Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, päivätoteutus, Porvoo

Kuvituskuva: Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin opiskelijoita

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Porvoon kansainvälisellä kampuksella opiskelijat työskentelevät monikulttuurisessa ja inspiroivassa ympäristössä, jossa heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää opinnoissaan kampuksen asiantuntijuutta kestävän matkailun, lentoliiketoiminnan sekä modernin markkinoinnin edelläkävijänä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkua eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksen mukaan sekä yhdistää opintoihin osaamista myös Haagan kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen matkailu- ja tapahtumapalveluiden asiantuntijatehtävissä vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa, verkostojen toiminta- ja ansaintalogiikkaa sekä osaa toimia vastuullisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden sidosryhmien kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Porvoon kampuksen vastuullisten matkailu- ja tapahtumapalveluiden kehittämiseen ja verkostojohtamiseen painottuva koulutus profiloituu asiakkaiden palvelupolun ymmärtämiseen sekä kannattavien ja kestävien tuote-ja palveluratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Opintojen rakenne:

  • Avainosaamiset 80 op
  • Asiantuntijaosaamiset 85 op
  • Työharjoittelu 30 op
  • Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailu- tai tapahtuma-alan ammattilaiseksi. Opintojaksot sisältävät lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Päivätoteutuksessa opintojaksot järjestetään pääosin arkisin klo 8–17 välillä. Opiskelijan kannattaa kuitenkin varautua siihen, että yksilö- ja ryhmätyöskentelyä ajoittuu lähiopetuspäivien lisäksi esimerkiksi iltoihin ja viikonloppuihin. Työelämälähtöiset toimeksiantotehtävät kuuluvat niin ikään osaksi opintoja.

Monimuotototeutuksessa opintojen osaamiset ja suoritustavat on suunniteltu opiskelijalle, jolla on jo matkailualan tuntemusta tai muuten kattavaa työkokemusta, lue lisää monimuotototeutuksesta.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija voi valita suuntautumiseksi (30 op) ensisijaisesti jonkin seuraavista Porvoossa tarjottavista suuntautumisvaihtoehdoista:

  • Matkailupalvelut (päiväopinnot)
  • Tapahtumapalvelut (päiväopinnot)
  • Vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen (monimuoto-opinnot)

Tutustu tarkemmin suuntautumisiimme

Näiden lisäksi, riippuen opintosuunnitelmasta, on mahdollista valita myös jokin muu restonomitutkinnon suuntautuminen esimerkiksi Haagan kampukselta tai englanninkielisistä koulutuksista. Lisäksi on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkinnon tarjonnasta.

Opintoihin sisältyy kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi vähintään yhden vieraan kielen opintoja. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja suomenkielisessä koulutuksessa voit valita vapaasti myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta. Haaga-Helian yhteiseen kielitarjontaan pääset tutustumaan tarkemmin täältä.

Opintojen jokaisessa vaiheessa on oma painopistealueensa, joka tukee opiskelijan ammatillista kasvua. Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen suuntautumisensa pohdintaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot, joiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Hakeminen

Kevään 2024 yhteishaku

RESTONOMI (AMK)

Laajuus: 210 op

Koulutus: Matkailu ja tapahtuma-alan koulutus

Kampus: Porvoo 

Opiskelu: Päivätoteutus

Päiväopetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8.00–17.00 välillä.

Mihin restonomi työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä esim. matkailupalvelupäällikkö, markkinointipäällikkö, matkailumarkkinoinnin sisällöntuottaja, luova tapahtumatuottaja, vastuullisen matkailun asiantuntija

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi