Olet täällä

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus, medianomi (ylempi amk), Helsinki

Uudistuvan journalismin koulutus antaa valmiudet toimia vaativissa media-alan asiantuntija-, kehitys- ja esimiestehtävissä.

Uudistuvan journalismin ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuva (medianomi, yamk) on media-alan kehittäjä ja asiantuntija. Hän ymmärtää journalismin erityisluonteen sekä osana yhteiskuntaa että liiketoimintana. 

Tutkinnon suorittanut hallitsee kehittämisprosessin vaiheet. Hän osaa hyödyntää media-alan tutkimustietoa ja trendejä, työskennellä monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä tehdä muutosta vaativissa tilanteissa perusteltuja, strategisia päätöksiä.

Uudistuvan journalismin koulutus sopii sinulle, jolla jo on saavutettuna journalismin tai viestinnän perusosaaminen joko aiempien opintojen tai työkokemuksen kautta (toimittaja, tiedottaja, viestinnän asiantuntija). Hakukelpoisuusvaatimuksiin voi tutustua tarkemmin Opintopolussa

Alumniemme uratarinoita ja kokemuksia Uudistuvan journalismin koulutuksesta pääset lukemaan tämän sivun vasemmasta palkista.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä, ja opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1–1,5 vuodessa. Opinnäytetyön osuus on 30 opintopistettä, pakollisten opintojen 10 opintopistettä ja vapaavalintaisten opintojen 20 opintopistettä. Yhden kurssin laajuus on yleensä 5 opintopistettä. Vapaavalintaiset opinnot kukin opiskelija voi valita joko Uudistuvan journalismin vapaavalintaisista opinnoista tai muiden Haaga-Helian ylempien ammattikorkeakoulututkintojen ohjelmista. Kurssitarjonta on esiteltynä Opinto-oppaassa näillä verkkosivuilla.

Opinnäytetyössään kukin opiskelija keskittyy kehittämishankkeeseen, jonka halutaan tuottavan uusia tuotteita, liikeideoita tai toimintatapoja työelämään. Hanke voi olla toimeksianto esimerkiksi omalle työnantajalle tai sen voi tehdä itsenäisesti. Opiskelija perehtyy kehittämismenetelmiin ja valitsee opinnäytetyötään tukevia muita opintoja, esimerkiksi markkinointia, innovaatiomenetelmiä, palvelumuotoilua tai monimediakerrontaa. Opinnäytetyön tekeminen alkaa heti opintojen alussa. Jo hakuvaiheen ennakkotehtävässään hakija esittelee nimenomaan opinnäytetyökseen kaavailemaansa kehittämisideaa. Täällä voit tutustua opiskelijoidemme kehittämishankkeisiin.

Uudistuvan journalismin opinnot koostuvat lähiopetuksesta, valmennusryhmässä työskentelystä, henkilökohtaisesta ohjauksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Opettajilla on koulutuksessa valmentava ote. Haaga-Helian opettajien lisäksi opetuksessa on mukana kutsuttuja asiantuntijoita ja osaajia. Valmennusryhmissä kunkin opiskelijan aiempaa osaamista hyödynnetään kollegiaalisesti ja opiskelijat pääsevät kasvattamaan ammatillisia verkostoja myös muiden Haaga-Helian yamk-ohjelmien opiskelijoiden kanssa.

Opintoihin kuuluu kolmen kokonaisen arkipäivän intensiivijakso ensimmäisen lukukauden alussa tammikuussa. Muuten opiskeluaikataulu riippuu paljolti kunkin opiskelijan omista kurssivalinnoista. Osa lähiopetuksesta on lauantaisin, ja suuri osa 2–3 kertaa viikossa iltaopetuksena. Valmennusryhmätyöskentely on sijoitettu maanantai-iltaan (klo 17-20).

Opiskelija laatii opintojen alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) oman valmentavan opettajansa kanssa.

Opetuskieli on suomi.

Lisätietoja tutkinnosta ja hakuvaiheesta koulutusohjelman johtajalta Anne Leppäjärveltä: anne.leppajarvi@haaga-helia.fi / 040 488 7525.

 

Tutkinto: Medianomi (ylempi AMK), 60 op

Kampus: Pasila
Opiskelumuoto: pääosin intensiivi-, ilta- ja verkko-opiskelu

Syksyn 2020 yhteishaku

Hakuaika: 2. - 16.9.2020 klo 15.00 opintopolku.fi -palvelussa
Koulutus alkaa: tammikuu 2021
Valintaperusteet ja hakulomake: Opintopolussa
Ennakkotehtävä ja CV-pohja: Ennakkotehtävän tehtävänanto on oheisen hyperlinkin takana olevalla webropol-lomakkeella. Toimi näin: Tutustu tehtävänantoon. Laadi sitten vastaukset ennakkotehtävän molempiin osiin. Vie valmiit vastauksesi webropol-lomakkeelle niille varattuihin kohtiin. Tallenna lomake ohjeiden mukaan PDF-muodossa. Täytä hakulomake Opintopolussa korkeakoulujen syksyn yhteishaun hakuaikana 2.9.2020 - 16.9.2020 klo 15.00. Liitä ennakkotehtävälomake sekä CV:si Opintopolun hakulomakkeellesi 23.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Valintakoeohjeet: Valintakoe pidetään 3.11.2020 Haaga-Helian Pasilan kampuksella ja siihen kutsutaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävästä voi saada yhteensä enintään 25 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen kutsutuksi valintakokeeseen.

Hakutilasto