Opetushallituksen rahoittama

Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
Täydennyskoulutus
ValPeda – Valmentava pedagoginen johtamisote jatkuvassa muutoksessa
Täydennyskoulutus OPH
OSU – Opettajaksi Suomeen
Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä
Täydennyskoulutus
Oppivelvollisuus vai mahdollisuus - onnistutaan yhdessä
Täydennyskoulutus OPH
OPEKOI – Opettajan ennakointiosaaminen
Täydennyskoulutus OPH
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Rohkeasti eteenpäin
Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen
Täydennyskoulutus
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Erityisellä tuella omalle uralle
Täydennyskoulutus OPH
YTOt vauhtiin – Yhteiset tutkinnon osat, henkilökohtaistaminen, jatkuva oppiminen
Täydennyskoulutus OPH