Haaga-Helia menestyi hienosti kevään REACT-EU-rahoitushaussa

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu menestyi hienosti viime kevään REACT-EU-rahoitushaussa. Elinkeinoelämän uusiutumiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviä hankkeita käynnistettiin pitkälle toistakymmentä ja hanketoimintaan saatiin myös mukaan huomattava määrä ensikertalaisia.

EU-FUNDING
Uutinen

Body

Suomea ja koko maailmaa kohtasi viime vuonna kriisi, jonka inhimilliset ja taloudelliset vaikutukset eivät vieläkään ole täysin selvillä. Pahiten koronapandemiasta kärsivät hotelli-, matkailu- ja ravintola-alat, jotka joutuivat sulkemaan osittain koko liiketoimintansa.

Vuosi oli haastava myös Haaga-Helia ammattikorkeakoululle, joka on yksi Suomen keskeisistä hotelli-, matkailu- ja ravintola-alan asiantuntijoiden kouluttajista. Tunnelin päässä näkyi kuitenkin myös valonpilkahduksia.

Haaga-Helia haki viime keväänä kriisistä elpymiseen tarkoitettuja REACT-EU -varoja (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) ja sai läpi yhteensä 15 hankehakemusta.

Kokonaisarvoltaan Haaga-Helian saaman rahoitusosuuden suuruus oli noin 2,7 miljoonaa euroa.

Rahoituksen avulla Haaga-Helia pystyy toteuttamaan useita yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita, ja täten myös omalta osaltaan rakentamaan koronapandemian moukaroimaa Suomea.

HAAGA-HELIAN rehtori Teemu Kokko kertoo olevansa ylpeä TKI-toimijoiden työpanoksesta. Heidän väsymättömän kiinnostuksensa ansiosta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta on kehkeytynyt vain muutamassa hassussa vuodessa luonteva ja merkittävä osa Haaga-Helian toimintaa.

— TKI-toimijamme ovat tehneet erinomaista työtä! Hankkeemme kattavat yhä laajempia osaamisalueita ja samaan aikaan myös osallistavuutemme on lisääntynyt. Mielestäni me olemme hienosti ajassa kiinni, hän sanoo.

Kokon mukaan on ollut upeaa seurata niitä lukuisia aloitteita ja hankkeita, joiden kautta suomalaista yhteiskuntaa saatetaan takaisin kohti normaaliolosuhteita.

Tällä hän viittaa muun muassa viime vuonna tarjottuun veloituksettomaan yrityskonsultointiin sekä tämän vuoden pyrkimyksiin vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä erityisesti digitalisaation, hiilineutraaliuden, muutosjohtajuuden ja vihreän talouden osa-alueilla.

— Se, jos jokin, on vastuullista toimintaa, Kokko toteaa.

REACT-EU -rahoituksella käynnistetyt hankkeet ovat vetäneet puoleensa huomattavan määrän ensikertalaisia. Haaga-Helian osaamisjohtaja Anu Moisio uskoo tämän parantavan TKI-toiminnan asemaa ammattikorkeakoulussa entisestään.

— Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeista on opettamisen ohessa tullut keskeinen osa yhä useamman haagahelialaisen arkea, hän selventää.

REACT-EU -rahoitus on myös nostanut Haaga-Helian hankevolyymin täysin uudelle tasolle.

Moision mukaan TKI-toiminnan volyymin kasvu valavaa positiivista uskoa siihen, että Haaga-Helia tulee myös tulevaisuudessa pysymään vahvana oppimisen ja osaamisen kehittämisalustana.

Tämä on monelle huojentava tieto.

Tosin vaikka koronakriisi onkin hellittämässä, niin sen taloudelliset vaikutukset ovat kaikkea muuta kuin takana päin. Siksi Moisio katsookin elinkeinoelämän tarvitsevan nyt kipeästi TKI-vetoista tukea.

— Korona-ajan toimet ovat johtaneet ikävään kierteeseen, jossa liian monen yrityksen huomio suuntautuu pelkästään selviytymiseen, joka on tietystikin ihan ymmärrettävää. Mutta juuri sen tähden me pyrimmekin helpottamaan yritysten kehityspaineita REACT-EU -rahoituksen kautta, hän sanoo.

Tällä hetkellä REACT-EU -rahoituksella kehitetään muun muassa palveluita, joiden avulla varsinkin Uudenmaan elinkeinoelämä pystyy uusiutumaan ja menestymään koronan jälkeisessä kilpailussa.

Haaga-Heliassa TKI-toimintaa johtaa vararehtori Salla Huttunen. Lisää tietoa Haaga-Helian hankkeista löydät osoitteesta: https://www.haaga-helia.fi/fi/hankkeet.