Haaga-Helialle iso kansainvälinen hanke - "Sustainability in Finance" vastaa työelämän kestävän kehityksen osaamistarpeisiin

Haaga-Helia on saanut myönteisen rahoituspäätöksen (Interreg/Central Baltic) Sustainability in Finance -hankkeelle. Haaga-Helian Ammatillisen opettajakorkeakoulun koordinoimassa hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja työelämän kestävän kehityksen osaamistarpeisiin.

Kuvituskuva
Uutinen

Body

Opetushallituksen (2019) tekemän selvityksen mukaan selvästi tärkein geneerinen osaaminen työelämässä tulee tulevaisuudessa olemaan kestävän kehityksen periaatteiden tuntemus. Vaikka finanssialan organisaatioissa kestävää kehitystä pidetäänkin tärkeänä, sen merkitys ei vielä heijastu riittävästi alan koulutuksessa. Erityisesti finanssialalla on siis tarvetta koulutuksen kehittämiselle niin, että se vastaa paremmin tulevaisuuden osaamistarpeita ja vahvistaa valmistuneiden opiskelijoiden kilpailukykyä sekä mahdollistaa heidän kansainvälisen liikkuvuuden.

Sustainability in Finance -hanke (SuFi) vastaa tähän tulevaisuuden osaamistarpeeseen. Hanke toteutetaan yhteistyössä kahden ammatillisen koulutuskeskuksen ja kolmen muun korkeakoulun kanssa. Mukana tukemassa ovat myös Ålandsbanken, Finance Latvia Association ja Finanssiala. Tavoitteena hankkeessa on vahvistaa finanssialan opiskelijoiden kestävän kehityksen periaatteiden tuntemusta ja sitä kautta parantaa heidän työllistymismahdollisuuksia, kilpailukykyä sekä mahdollisuuksia kansainväliseen liikkuvuuteen.

Ensin hankkeessa selvitetään kyselytutkimuksen ja yhteistoiminnallisten menetelmien avulla finanssialan työelämän tarpeita ja alalta valmistuneisiin opiskelijoihin liittyviä odotuksia. Hankkeen lopullisena tavoitteena on kehittää näiden tulosten pohjalta työelämän tarpeita vastaava Sustainability in Finance -kurssi. Partnereiden lisäksi kehitystyössä ovat mukana myös opiskelijat, opettajat ja muut yhteistyökumppanit.

Projektin päätteeksi tämä 15 opintopisteen kurssi tullaan ottamaan käyttöön kaikissa hankkeen partnerikouluissa ja se on avoinna kaikille digitaalisen oppimisalustan kautta. Haaga-Heliassa liiketalouden yksikkö vastaa kurssin käyttöönotosta.

Hankkeessa mukana olevat korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset ovat Haaga-Helian lisäksi Vocational education and training center "Liepajas State Technical school" (Latvia), University of Latvia, University of Tartu, Tartu Kutsehariduskeskus (Viro) sekä Högskolan på Åland.

Lisätietoja hankkeesta antavat 

Jani
Siirilä
yliopettaja
+358 294471494
Jani.Siirila@haaga-helia.fi