Opetushallituksen rahoittama

Luovasti osallisiksi - taidelähtöiset menetelmät hyvinvointia edistämässä
Täydennyskoulutus
PEDA-JOPO - Pedagogista johtamista positiivisesti
Rohkeasti eteenpäin
Vetoa viestintään ja vuorovaikutukseen
Täydennyskoulutus
HYVIS - Hyvinvointia ja osallisuutta vahvistava vuorovaikutus
Erityisellä tuella omalle uralle
Digi-uuma - Digioppimisen uudet maisemat
Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi
Täydennyskoulutus
Ohjaus ja arviointi
Täydennyskoulutus
Valmentava opettajuus – arvosta, ohjaa ja vastuuta
Täydennyskoulutus
KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä
Täydennyskoulutus
Turvallisuus kuuluu kaikille
Täydennyskoulutus