Laatua verkkototeutukseen

kuvituskuva

Haluatko kehittää oppilaitoksesi tarjoamien verkko-opintojen laatua? Oletko harkinnut toteuttavasi koko tutkinnon osan koulutuksen verkkototeutuksena, mutta et tiedä kuinka se kannattaisi tehdä pedagogisesti laadukkaasti?

Koulutuksen tavoitteet

Laatua verkkototeutukseen -koulutuksen tavoitteena on lisätä laatua ammatillisen toisen asteen oppilaitosten kokonaan verkossa tai monimuotoisesti tarjoamiin tutkinnon osan tai osien verkkokoulutuskokonaisuuksiin. Lisäksi koulutus antaa opettajille valmiuksia tuottaa opiskelijoille pedagogisesti laadukkaita oppimiskokemuksia ja niihin sopivia opetusmuotoja, tehtäviä ja arviointimenetelmiä. 

Koulutus on kaksiosainen. Osiot voi suorittaa myös erikseen. Ensimmäisessä koulutusosiossa osallistujat laativat verkko-opintojen laatukriteerit, joilla varmistetaan laadukas verkko-opintotarjonta. Toisessa koulutusosiossa suunnitellaan verkkototeutus ensimmäisessä osassa luotujen laatukriteerien ja koulutuksessa luotavan pedagogisen käsikirjoituksen pohjalta.

Koulutuksen sisältö

Osio 1: Verkkototeutuksen laatukriteerien laadinta

- Millainen on laadukas verkkototeutus?
- Mitkä tekijät vaikuttavat verkkototeutuksen laatuun?
- Verkkokurssin laatukriteerien suunnittelu
- Laatukriteerien arviointi

Toteutus

Ensimmäinen koulutusosio muodostuu neljästä (4) kolmen (3) tunnin opintokokonaisuudesta.

Aikataulu

- 16.1.2024 tiistai klo 13–16.00
- 23.1.2024 tiistai klo 13–16.00
- 30.1.2024 tiistai klo 13–16.00
- 13.2.2024 tiistai klo 13–16.00 

Koulutusosiot toteutetaan ohjattuina verkko-opintoina ja verkkotapaamisten väliajoilla on itsenäisinä tehtävinä. Osaamisen kehittymisen ja kehittämistyön tueksi tarjotaan ohjausta. Koulutusosiot ovat itsenäisesti suoritettavia, mutta ne tukevat toisiaan. Koulutus toteutetaan Zoom -sovelluksella.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen toisen asteen opettajat ja ohjaajat, koulutussuunnittelijat ja esihenkilöt.

Osio 2: Laadukkaan verkkokurssin toteutus

- Oppimisympäristön valinta
- Verkkokurssin tavoitteiden ja sisällön laatiminen
- Verkko-opintojen laatukriteerit
- Pedagogisen käsikirjoituksen laatiminen
- Verkkokurssin rakentaminen oppimisympäristöön
- Laaditun verkkokurssin testaus
-Vertaisarviointi

Toteutus

Toinen koulutusosio muodostuu kuudesta (6) kahden (2) tunnin opintokokonaisuudesta.

Aikataulu

- 13.3.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00
- 27.3.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00
- 3.4.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00
- 10.4.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00
- 24.4.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00
- 8.5.2024 keskiviikko klo 14.00 - 16.00

Koulutusosio toteutetaan verkko-opintoina ja itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Jokaiselle osallistujalle varataan aikaa myös yhteiseen tapaamiseen ohjaajan kanssa, joka osallistuu opiskelijan luoman verkkototuetuksen arviointiin ja toiminnan ohjaamiseen. Koulutus toteutetaan Zoom -sovelluksella.

Koulutusosion voi suoritettaa erikseen tai yhdessä ensimmäisen koulutusosion kanssa.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen toisen asteen opettajat ja ohjaajat, koulutussuunnittelijat ja esihenkilöt.

Koulutukset toteutetaan verkossa ja niihin voi osallistua valtakunnallisesti.

Kouluttajat

Tuija Alasalmi, lehtori
tuija.alasalmi(at)haaga-helia.fi
Pia Kiikeri, lehtori
pia.kiikeri(at)haaga-helia.fi
Päivi Rajaorko, lehtori
paivi.rajaorko(at)haaga-helia.fi

Lisätietoja

Jutta Paukkonen, myyntipäällikkö
jutta.paukkonen(at)haaga-helia.fi, p. +358 40 488 7003 

Tietoa koulutuksesta

Kohderyhmä
Ammatillisen koulutuksen toisen asteen opettajat ja ohjaajat, koulutussuunnittelijat ja esihenkilöt.
Koulutukset toteutetaan verkossa ja niihin voi osallistua valtakunnallisesti. Koulutus toteutetaan Zoom -sovelluksella.

Hinta
Koulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksutonta kohderyhmään kuuluville osallistujille.

Ilmoittautuminen 
Osio 1: Verkkototeutuksen laatukriteerien laadinta
Ilmoittautuminen päättynyt.
 

Osio 2: Laadukkaan verkkokurssin toteutus
Ryhmä on täyttynyt ja ilmoittautuminen päättynyt. 
Ilmoittautuminen päättynyt.
 

Koulutusosiot ovat itsenäisesti suoritettavia, mutta ne tukevat toisiaan. Molempiin ilmoittaudutaan erikseen.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi
Pia
Kiikeri
lehtori
+358 294471190
pia.kiikeri@haaga-helia.fi
Päivi
Rajaorko
lehtori
+358 294471629
paivi.rajaorko@haaga-helia.fi