Vuosikertomus: Tutkimus ja kehittäminen 2021

HH kuvitus

Lead paragraph

Lähdimme vuoteen 2021 uudessa muodostelmassa, jossa tutkimus-, kehittämis- ja innovointityö asemoitiin neljälle Haaga-Helian profiilia heijastavalle tutkimusalueelle. Toteutimme vaikuttavaa tutkimusta ja kehittämistä yhdessä kumppaniemme kanssa seuraavilla neljällä tutkimusalueella:

Vuonna 2021 avautuneet uudet rahoitusohjelmat yhdistettynä EU:n elpymisvälineeseen ovat toimineet oivallisesti Haaga-Helian ja kumppaneidemme TKI-hankeponnisteluissa kohti entistä vihreämpää ja digitaalisempaa maailmaa. Olimme aktiivisia rahoitusten hakemisessa, ja yli puolet hakemuksistamme menestyi hauissa.  Saimme rahoitusta yli tavoitteemme, joka oli kuusi miljoonaa euroa. Rahoituksestamme kolme neljäsosaa saimme kolmesta lähteestä: Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) ja Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Hyvää kehitystämme kohti entistä vaikuttavampaa toimintaa kuvaa myös julkaisumäärän vuosittainen kehitys, joka jatkoi tasaista kasvuaan. Julkaisimme vuonna 2021 yhteensä 855 julkaisua, joista 96 oli vertaisarvioituja artikkeleita.

Vastuullisuutta ja digitaalisuutta

Haaga-Helian hankekanta heijastelee hyvin EU:n kaksoissiirtymää (twin transition), jossa tavoitteena on vihreä (ilmastoneutraalius) ja digitaalinen siirtymä. Vastuullisen ja kestävän kehityksen hankkeet korostuvat portfoliossamme.

Vastaavasti digitalisaatio ja erityisesti tekoälyn menetelmien hyödyntäminen näkyvät laajalti toiminnassamme. Olemme mukana Finnish AI Region -konsortiossa (FAIR), joka hakee eurooppalaisen innovaatiokeskittymän statusta.  Tekoälykehitys näkyy myös palveluissa, joita kehitämme opiskelijoille.

Kehitimme 3AMK-yhteistyön puitteissa osaamisen ennakoinnin ja suunnittelun Careerbot-tekoälyratkaisun. Careerbot auttaa oman osaamisprofiilin suunnittelussa ja sovittamisessa työelämän tarpeisiin, opinnäytetyön aiheiden suunnittelussa ja sopivien osaamisprofiilia vastaavien opintojaksojen ja työpaikkojen löytämisessä.

OKM-rahoitteinen AI Driver -hankkeemme keskittyy ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutukseen sekä pk-yritysten digitalisaation ja tekoälykehityksen vauhdittamiseen. Haaga-Helia on myös mukana eurooppalaisessa Ulysseus-yliopistoallianssissa, jossa vastuullamme on mm. AI Hub -innovaatioympäristö.

Poimintoja tutkimuksesta ja kehittämisestä

Tutustu Haaga-Helian julkaisuihin