Opetushallituksen rahoittama

Ohjaus ja arviointi
Tasa-arvoa ja reformia
Valmentava opettajuus – arvosta, ohjaa ja vastuuta
KiVaTyö – Kielitietoinen ohjaus, valmennus ja työelämä
Turvallisuus kuuluu kaikille
Ammattipedagogiikkaa uudistamaan!
Toimi – toimijuus tulevaisuuteen
Luulot pois! – Yhdessä elämisen taitoa ammatillisella toisella asteella
YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen
Toimiva opetustarjonta - toimiva tiimi
Rohkeasti uudistamaan: Arviointiosaamista ja laadunhallinnan vahvistamista
Luovasti taiteillen - Taidelähtöinen työskentely ammatillisessa opetuksessa