Opettajien Täydennyskoulutus

Uraohjauksen erikoistumiskoulutus 30 op
Täydennyskoulutus
Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Täydennyskoulutus OPH
VALOT – oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki
Täydennyskoulutus OPH
25.04.2022
Uutinen
Haaga-Helian kouluttamat ammatilliset opettajat valmistuivat Etelä-Afrikassa
Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa
Täydennyskoulutus OPH
OSU – Opettajaksi Suomeen