Tekoäly luovassa työssä ja taiteen perusopetuksessa

Shutterstock

Koulutuksen tavoitteena on tarjota ajankohtaista tietoa tekoälyn käytöstä luovilla aloilla ja taiteen perusopetuksessa opettajan työvälineenä kolmen koulutusosion muodostaman kokonaisuuden kautta.
Koulutuksissa tutustutaan erilaisiin maksuttomiin tekoälysovelluksiin, joita voi käyttää kuvataiteen, musiikin, käsitöiden ja esittävän taiteen projekteissa. Koulutuksiin osallistuvat saavat vinkkejä oman opetusmateriaalin työstämiseen, oppimistehtäviin ja erilaisten tekoälytyökalujen käyttöön myös oppimistehtävien alustoina.
Osallistujat integroivat luontevasti tekoälyn käytön osaksi omaa opetus- ja ohjaustyötään, tunnistavat ja ennakoivat tekoälyn käyttöön liittyviä eettisiä ja tekijänoikeudellisia pulmia ja saavat valmiuksia ratkaista näitä haasteita osana arkityötään. Osallistujien digiosaaminen kehittyy monipuolisesti ja tuloksena syntyy myös tekoälyä hyödyntävää oppimateriaalia.

SISÄLTÖ, RAKENNE JA AIKATAULU

Tekoäly tutuksi, 1 op verkkokurssi 

Koulutuksessa tutustutaan tekoälyn/tukiälyn taustaan, käsitteisiin ja ilmenemismuotoihin sekä perehdytään selkokielisellä tasolla myös tekoälyn toimintaperiaatteisiin. Lisäksi tutustutaan orientoivasti siihen, miten tekoälyä voi käyttää opetuksen ja ohjauksen tukena. Koulutuksen voi suorittaa verkko-oppimisympäristössä omaan tahtiin annettuna aikana 15.6.-31.8.2024 välisenä aikana. Koulutusosion suorittaminen vastaa noin 27 tuntia itsenäistä työskentelyä. Koulutus toimii ennakkotehtävänä seuraavaan koulutusosioon. 

Koulutus toteutetaan kokonaan itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina. Aineistossa eteneminen on ohjattua ja osin automatisoitua, jolloin sekä kouluttajat että osallistujat pystyvät seuraamaan etenemistä suoritusten seurannan kautta. 

Kohderyhmät: opettajat, ohjaajat, suunnittelijaopettajat, kehittäjät 

Generatiivinen tekoäly taideopettajan työkaluna, 2 op 

Koulutus sisältää neljä verkossa tapahtuvaa koulutuskertaa, joista kaksi on työpajatyyppisiä. 

  1. Koulutuskerta verkossa tiistai 17.9.2024 klo 12-16
  2. Koulutuskerta verkossa keskiviikko 25.9.2024 klo 12-17, työpajamenetelmä
  3. Koulutuskerta verkossa, tiistai 1.10.2024 klo 12-17, työpajamenetelmä
  4. Koulutuskerta verkossa keskiviikko 9.10.2024 klo 12-16 

Koulutus tarjoaa syvemmän ymmärryksen tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa, keskittyen tekoälytaitojen kehittämiseen, opettajan roolin tulevaisuuden näkymiin ja konkreettisiin esimerkkeihin tekoälyä sisältävistä oppimateriaaleista ja -tehtävistä.

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tekoälytyökaluihin, kuten kuva-, ääni- ja videoaineiston generointiin, sekä opitaan hyödyntämään kielimalleihin pohjautuvia chatbotteja opetuksellisten materiaalien luomisessa. Koulutus sisältää myös hybridityöpajojen mahdollisuuden ja keskittyy tekoälyaineiston pedagogiseen käyttöön, tarjoten valmiudet integroida tekoäly osaksi opetusta innovatiivisesti ja eettisesti. 

Kohderyhmät: opettajat, kehittäjät, suunnittelijat

Huom! Paikkoja on rajoitetusti - ilmoittauduthan ajoissa.

Tekoäly ja taidealan tulevaisuus, 2op 

Koulutuksessa keskitymme tekoälyn tuomaan muutokseen taidealoilla ja sen eettisesti vastuulliseen ja kestävään käyttöön. Käsittelemme tekijänoikeuksia, ajantasaista lainsäädäntöä (esim. tietosuoja) ja niiden suhdetta tekoälyyn. Lisäksi perehdymme oppilaitosten ohjeistuksiin ja asiakasviestintään sekä lupakäytäntöihin. Tarkastelemme tulevaisuuden skenaarioita ja ennakointiosaamista sekä teemme yhteisöllistä työpajatyöskentelyä. Koulutuksen aikana osallistujat työstävät itsenäisesti kehittämistehtävää, joka liittyy oman opetukseen tai organisaation prosesseihin.  

Koulutus koostuu neljästä neljän tunnin verkkotapaamisesta. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Koulutus tarjoaa monipuolisen katsauksen tekoälyn soveltamiseen ja sen vaikutuksiin eri näkökulmista. Tavoitteena on auttaa osallistujia ymmärtämään tekoälyn mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään ja jakamaan omia hyviä käytänteitään sen hyödyntämiseksi. 

Kohderyhmät: opettajat, kehittäjät, suunnittelijat, rehtorit 

Tietoa koulutuksesta

Toteutustapa: Paikasta riippumaton verkkototeutus

Kohderyhmä: taiteen perusopetuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja johto, vapaa sivistystyö

Hinta: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujalle maksutonta

Aikataulu ja Ilmoittautuminen
Osio 1: Tekoäly tutuksi, 1op  
15.6. - 31.8.2024
Ilmoittaudu tästä linkistä 3.6.2024 mennessä

Osio 2: Generatiivinen tekoäly taideopettajan työkaluna, 2 op 
17.9. - 9.10.2024
Ilmoittaudu tästä linkistä 23.8.2024 mennessä.

Osio 3: Tekoäly ja taidealan tulevaisuus, 2 op 
(aika ilmoitetaan myöhemmin)
Ilmoittautuminen aukeaa tähän aikataulun myötä

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Airi
Granlund
koordinaattori
koordinaattori
+358 294471314
airi.granlund@haaga-helia.fi
Tuija
Alasalmi
lehtori
+358 294471207
tuija.alasalmi@haaga-helia.fi
Katja
Wirenius
lehtori
+358 294471728
katja.wirenius@haaga-helia.fi