Oppimisen valmentajaksi lukioon

Oppimisen valmentajaksi lukioon - täydennyskoulutus Haaga-Helia Ammatillinen opettajakokorkeakoulu

Kaipaatko ideoita ja uudenlaisia pedagogisia menetelmiä lukio-opiskelijoiden oppimisen ilon palauttamiseen? Haluaisitko siirtyä perinteisen opettajan tehtävästä kohti innostavaa valmentajan roolia, jonka oppilaiden tehokkain opiskelu tapahtuu yhteistoiminnallisesti tiimissä?

Haaga-Helia Ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun yhteistyössä toteuttama Oppimisen valmentajaksi lukioon-koulutus haastaa kaikki lukioiden opettajat luopumaan yksinoppimisen kulttuurista ja löytämään uusia motivointimenetelmiä perinteiseen lukio-opetukseen.

Lukiossa uuden opetussuunnitelman toteuttamiseksi tarvitaan toimintamallien muutoksia: opettajasta valmentajaksi, opiskelijoiden roolin muutosta aktiiviseksi tekijäksi sekä oppimisen ilon palauttamista lukio-opiskeluun. Kartoitukset lukiolaisille ja opettajille kiinnittävät huomiota jaksamiseen. Opiskelu koetaan henkisesti raskaaksi ja opiskelijoilla on vaikeuksia luoda kontakteja opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin.

Oppimisen valmentajaksi lukioon-koulutuksessa keskitytään opettamisen sijasta oppimiseen ja yhdessä tekemiseen. Tiimitoiminta, projektien yhteissuunnittelu sekä opiskelijoiden tuottama systemaattinen ja reflektoiva dokumentointi rikkovat perinteisen ainejakoisen lukio-opetuskäytänteen. Tietoa yhdistetään ja jaetaan yhdessä muiden kanssa. Työelämä on kiinteästi kaikessa mukana. Toiminnan reflektointi on oleellinen osa prosessia. Reflektointia tehdään itsearviointina, vertaisarviointina, yhteisarviointina. Ohjaus kiinnitetään osaksi oppimisprosessia.

Hankkeen avulla lukion opettajissa herätetään rohkeutta kokeilla

 • valmentajamaista otetta oppimisen ohjauksessa
 • yhteistyötä tiimissä, johon kuuluu eri aineiden opettajia ja eri ammattialojen edustajia
 • yhteistoiminnallista oppimista, jossa hyödynnetään laajasti erilaisia sidosryhmiä ja oppimisympäristöjä
 • formatiivista arviointia.

Koulutuksen tavoitteena on, että lukion opettaja saa

 • tietoa ja kokemusta valmentamisesta ja tiimissä oppimisesta
 • innovatiivisia ratkaisuja oman oppiaineensa opetukseen
 • toimintamalleja työelämäyhteistyöstä
 • uusia sidosryhmiä (yritykset, asiantuntijat, korkeakoulut) opetuksen suunnitteluun
 • vahvistusta formatiiviseen arviointiin ja jatkuvan oppimisen ohjaukseen.

Koulutushankkeeseen järjestetään kaksi samansisältöistä toteutusta Turussa ja Helsingissä:

Oppimisen valmennus I (laajuus 5 op): toteutus keväällä 2024
Oppimisen valmennus II (laajuus 5 op): toteutus 2024-2025 aikana.

Tarkemmat tiedot seuraavaksi toteutettavasta koulutuksesta alla. 

Toteutustapa

Koulutusten lähitapaamiset järjestetään Turussa ja Helsingissä erikseen. Osa koulutuksesta toteutetaan verkossa. 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lukioasteen opettajille.

Koulutukset järjestää Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutushanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Oppimisen valmennus I: TURUN TOTEUTUS
(5 op)

Keväällä 2024 järjestettävään koulutukseen sisältyy kaksi Turussa järjestettävää lähipäivää sekä kolme ohjattua työpajaa (2h) verkossa. Näiden lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä. 
 
Lähipäivien ajankohdat ovat:

 • Innovaatiopäivä Turussa 13.2.2024 klo 9—16
 • 2. koulutuspäivä Turussa 23.4.2024 klo 9—16

Ohjattujen verkkotyöpajojen ajankohdat ovat:

 • 21.3.2024 klo 14—16
 • 11.4.2024 klo 14—16
 • 14.5.2024 klo 14—16

Ilmoittatuminen on päättynyt. 

Oppimisen valmennus I: HELSINGIN TOTEUTUS
(5 op)

Keväällä 2024 järjestettävään koulutukseen sisältyy kaksi Helsingissä järjestettävää lähipäivää sekä kolme ohjattua työpajaa (2h) verkossa. Näiden lisäksi koulutus sisältää tiimeissä tapahtuvaa toimintaa, itsenäistä työskentelyä sekä ennakkovalmistautumista.
 
Lähipäivien ajankohdat ovat:

 • aloituspäivä Helsingissä 9.4.2024 klo 9—16
 • toinen lähipäivä Helsingissä 30.5.2024 klo 9—16.

Ohjattujen verkkotyöpajojen ajankohdat ovat:

 • 25.4.2024 klo 14 — 16
 • 6.5.2024 klo 14 — 16
 • 21.5.2024 klo 14 — 16.

Ilmoittaudu koulutukseen 4.4.2024 mennessä tämän linkin kautta. Huomaa, että ilmoittautumiset ovat sitovia. 

Lisätietoja koulutuksesta

Sari Asteljoki, sari.asteljoki@turkuamk.fi

 

 

 

 

TIETOA KOULUTUKSESTA

Kohderyhmä: lukioasteen opettajat.

Toteutustapa: Koulutusten lähitapaamiset järjestetään Turussa ja Helsingissä. Osa koulutuksesta toteutetaan verkossa.

Koulutukset on mahdollisuus järjestää myös ryhmille räätälöitynä sopimuksen mukaan. Jos olet kiinnostunut räätälöidystä koulutuksesta, ota yhteyttä myyntipäällikkö Jutta Paukkoseen (yhteystiedot alla).

Hinta: koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmälle maksutonta.

Milloin: Turun toteutus: 13.2.—14.5.2024 ja Helsingin toteutus 9.4. — 30.5.2024.

Ilmoittautuminen: ilmoittautumiset tämän linkin kautta: Helsingin toteutus. Ilmoittautumislinkki myös oikealla hankekuvauksessa. Turun toteutuksen ilmoittautuminen on päättynyt.

Opetushallitus rahoittaa hanketta
Ota yhteyttä
Leena
Nuutila
lehtori
+358 294471358
leena.nuutila@haaga-helia.fi
Jutta
Paukkonen
myyntipäällikkö
+358 294471720
jutta.paukkonen@haaga-helia.fi
Heli
Koskinen
projektikoordinaattori
+358 294471653
heli.koskinen@haaga-helia.fi