YTOT maaliin!

Kuvituskuva Shutterstock

Haluatko kehittää henkilöstön osaamista uusien pedagogisten käytänteiden rakentamisessa huomoiden uudet osaamistavoitteet ja geneeriset arviointikritererit?

Tässä koulutuksessa vahvistetaan YTO-opettajien pedagogista osaamista, johon laajentuva oppivelvollisuus, heterogeeniset kohdaryhmät ja jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisääntyminen ovat tuoneet uusia haasteita.

Koulutus sisältää kolme 3:n op laajuista koulutusosiota, joiden sisällöt keskittyvät osaamisperustaisuuden ja henkilökohtaistamisen vahvistamiseen, YTO-kokonaisuuksiin liittyvien oppimistehtävien ja digitaalisten oppimisen mahdollisuuksien kehittämiseen, sekä arvioinnin kehittämiseen yhteistyössä verkostojen kanssa.

Koulutuksen tavoitteena on osaamisen kehittämisen kautta tukea ja kehittää YTO-kokonaisuuksien

 1. Osaamisperustaisuutta, henkilökohtaistamiskäytäntöjä ja osaamisen arvioinnin toimintatapoja
 2. Mielekkäiden oppimistehtävien ja digitaalisten oppimismahdollisuuksien rakentamista
 3. Työelämäyhteistyötä ja YTO-opintojen integroimista erilaisiin ympäristöihin
 4. Tuottaa ja levittää työssä ja koulutuksissa syntyneitä hyviä käytäntöjä osallistujaverkostoissa.

Osaamisen kehittymistä tuetaan verkkomateriaaleilla, ohjauksella, vertaistyöskentelyllä sekä omaan työhön liittyvillä oppimistehtävillä. Tuloksena on opettajien lisääntynyt osaaminen tavoitealueilla.

Koulutusosiot

Osio 2. Monimuotoiset pedagogiset ratkaisut yhteisissä tutkinnon osissa, 3 op

Sisältö
Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa YTO-opettajien pedagogista osaamista oppimisen muotoilun, opetuksen eriyttämisen, erilaisten pedagogisten ratkaisujen ja arvioinnin saralla. Koulutus tarjoaa työkaluja oman oppiaineen toteutuksen kehittämiseen ja mahdollistaa osaamisen ja ideoiden jakamisen muiden osallistujien kanssa.

Toteutus

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena Zoomissa. Koulutus sisältää ennakkotehtävän ja omaan työhön liittyviä oppimistehtäviä.  

Koulutustilaisuus, 2h: 5.9.2024 klo 15-17 
Teema: Osaamisperustaisuus YTO opetuksen toteuttamisessa 

Koulutustilaisuus, 2h: 26.9.2024 klo 15-17 
Teema: Pedagogisia ratkaisuja  

Koulutustilaisuus, 2h: 17.10.2024 klo 15-17 
Teema: Työelämälähtöiset pedagogiset ratkaisut YTO:issa 

Koulutustilaisuus, 2h: 6.11.2024 klo 15-17 
Teema: Kehittymisen ja osaamisen arviointi YTOissa 

 

Osio 3. Digitaaliset oppimismahdollisuudet, 3 op

Sisältö

Koulutusosiossa osallistuja suunnittelee ja toteuttaa yhteisen tutkinnon osa-alueen verkko-opintoina esilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

 • Oppimisen muotoilu
 • Oppimisalustat
 • Oppimisaktiviteetit  
 • Oppimisen motivaatio
 • Yhteisöllisyys
 • Oppimistehtävät
 • Osaamisen osoittaminen ja arviointi 

Toteutus

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosion voi suorittaa erikseen tai yhdessä muiden koulutusosion kanssa. 

Osio 1. Henkilökohtaistaminen ja osaamisperusteisuus yhteisissä tutkinnon osissa, 3 op

Sisältö

Osallistuja tutkii ja kehittää YTO-opintojen toimintaprosesseja ja -käytänteitä omassa organisaatiossaan. Osallistuja verkostoituu ja jakaa organisaationsa hyviä käytänteitä muille osallistujille.

 • Opiskelijan yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioiminen osaamisen hankkimisesta ja osoittamisesta – YTO-opettajan rooli henkilökohtaistamisessa.
 • Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voimassa olevien määräysten ja uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.
 • Osaamisen hankkimisen ja osoittamisen käytänteiden kehittäminen ja kokeilu työelämälähtöisesti.
 • Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen ja palautteen merkitys osaamisen kehittymisessä.
 • Osaamisen arvioinnin laadun varmistaminen.

Toteutus

Koulutusosio toteutetaan verkko- tai lähiopintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosion voi suorittaa erikseen tai yhdessä muiden koulutusosion kanssa. 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: Ammatillisen toisen asteen yhteisten tutkinnon osien opettajat, vapaa sivistystyö

Toteutustapa: 
Ilmoittautuminen: YTO -opettajan monimuotoiset pedagogiset ratkaisut yhteisissä tutkinnon osissa, 3 op
Ilmoittaudu tästä linkistä 23.8.2024 mennessä.

Koulutukset on myös mahdollista toteuttaa ryhmille yhdessä suunnitellen. Ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen (yhteystiedot alla).

Hinta: Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta.

 

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Petja
Sairanen
lehtori
+358 294471225
petja.sairanen@haaga-helia.fi
Nina
Mäkelä
lehtori
+358 294471232
nina.makela@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi