Opetushallituksen rahoittama

Oppijan rinnalla
Täydennyskoulutus OPH
Voimaa vahvuuksista
Täydennyskoulutus OPH
Dipoli – digitaalisia ratkaisuja yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus OPH
Muotokieli
Täydennyskoulutus OPH
Maahanmuuttajataustaisen oppijan erityinen tuki ja työelämälähtöinen ohjaus – MOTTI (3 op)
Täydennyskoulutus OPH
Kulttuurisesti moninaiset oppimisympäristöt ammatillisessa koulutuksessa
Täydennyskoulutus OPH
Meidän koulu!
Täydennyskoulutus OPH
VALOT – oppivelvollisen valmennus, ohjaus ja tuki
Täydennyskoulutus OPH
Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa
Täydennyskoulutus OPH
OSU – Opettajaksi Suomeen
Oppivelvollisuuden laajentuminen – osaamista kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön
Täydennyskoulutus