Koulutushaku

Etsi sinua kiinnostavia avoimen AMK:n opintoja omalla koulutushaulla.

Koulutukset

(27 kpl)
Restonomi (AMK), majoitus- ja ravintolaliiketoiminta, monimuotototeutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Tradenomi (AMK), liiketalous, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Degree programme in Hospitality and Tourism Experience Management
Bachelor's degree | 210 ECTS | Helsinki
Degree Programme in Business Information Technology, BBA
Bachelor's degree | 210 ECTS | Helsinki
Degree Programme in International Business, BBA
Bachelor's degree | 210 ECTS | Helsinki
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), ruokatuotannon johtaminen, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Restonomi (AMK), majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, päivätoteutus, Helsinki
Tutkintokoulutus | 210 op | Yhteishaku
Studies for Ukrainians
Matkailu- ja tapahtuma-ala, Porvoo - suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK
Majoitus-, ravintola- ja matkailuliiketoiminta, Helsinki - suuntautuminen
Suuntautumisopinnot | restonomi AMK