OTE – Osallistavan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun johtaminen vapaassa sivistystyössä

OTE hanke schutterstock

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelutyö on prosessi, mikä edellyttää sekä tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussisällöistä että osaamista johtaa suunnittelutyötä osallistavasti. Oppilaitosten toimintakulttuuri voi toimia myös yhteiskunnallisen tayv-työn edelläkävijänä.

Koulutushankkeen tavoitteena on, että vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on voimassa oleva toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Koulutusten kautta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaaminen leviää vapaan sivistystyön oppilaitoksiin. Näin oppilaitosten tayv -suunnitelmat ovat päivitettyjä, toimintaa aidosti ohjaavia kokonaisuuksia. Henkilöstö saa käyttöön konkreettisia työvälineitä yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Koulutuksesta kootaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessimalli, jota voidaan levittää vapaan sivistystyön oppilaitoksissa laajemmin. 

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaava henkilöstö

OTEtta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön – täydennyskoulutusprosessi 22.8.-10.12.2024

Mille asioille sanon KYLLÄ organisaatiomme tasa-arvo- ja yhdenvertaisussuunnitelmatyössä.

Koulutuksen tavoitteet

  • Lisätä tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohdista ja sisällöistä

  • Vahvistaa tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön merkityksiä ja vastuista 

  • Antaa valmiuksia johtaa ja fasilitoida osallistavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelutyötä

Koulutuksen työskentely on yhteistoiminnallista ja reflektiivistä. Koulutusprosessi koostuu:

  • Oman organisaation kehittämistarpeisiin liittyvästä ennakkotehtävästä
  • Webinaareista, joissa rakennetaan osaamista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmatyöhön
  • Työpajoista, joissa edetään systemaattisesti oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelutyön prosessin mukaisesti

Aikataulu ja sisällöt

22.8.2024 klo 10-12 Lähtökohtia laadukkaalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle ja suunnittelutyölle

29.8.2024 klo 10-12 Laki, asetukset ja käsitteet suunnittelutyön tukena

19.9.2024 klo 13-16 Osallistavan suunnittelutyöprosessin valmistelu (suunnitelman suunnitelma)

8.10.2024 klo 9-12 Nykytilaselvityksen toteuttaminen - tiedonhankintamenetelmät

14.11.2024 klo 13-16 Aineiston analyysi ja toimenpidesuunnitelma

10.12.2024 klo 9-12 Arviointia ja jalkauttamissuunnitelma

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Ilmoittautuminen

lmoittautumiset ma 19.8.2024 mennessä tästä linkistä.

Lisätietoja:

Ruut Kaukinen, ruut.kaukinen@haaga-helia.fi

Jenniina Bies-Wikgren, jenniina.bies-wikgren@haaga-helia.fi

TIETOA KOULUTUKSESTA

Hankkeen kesto: 2024–25

Täydennyskoulutusprosessi OTEtta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön 22.8.–10.12.2024

Kohderyhmä: Vapaan sivistystyön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä vastaava henkilöstö

Toteutustapa: Verkko-opetus

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Ruut
Kaukinen
lehtori
+358 294471058
ruut.kaukinen@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Jutta
Kuokkanen
koordinaattori
+358 294471588
jutta.kuokkanen@haaga-helia.fi