Opettajien Täydennyskoulutus

Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä
Täydennyskoulutus
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Rohkeasti eteenpäin
Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen
Täydennyskoulutus
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Erityisellä tuella omalle uralle
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat
Täydennyskoulutus
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus
VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmennus
Täydennyskoulutus
Matkalla Digitaituriksi
Täydennyskoulutus
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus