”Maailma ja työelämä muuttuvat koko ajan – laadukas aikuiskoulutusjärjestelmämme tarjoaa ainutlaatuiset mahdollisuudet päivittää osaamistaan.”

Piia Siukosen ura saman työnantajan palveluksessa on kestänyt pitkälti toistakymmentä vuotta. Tässä kunnioitettavassa ajassa hänen työnkuvansa on kuitenkin ehtinyt muuttua monta kertaa.

Kuvituskuva
01.03.2024
Alumnitarina

Piia Siukonen avasi energiayhtiö Fortumin ovet vuonna 2006 – ja sillä tiellä hän on edelleen.

”On sekä työntekijän että työnantajan etu, että itsensä kehittäminen nähdään voimavarana ja siihen kannustetaan”, Siukonen sanoo.

Hän aloitti aikoinaan energiayhtiössä johdon assistenttina, meriitteinään liiketalouden tradenomin AMK-tutkinto ja muutaman vuoden työkokemus toisaalla. Siukonen valmistui syksyllä 2023 Haaga-Helian liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen Master-ohjelmasta ja työskentelee tällä hetkellä yhteiskuntasuhdepäällikkönä Fortumissa.

Mitään tästä Siukonen ei kuitenkaan ollut etukäteen suunnitellut. Lukion jälkeen hän tiesi ainoastaan, että kielet kiinnostavat. Hän haki ja pääsi silloiseen Joensuun yliopistoon vuonna 1998 opiskelemaan pohjoismaisia kieliä sekä sivuaineena venäjän kieltä ja kirjallisuutta.

”Kahden vuoden jälkeen totesin, etten halua tähdätä kieltenopettajaksi, eikä yliopiston sivuainetarjonnasta tuntunut löytyvän mielekästä kokonaisuutta. Samaan aikaan poltteli muutto Helsinkiin.”

Helian liiketalouden tradenomin AMK-opinnot vaikuttivat Siukosesta siltä, että niiden kautta ammatti kyllä löytyisi. Tutkinto tarjosi myös monipuolisesti kieliopintoja. Muuttoauton nokka kääntyi kohti pääkaupunkiseutua.

Aikuisopiskelun lukuisat hyödyt

Monet miettivät lisäkouluttautumista siinä vaiheessa, kun ovat aikeissa vaihtaa työpaikkaa ja/tai suunnata tyystin uusille urille. Toisille tutkintotodistus on ikään kuin leima paperiin, ja se halutaan lunastaa nopeasti ja tehokkaasti. Mikään syy aikuisopiskella ei tietenkään ole toista oikeellisempi.

”Olen ollut onnekas, kun samassa työpaikassa on tullut eteen erilaisia, kiinnostavia työtehtäviä ”, Piia Siukonen kiittää. ”Olen voinut päivittää tietotaitoani aina tarpeen tullen, mutta täytyy lisätä, että opiskelulla on mielestäni myös itseisarvo. Se on paitsi vahvistanut osaamistani, myös tuonut arkeeni valtavasti inspiraatiota ja virtaa.”

Siukosen työnkuva alkoi saada viestinnän piirteitä hänen palatessaan toiselta vanhempainvapaalta vuonna 2013. Hän suoritti muutamia viestinnän ja tiedottamisen opintoja kurssimuotoisesti ja alkoi työskennellä kokopäiväisesti viestinnän parissa. Korona-aika sai kuitenkin pohtimaan omaa uraa laajemmin.

”Haaga-Helian alumnina olin koko ajan jollain lailla kartalla, mitä oppilaitoksessa tapahtuu. Tarttuessani sitten opinto-oppaaseen löysin oikeastaan heti itselleni sopivan YAMK-koulutusohjelman.”

Liiketoiminnan uudistaminen ja johtaminen -koulutusohjelmassa Siukosella oli Master- opintojen suuntautumisvaihtoehtona viestinnän ja markkinoinnin johtaminen. Hän suoritti Master-opinnot monimuotoisena työn ohessa 2,5 vuodessa. Opintovapaa järjestyi viideksi kuukaudeksi, mitä Siukonen pitää upeana tilaisuutena keskittyä täysipainoisesti uuden tiedon hankkimiseen ja sisäistämiseen.

Ulos kuplasta

”Tietoa on nykyään tietenkin helppo hakea ja materiaalia on loputtomasti tarjolla”, Piia Siukonen pohtii. ”Mutta hektisessä työ+perhe-elämäkuplassa sen äärelle tulee harvemmin hakeuduttua ja pysähdyttyä samalla tapaa kuin opiskellessa.”

Siukonen mainitseekin yhtenä Master-opintojensa konkreettisena hyötynä parantuneet tiedonhakutaidot. Viestintä jos mikä on kenttä, jolla tapahtuu koko ajan, ja tuoreen tiedon oikein hyödyntäminen on yrityksille ja organisaatioille tärkeää.

Opiskelun kohokohtia olivat Siukosen mukaan myös esimerkiksi Luovan suunnittelun ja tuotannon johtaminen-, Digitaalinen markkinointiteknologia- ja Data-analytiikka- opintojaksot. ”Osaamisalaani konserniviestinnässä on pitkään ollut muun muassa talous- ja yhteiskuntasuhdeviestintä, jotka vaativat melko formaalia otetta. Niinpä näiden opintojaksojen suurin anti oli siinä, miten ne lisäsivät ymmärrystäni eri yksiköissä työskentelevien kollegoiden sekä esimerkiksi luovien kumppanitoimistojen työskentelyä kohtaan.”

Opiskelu avarsi sosiaalisestikin. ”Oli rikkaus yhteisen opiskelun myötä saada tutustua ja käydä keskusteluja eri aloilta ja elämäntilanteista tulevien ihmisten kanssa.”

Alumnin terveiset uusille ja/tai tuleville Haaga-Helian opiskelijoille

Sekä yliopistossa että ammattikorkeakoulussa opiskelleen Piia Siukosen mielestä Haaga-Heliassa käytäntö ja teoria yhdistyvät esimerkillisellä tavalla. ”Jo oppilaitoksen englanninkielinen nimi University of Applied Sciences viittaa siihen, että opetus pohjaa tutkimustietoon, mutta opinnot ovat samalla käytännönläheisiä ja suora yhteys liike- ja työelämän käytänteisiin on olemassa.”

Siukonen huomauttaa vielä, ettei omalta kohdaltaan pysty allekirjoittamaan mediassa hiljattain olleita lausuntoja aikuisopiskelun tunnissa suoritettavista kursseista. ”Tarkoitan, että opintojen sisällöt eivät olleet mitään pilipalia ja ainakin minä jouduin tekemään töitä opintojen eteen”, hän täsmentää. ”Samaan aikaan nautin, opiskelu oli minulle parasta omaa laatuaikaa.”