Opetushallituksen rahoittama

Näköaloja - muuntuvat oppimisen maisemat
Täydennyskoulutus
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus
Valmentava opettajuus – arvosta, ohjaa ja vastuuta
Täydennyskoulutus
KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä
Täydennyskoulutus
Turvallisuus kuuluu kaikille
Täydennyskoulutus
Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!
Täydennyskoulutus
Toimi – toimijuus tulevaisuuteen
Täydennyskoulutus
Luulot pois! – Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella
Täydennyskoulutus
YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen
Täydennyskoulutus
Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi
Täydennyskoulutus
Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista
Täydennyskoulutus