleesta digiloikasta.

Tuleville opiskelijoille Juho antaisi vinkiksi, että Master-opintojen suorittaminen työn ohessa on mahdollista ja antoisaa, mutta vaatii päättäväisyyttä ja suunnitelmallista ajankäyttöä. Opinnäytetyöhön kannattaa valita aihe, johon tuntee aitoa kiinnostusta ja halua uppoutua.

– Jos aloittaisin opinnot uudelleen, yrittäisin antaa enemmän aikaa opinnoille ja pyrkisin valikoimaan kursseja vielä ennakkoluulottomammin. Kurssitarjonnassa on mahdottoman paljon kaikkea mielenkiintoista!