Petja Sairanen

Petja Sairanen

lehtori
+358 294471225
Petja.Sairanen@haaga-helia.fi

Petja Sairanen työskentelee lehtorina Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulussa
Koulutukseltaan hän on restonomi (ylempi amk). Sairasen erityisosaamisalueita ovat ammattipedagogiikka ja digipedagogiikka

Julkaisuja

Työelämässä oppiminen ammatillisessa koulutuksessa. Teoksessa Ammatilliseksi opettajaksi. Haaga-Helia AMK julkaisu / OPEKE hanke 2019.

Changes in the job content of a teacher in vocational adult education and training. Teoksessa Practical skills, education and development. Haaga-Helia AMK julkaisu 2013.

AMK-maisterit ja muuttuneet työelämän osaamistarpeet. Teoksessa AMK-maisteri - Työelämän moniosaaja. Haaga-Helia AMK julkaisu 2017.

Koulutuksia

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO
Täydennyskoulutus (päättynyt)
YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus (päättynyt)
Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista
Täydennyskoulutus (päättynyt)