Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtuma-ala, monimuotototeutus, Porvoo

kuva ilmoittautuminen

Restonomi on vieraanvaraisuuden vastuullinen visionääri ja sydämellistämisen osaaja! Porvoon kansainvälisellä kampuksella opiskelijat työskentelevät monikulttuurisessa ja inspiroivassa ympäristössä, jossa heillä on ainutlaatuinen mahdollisuus hyödyntää opinnoissaan kampuksen asiantuntijuutta kestävän matkailun, lentoliiketoiminnan sekä modernin markkinoinnin edelläkävijänä.

Vuonna 2022 uudistunut restonomikoulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden muotoilla restonomin oppimispolkua eri osaamiskokonaisuuksien ympärille oman kiinnostuksen mukaan sekä yhdistää opintoihin osaamista myös Haagan kampuksen restonomikoulutuksesta sekä muista Haaga-Helian tutkinnoista.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija muodostaa itselleen selkeän käsityksen matkailupalveluiden asiantuntijatehtävissä vaadittavasta asiakaskeskeisestä ja tuloksellisesta toiminnasta. Opiskelija ymmärtää eri sektoreiden liiketoimintaa, verkostojen toiminta- ja ansaintalogiikkaa sekä osaa toimia vastuullisesti. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa alan yritysten ja muiden sidosryhmien kehittämiseksi. Opiskelija kasvaa opintojensa aikana laaja-alaiseen ammatilliseen ajatteluun ja loogiseen työskentelyyn kykeneväksi osaajaksi. Tutkinto yhdistettynä työkokemukseen antaa restonomille hyvät valmiudet edetä urallaan. Valmistuneen restonomin työkenttä on koko maailma.

Porvoon kampuksen vastuullisten matkailupalveluiden kehittämiseen painottuva koulutus profiloituu asiakkaiden palvelupolun ymmärtämiseen sekä kannattavien ja kestävien tuote- ja palveluratkaisujen kehittämiseen yhdessä yritysten ja sidosryhmien kanssa. Tiivis yhteistyö elinkeinoelämän kanssa konkretisoituu mm. projektitöinä, työharjoitteluina ja yritysvierailuina sekä opinnäytetyössä.

Koulutuksen keskeisen sisällön muodostavat suuntautuminen sekä asiantuntijaopinnot, joissa opiskelija keskittyy tärkeimpien osaamisten saavuttamiseen ja luo oman ammatillisen profiilinsa.

Opintojen rakenne:

 • Avainosaamiset 80 op
 • Asiantuntijaosaamiset 85 op
 • Työharjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Yhteensä 210 op

Opetussuunnitelman sisältö suunnitellaan ja toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä elinkeinon toimijoiden kanssa. Vahvasti työelämälähtöisen ja osaamisperusteisen opetussuunnitelman keskiössä on opiskelija, joka haluaa kehittyä matkailualan ammattilaiseksi.

Opintojaksot sisältävät lähiopetuksen lisäksi muun muassa itsenäistä opiskelua, etäopintoja, työssä oppimista, projekteja ja verkko-oppimista.

Monimuotototeutuksessa opintojen osaamiset ja suoritustavat on suunniteltu opiskelijalle, jolla on jo alan tuntemusta tai muuten kattavaa työkokemusta. Opinnot sopivatkin urakehitystä tavoittelevalle sekä alan vaihtajille. Koulutus on suunniteltu siten, että opiskelija voi opiskella ja olla samalla päätoimisesti töissä. Lähiopiskelua kampuksella on muutamana päivänä kuukaudessa. Opiskelu edellyttää aina myös monimuoto-opiskelijalta mittavaa ajallista panostusta opintoihin.

Osa opinnoista on mahdollista suorittaa myös opinnollistamisen kautta, eli Work&Study -mallisena, jolloin osaamista hankitaan opiskelijan omalla työpaikalla kytkemällä käytännön tekeminen aiheeseen liittyvään tietoperustaan.

Suuntautuminen

Porvoon monimuotototeutuksessa suuntautumisena on vastuullisten matkailupalveluiden kehittäminen. Tutustu tarkemmin suuntautumiseen täältä.

Suuntautumisopintojen lisäksi on mahdollista suorittaa 15 opintopisteen laajuisia osaamiskokonaisuuksia sekä asiantuntijaosaamisia myös muista kuin oman tutkinnon tarjonnasta.

Kieliopinnot sisältävät toisen kotimaisen kielen ja englannin lisäksi kansainvälistymistä tukevia kielten ja kulttuuriosaamisen opintoja 15 opintopistettä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä ja voit valita vapaasti opintoja myös englanninkielisestä opetustarjonnasta ja monipuolisesta kielitarjonnasta. Haaga-Helian yhteiseen kielitarjontaan pääset tutustumaan tarkemmin verkkosivuillamme.

Läpi opintojen opiskelijaa kannustetaan oman ammatillisen kehittymisensä pohdintaan. Henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) tulevat kaikki pakolliset opinnot, joiden lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus valita opintojaksoja Haaga-Helian kaikkien tutkintojen ja toimipisteiden tarjonnasta.

Hakeminen

Kevään 2024 yhteishaku

 • Hakuaika: 13. - 27.3.2024 klo 15.00.
 • Kaksi erillistä hakukohdetta, toinen päivätoteutukseen ja toinen monimuotototeutukseen
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe järjestetään ajalla ma 27.5. - to 30.5.2024. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
 • Koulutus alkaa elokuussa 2024.
 • Valintaperusteet ja hakulomake monimuotototeutukseen

Syksyn 2024 yhteishaku

 • Hakuaika: 28.8.2024 klo 8.00 – 11.9.2024 klo 15.00.
 • Haku monimuotototeutukseen
 • AMK-valintakoe: AMK-valintakoe järjestetään ajalla ma 28.10. - ke 30.10.2024. Lue lisää ammattikorkeakouluun.fi -sivustolta.
 • Koulutus alkaa tammikuussa 2025.
 • Valintaperusteet ja hakulomake julkaistaan myöhemmin Opintopolussa monimuotototeutukseen

RESTONOMI (AMK)

Laajuus: 210 op

Koulutus: Matkailualan koulutus

Kampus: Porvoo

Opiskelu: Monimuotototeutus

Lähiopetusta järjestetään pääsääntöisesti maanantai- ja tiistaipäivisin (8-17) noin kerran kuukaudessa.

Mihin restonomi työllistyy? Valmistuneiden nimikkeitä voivat olla esim. matkailupalvelupäällikkö, markkinointipäällikkö, matkailumarkkinoinnin sisällöntuottaja, vastuullisen matkailun asiantuntija

Ota yhteyttä
Hakijapalvelut
+358 400 230 409
hakijapalvelut@haaga-helia.fi